הקדמה:

גמלת ניידות היא שורת הטבות הניתנות לאנשים המוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם
ניתן להיעזר במחשבון לבדיקת זכאות להטבות בניידות באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלת ניידות מאפשרת שורה של הטבות הניתנות לאנשים המוגדרים כ"מוגבלים בניידות" על פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא תושב ישראל הנמצא בישראל (בתנאים מסויימים ייתכן המשך הזכאות למי ששוהים בחו"ל).
  • גילו בין 3 שנים לגיל הפרישה לעניין גמלת ניידות (67 שנים למי שנולדו אחרי 5/1942, כמפורט בהמשך).
  • ועדה רפואית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות, עקב ליקויים ברגליו לפי רשימת הליקויים המפורטת בהמשך, כאשר:
   • נקבעו לו לפחות 40% מוגבלות בניידות והוא בעל רישיון נהיגה בר תוקף.
   • נקבעו לו לפחות 60% מוגבלות בניידות ואין לו רישיון נהיגה בר תוקף - במקרה זכאי לגמלה מי שיש לו מורשה נהיגה שמסיע אותו.
 • שני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה הדירה, זכאים לגמלה גם אם טרם מלאו להם או לאחד מהם 3 שנים.
 • בתנאים מסויימים, הזכאות לאחר גיל פרישה נמשכת למי שקיבל גמלת ניידות לפני כן. לפרטים נוספים, ראו גמלת ניידות לאחר גיל הפרישה.

זכאי לקצבת שירותים מיוחדים

זכאי לגמלת ילד נכה

 • מקבל גמלת ילד נכה הזכאי גם לגמלת ניידות יצטרך לבחור באחת מבין שתיהן, אלא אם כן מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות לפחות
  • הוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו
 • בכל מקרה יש לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המטפל, כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות אינה פוגעת בהטבות במסגרת גמלת ילד נכה.

מי לא זכאי?

גיל הפרישה לעניין הזכאות לגמלת ניידות

 • גיל הפרישה לעניין הזכאות לגמלת ניידות זהה לגברים ולנשים ונקבע על פי תאריך הלידה:
 • מי שתאריך לידתו הוא עד תאריך 6/1939 - גיל הפרישה הוא 65.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-7/1939 - 8/1939 - גיל הפרישה הוא 65 ו-4 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-9/1939 - 4/1940 - גיל הפרישה הוא 65 ו-8 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-5/1940 - 12/1940 - גיל הפרישה הוא 66.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-1/1941 - 8/1941 - גיל הפרישה הוא 66 ו-4 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-9/1941 - 4/1942 - גיל הפרישה הוא 66 ו-4 חודשים.
 • מי שתאריך לידתו הוא מ-5/1942 ואילך - גיל הפרישה הוא 67.

רשימת הליקויים

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים