הקדמה:

גמלת ניידות היא שורת הטבות הניתנות לאנשים המוגבלים בניידות בשל ליקויים ברגליהם
ניתן להיעזר במחשבון לבדיקת זכאות להטבות בניידות באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


גמלת ניידות מאפשרת שורה של הטבות הניתנות לאנשים המוגדרים כ"מוגבלים בניידות" על פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי.

קבלת הודעה בדואר על החלטת הוועדה
אם נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות המזכים בגמלה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת ניידות
מי שזקוקים לרכב מיוחד יופנו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
קבלת הודעה בדואר על החלטת המוסד לביטוח לאומי
אם המצב הבריאותי החמיר (או חלפו 42 חודשים) אפשר לעבור ועדה רפואית חוזרת

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם תושבי ישראל הנמצאים בישראל (בתנאים מסויימים ייתכן המשך הזכאות למי ששוהים בחו"ל).
  2. גילם בין 3 שנים לגיל הפרישה לעניין גמלת ניידות (67 שנים למי שנולדו אחרי 5/1942, כמפורט בהמשך).
   • שני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות והם מתגוררים באותה הדירה, יהיו זכאים לגמלה גם אם טרם מלאו לאחד או יותר מהם 3 שנים.
   • בתנאים מסויימים, הזכאות לאחר גיל פרישה נמשכת למי שקיבלו גמלת ניידות לפני כן. לפרטים נוספים ראו גמלת ניידות לאחר גיל הפרישה.
  3. ועדה רפואית (או ועדה רפואית לעררים) של משרד הבריאות קבעה להם אחוזי מוגבלות בניידות לצמיתות, עקב ליקויים ברגליים לפי רשימת הליקויים המפורטת בהמשך, כאשר:
   • למי שיש רישיון נהיגה תקף נקבעו לפחות 40% מוגבלות בניידות.
   • למי שאין רישיון נהיגה תקף ויש להם מורשה נהיגה שמסיע אותם נקבעו לפחות 60% מוגבלות בניידות.

זכאי קצבת שירותים מיוחדים

זכאי גמלת ילד נכה

 • מקבלי גמלת ילד נכה הזכאים גם לגמלת ניידות יצטרכו לבחור באחת מבין שתיהן, אלא אם כן מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעו להם 80% מוגבלות בניידות לפחות
  • הוועדה הרפואית קבעה כי הם זקוקים לכיסא גלגלים ומשתמשים בו
 • בכל מקרה יש לפנות למחלקת ילד נכה בסניף המטפל, כדי לוודא שקבלת ההטבות בניידות אינה פוגעת בהטבות במסגרת גמלת ילד נכה.

מי לא זכאי?

גיל הפרישה לעניין הזכאות לגמלת ניידות

 • גיל הפרישה לעניין הזכאות לגמלת ניידות זהה לגברים ולנשים ונקבע בהתאם לתאריך לידתם:
תאריך הלידה גיל הפרישה בגמלת ניידות
לפני 6/1939 65
מ-7/1939 עד 8/1939 65 ו-4 חודשים
מ-9/1939 עד 4/1940 65 ו-8 חודשים
מ-5/1940 עד 12/1940 66
מ-1/1941 עד 8/1941 66 ו-4 חודשים
מ-9/1941 עד 4/1942 66 ו-8 חודשים
5/1942 ואילך 67

רשימת הליקויים

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים