גמלת ניידות היא שורת הטבות שניתנות לאנשים שיש להם מוגבלות בניידות בגלל ליקויים ברגליהם
ניתן להיעזר במחשבון לבדיקת זכאות להטבות בניידות באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלת ניידות מאפשרת שורה של הטבות הניתנות לאנשים המוגדרים כ"מוגבלים בניידות" על פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי.

פנייה לוועדה רפואית של משרד הבריאות לקביעת מוגבלות בניידות
קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות שמזכים בגמלה הביטוח הלאומי יטפל בתביעה
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל שנמצאים בישראל (בתנאים מסוימים הזכאות תימשך למי ששוהים בחו"ל).
  2. גילם בין 3 שנים ל-67 שנים.
   • אחים שמתגוררים באותה דירה ולכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות יהיו זכאים גם אם טרם מלאו להם, או לאחד מהם, 3 שנים.
   • בתנאים מסוימים הזכאות תימשך אחרי גיל 67 למי שקיבלו גמלת ניידות לפני כן. למידע נוסף ראו גמלת ניידות לאחר גיל הפרישה.
  3. ועדה רפואית (או ועדה רפואית לעררים) של משרד הבריאות קבעה להם אחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות, עקב ליקויים ברגליים לפי רשימת הליקויים המפורטת בהמשך, כאשר:
   • למי שיש רישיון נהיגה תקף נקבעו לפחות 40% מוגבלות בניידות.
   • למי שאין רישיון נהיגה תקף נקבעו לפחות 60% מוגבלות בניידות ויש להם מורשה נהיגה שיסיע אותם.

זכאי קצבת שירותים מיוחדים

זכאי גמלת ילד נכה

 • מקבלי גמלת ילד נכה שזכאים גם לגמלת ניידות יצטרכו לבחור באחת מביניהן, אלא אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעו להם 80% מוגבלות בניידות לפחות
  • הוועדה הרפואית קבעה כי הם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו
 • בכל מקרה יש לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המטפל, כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות לא פוגעת בהטבות במסגרת גמלת ילד נכה.

מי לא זכאי?

רשימת הליקויים

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים