מי שעבר ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לקביעת מוגבלות בניידות, ומאז חלה החמרה במצבו הרפואי המשפיעה על הניידות, יכול לבקש לעבור בדיקה רפואית נוספת
אם חלפו 3.5 שנים או יותר מקביעת הוועדה הרפואית הקודמת, ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת גם כשלא חלה החמרה במצב הרפואי
הוועדה הרפואית רשאית לקבוע בבדיקה החוזרת אחוזי מוגבלות נמוכים מאלה שנקבעו בעבר לפונה, ולשנות החלטה לגבי השימוש והצורך שלו בכיסא גלגלים

אנשים שעברו ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים לקביעת מוגבלות בניידות, ומעוניינים להיבדק שוב בעקבות החמרה במצבם הרפואי המשפיעה על הניידות, יכולים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית נוספת.

  • אם חלפו לפחות 3.5 שנים (42 חודשים) מקביעת הוועדה הרפואית הקודמת, ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת גם כשלא חלה החמרה במצב הרפואי.
  • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

הגשת הבקשה

  • יש להגיש בקשה לבדיקה רפואית חוזרת לקביעת מוגבלות בניידות, ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים.
  • הבקשה תוגש באמצעות המוסד לביטוח לאומי, או ישירות ללשכת הבריאות, בהתאם לזמן שחלף מיום הקביעה האחרונה של הוועדה הרפואית או ועדת העררים:

הגשת בקשה במקרה שטרם חלפו 12 חודשים מהוועדה הרפואית הקודמת

  • אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד הקביעה האחרונה של הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים, יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי המטפל ולהגיש מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על החמרה בריאותית המשפיעה על הניידות.
  • גורם רפואי יבדוק את המסמכים ואם ימצא שחלה החמרה במצב הרפואי, הבקשה תועבר ללשכת הבריאות.

הגשת בקשה במקרה שחלפו 12 חודשים או יותר מהוועדה הרפואית הקודמת

המשך ההליך

חשוב לדעת

  • הוועדה הרפואית רשאית לקבוע בבדיקה החוזרת אחוזי מוגבלות נמוכים מאלה שנקבעו בעבר לפונה, וכן לשנות החלטה לגבי השימוש והצורך שלו בכיסא גלגלים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים