מי שהתחילו לקבל הבטחת הכנסה לפני 2003 ולא הייתה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותם לגמלה עשויים לקבל הנחה בארנונה
ההנחה תינתן בשיעור של עד 70% בהתאם להחלטת הרשות המקומית
למי שלא עונים על תנאי הזכאות מומלץ לבדוק אפשרות להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


מקבלי הבטחת הכנסה שהתחילו לקבל את הגמלה לפני 2003 עשויים לקבל הנחה בארנונה בשיעור של עד 70%.

 • ההנחה תינתן בהתאם להחלטת הרשות המקומית.

מי זכאי?

 • מקבלי הבטחת הכנסה שהתחילו לקבל את הגמלה לפני 2003 ולא הייתה הפסקה של 6 חודשים רצופים בזכאותם לגמלה.
טיפ
למי שלא עונים על תנאי הזכאות מומלץ לבדוק אם הם זכאים להנחה בארנונה לבעלי הכנסה נמוכה

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שמתגוררים בה ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות יש טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • לבקשה מצרפים אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה. אפשר להזמין את האישור במוקד *6050 או באמצעות האתר.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים