הקדמה:

בלשכות התעסוקה ישנם יועצי השמה המסייעים לדורשי עבודה וממליצים עליהם כמועמדים למיון להכשרה מקצועית מטעם זרוע העבודה
לאחר שנמצא קורס הכשרה מקצועית מתאים, יש להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה עד לתחילת הקורס כדי להמשיך לקבל את הקצבה שזכאים לה
קבלת גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) או דמי אבטלה במהלך הקורס תיתכן בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך
למידע נוסף בנושא הכשרה מקצועית ראו באתר שירות התעסוקה ובאתר זרוע העבודה


יועצי ההשמה בלשכות התעסוקה מסייעים לדורשי עבודה וממליצים עליהם כמועמדים למיון להכשרה מקצועית מטעם זרוע העבודה.

 • מבחני ההתאמה והקורס ימומנו על-ידי המדינה. במקרים מסוימים תידרש השתתפות עצמית בשיעור נמוך עבור הלימודים. פרטים בנושא זה יימסרו על-ידי יועצי התעסוקה או במוסדות ההכשרה.
 • באתר שירות התעסוקה ניתן למצוא את רשימת ההכשרות, ההשתלמויות והסדנאות הקיימות.

מי זכאי?

 • כל דורש עבודה זכאי לקבל ייעוץ תעסוקתי חינם מטעם שירות התעסוקה בנושא הכשרה מקצועית או הסבה מקצועית. ההכשרה המקצועית עצמה מותנית בהפנית יועץ התעסוקה בלשכה ובמבחני התאמה.
 • גם מי שיש לו כבר מקצוע רשאי לקבל הכשרה מקצועית אם למקצוע שלמד אין דרישה במשק, אם הוא זקוק לעדכון מקצועי, או במקרה שמצב בריאותו אינו מאפשר לו לעסוק במקצועו.
 • מי שהופנה לקורס מקצועי, זכאותו לקורס נוסף מתחדשת אחת ל-3 שנים.

תהליך מימוש הזכות

פנייה ללשכת התעסוקה

 • יש לפנות ליועץ התעסוקה בלשכת התעסוקה הקרובה למקום המגורים, עם תעודות השכלה ומסמכים המעידים על הכשרה וניסיון תעסוקתי קודמים.
 • בלשכה תתקיים שיחה עם יועץ התעסוקה, שבה יידונו הנתונים האישיים של דורש העבודה, כגון: ניסיון, השכלה, העדפה אישית, שליטה בשפה העברית ומצב בריאותי, וזאת כדי למצוא את פתרונות ההכשרה המקצועית המתאימים לו ביותר.
 • אם יימצא קורס מתאים, ייתקבלו שני טפסים:
  • טופס הפניה למוסד ההכשרה, שאותו יש למסור אישית למוסד ההכשרה עד יום העבודה הבא.
  • טופס מעקב, שיש להחתימו במוסד ההכשרה ולהציגו למתאם ההשמה בהתייצבויות הבאות.

לפני תחילת הקורס

 • יש לשמור על קשר רצוף עם המוסד המבצע את הקורס.
 • יש להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה, לשם חיפוש עבודה ולצאת לעבודה - אם נמצאה עבודה מתאימה.

מהלך הקורס

 • פתיחת הקורסים מותנית במספר מועמדים מתאימים ובתהליכים ארגוניים ותקציביים.
 • מועדי פתיחת הקורסים הם משוערים וניתנים לשינוי.
 • הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע ברוב שעות היום.
 • המשתתפים בקורסים עשויים לקבל פטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה בהתאם למסלול ההכשרה. מומלץ לברר זאת מול הביטוח הלאומי.
  • לדוגמה: אדם שהופנה על ידי שירות התעסוקה לקורס של האגף להכשרה מקצועית שמתקיים 5 בקרים בשבוע, אינו צריך להתייצב בלשכה במהלך הקורס.
 • בסיום הקורס יקבל דורש העבודה תעודת מקצוע או תעודת גמר מטעם זרוע העבודה, שתסייע במציאת עבודה קבועה.

תשלום אגרה

 • ההכשרות המקצועיות מותנות בתשלום אגרה חודשית סמלית או שכר לימוד כפי שנקבע לכל הכשרה על ידי האגף להכשרה מקצועית. יש לברר את גובה התשלום עבור ההכשרה הרצויה עם יועץ התעסוקה.

מקבלי הבטחת הכנסה או דמי אבטלה

שירותים נוספים ללא תשלום

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין