הוועדה לגודל רכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים קובעת זכאות ל"רכב מיוחד" ואבזרים מיוחדים לאנשים המוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


אדם המוגבל בניידות בשל ליקויים ברגליו, הסבור שאינו יכול לנהוג או להשתמש ברכב שאושר לו בהסכם הניידות בשל מגבלותיו הגופניות או מפאת הגבלותיו בנהיגה, או שהוא זקוק לאבזרים מיוחדים, זכאי להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשם קביעת "רכב מיוחד" ואבזרים מיוחדים שיותאמו למגבלותיו.

 • בכל מקרה של בקשה לאישור "רכב מיוחד", יש להיבדק מחדש במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לפני הרכישה, גם אם המבקש נבדק בעבר במכון.
 • התהליך הכללי שנדרש כדי לקבל הטבות במסגרת גמלת ניידות מתואר בתרשים הבא:
פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

למי ואיך פונים

ועדה לגודל רכב

 • מגיש הבקשה יוזמן אל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לוועדה לגודל רכב - ועדה רפואית המורכבת מרופא מומחה, יועץ טכני ומזכירת הוועדה.
 • הוועדה לגודל רכב מתקיימת ברחוב מנחם בגין 116 בת"א (קומה 6).
  • קבלת קהל לבירורים: בימי שלישי, בשעות 12:00-14:00.
 • מי שמתגורר באיזור חדרה וצפונה ואינו נוהג ייבדק בסניף המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בחיפה, שכתובתו: שדרות פל ים 15 א' קריית הממשלה בניין ב' קומה 20, חיפה.
 • נהגים המתגוררים באיזור חדרה וצפונה, יזומנו למכון הרפואי בתל אביב, שרק בו קיים האינדיקאטור - מכשיר להתאמת אביזרי נהיגה.
 • הזימון לוועדה ייעשה באמצעות הדואר או, במקרים חריגים, בטלפון. במכתב הזימון יפורטו המסמכים שיש להגיע עימם לוועדה.
 • מי שהגיש את בקשתו לוועדה לגודל רכב כנהג, צריך לעבור גם בדיקה לכשירות רפואית לנהיגה ובדיקה באינדיקאטור. בדיקה זו כרוכה בתשלום אגרה - ראו אגרה עבור "עיון במסמכים" באתר שירות התשלומים הממשלתי.
 • לפני הגעה לוועדה יש לבדוק מהו הרכב המייצג שנקבע במחלקת ניידות במוסד לביטוח לאומי.
 • יש להגיע אל הוועדה עם:
  • כל אביזרי העזר הקבועים, כגון: פרוטזות, ציוד חמצן, ציוד האכלה, קביים, הליכון וכד'.
  • תעודה מזהה נושאת תמונה.
  • מסמכים רפואיים עדכניים.
 • מי שמשתמש בכיסא גלגלים סטנדרטי/ממונע יגיע עם הכיסא ועם:
  • אישור ממשרד הבריאות על רכישת כיסא הגלגלים
  • מפרט טכני
  • דו"ח פיזיותרפיסט
 • יש להגיע לוועדה כחצי שעה לפני השעה שנקבעה, מצויידים בכל המסמכים הנדרשים.
 • הכניסה לוועדה אינה נקבעת בהכרח לפי סדר ההגעה (ייתכנו מקרים שבהם, מסיבות שונות, מוזמן שהגיע מאוחר יותר, ייכנס לפני מוזמן שהגיע לפניו).
 • ניתן להגיע לוועדה עם מלווה (קרוב משפחה, עו"ד, מתורגמן, וכד').
 • לפני כניסתו של המוזמן לוועדה, צוות הוועדה יעבור על מסמכיו ותיקו האישי.
 • המוזמן יציג בפני חברי הוועדה את מצבו הרפואי, יציין איזה רכב נמצא ברשותו, האם נבדקה התאמתו לרכב ומהו הרכב שהוא מבקש.
 • רופא הוועדה יערוך בדיקה גופנית, תוך התייחסות למסמכים הרפואיים הרלוונטיים ולסוג המגבלה.
 • סיכום פרוטוקול הוועדה יישלח בתוך 30 יום לנבדק ולמוסד לביטוח לאומי (אלא אם כן נדרש מידע, רפואי או אחר, נוסף).
 • לאחר קבלת הפרוטוקול, יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב, כדי לברר לגבי הזכאות.

מבחן נהיגה חוזר

 • יתכן שרופא המכון יבקש מהנבדק לבצע מבחן נהיגה עקב שינוי צורת נהיגה באביזרים מיוחדים.
 • מי שנדרש לערוך מבחן נהיגה חוזר ועבר אותו בהצלחה, ישלח לוועדה לגודל רכב העתק מהרישיון החדש, כולל טופס ההצהרה שנשלח אליו בנוסף לפרוטוקול. יש לשלוח את המסמכים לפקס שמספרו: 03-5310284.

ערעור

 • כדי לערער על המלצת הוועדה, יש להגיש מכתב ערעור דרך המוסד לביטוח לאומי בלבד (אין לפנות למזכירות הוועדה לשם כך).

חשוב לדעת

 • מי שמעוניין להחליף את כיסא הגלגלים שברשותו, רצוי שיגיש את הבקשה לבדיקה על ידי הוועדה לגודל רכב רק לאחר קבלת כיסא הגלגלים החדש (כדי למנוע עיכובים או זימון חוזר לאחר קבלת כסא הגלגלים החדש).
 • אם לשם התייצבות לפני הוועדה יש צורך בנסיעה, והפונה אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותו, ייתכן ויהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, ובלבד שלא משולמת לו קצבת ניידות חודשית.
 • לשם בדיקת הזכאות להחזר יש להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים אישור ממנהל המכון הרפואי, לפיו המבקש אינו יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, בצירוף קבלות מקוריות על הנסיעה.
ראו גם

גורמים מסייעים