הקדמה:

מי שהחלו לקבל הבטחת הכנסה לפני 2003 ולא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותם לגמלה, זכאים להנחה בארנונה
למי שאינו עומד בתנאי הזכאות, מומלץ לבדוק זכאות להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה
ההנחה היא בשיעור של עד 70%
למידע נוסף, ראו הנחה בגין מצב כלכלי באתר משרד הפנים


בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), מקבלי גמלת הבטחת הכנסה היו זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% לגבי 80 מ"ר ראשונים משטח דירתם.

 • בינואר 2004 בוטלה הנחה זו, למעט לגבי מי שהחלו לקבל הבטחת הכנסה לפני 2003 ולא חלה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותם לגמלה.
 • מומלץ לבדוק זכאות להנחה גבוהה יותר למקבלי השלמת הכנסה. לדוגמה, אזרחים ותיקים או אסירי ציון, המקבלים השלמת הכנסה, זכאים להנחה של עד 100% בארנונה ל-100 מ"ר ראשונים משטח דירתם. לפרטים נוספים, ראו:

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים