מקבלי גמלת הבטחת הכנסה העונים על התנאים, היו זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת רשות השידור
הזכאות היתה תקפה למי שהיו זכאים להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002
למקבלי גמלה חלקית (השלמת הכנסה) היתה זכאות ל-50% הנחה בתשלום האגרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני כן עדיין נמשכים


אזהרה
החל משנת 2015 לא גובים יותר את אגרת רשות השידור, אולם הליכי הגבייה של חובות מלפני 2015 עדיין נמשכים.
מי שישלמו את חובם בתוך 3 חודשים מהיום שנשלחה אליהם הודעת החיוב, יידרשו לשלם את סכום הקרן בלבד (ללא תוספות הפיגורים שהצטברו במשך השנים). לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה.

בתקנות רשות השידור נקבעה זכאות לפטור של 100% מתשלום אגרה על החזקת מקלט טלוויזיה למי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל קצבה נוספת.

מי זכאי?

  • מקבל גמלת הבטחת הכנסה היה זכאי לפטור מלא מתשלום האגרה, אם התקיימו לגביו שלושת התנאים הבאים:
  1. הוא קיבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
  2. הוא היה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
  3. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לו הפסקה בזכאות לגמלה לתקופה של 6 חודשים רצופים או יותר.

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנה אוטומטית בהתאם לרשימות שהועברו מהמוסד לביטוח לאומי לרשות השידור.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל