מלווים של נכי המלחמה בנאצים או ניצולי שואה המקבלים תגמול חודשי, פטורים מתשלום דמי כניסה למקומות שמספקים שירות לציבור
אין חובה לתת את הפטור אם הכניסה למקום הציבורי כרוכה בשירות אישי או הקצאת מקום למלווה (למשל בקולנוע)
אם ניצול השואה או נכה המלחמה פטורים מתשלום דמי הכניסה, אין חובה לתת פטור גם למלווה

תקציר

במקומות שמספקים שירות לציבור אין לגבות דמי כניסה ממלווה של נכי המלחמה בנאצים או של ניצולי שואה שמקבלים תגמול חודשי ממשרד האוצר או ממדינות חוץ.

  • נותן שירות אינו חייב לתת את הפטור מתשלום, אם הכניסה למקום הציבורי כרוכה בשירות אישי או הקצאת מקום למלווה.
דוגמה
בכניסה למוזיאון, לגן חיות או לבריכת שחייה המלווה יהיה פטור מהתשלום (כי לא צריכים להקצות עבורו מקום ספציפי).
באולם קולנוע לא יינתן פטור מהתשלום למלווה כי הוא צריך כיסא בנפרד.
  • אם נותן השירות פטר את ניצול השואה או נכה המלחמה מתשלום דמי הכניסה, הוא אינו חייב לתת פטור מתשלום גם למלווה.
  • ניצולי שואה הזכאים לתגמול חודשי ונכי המלחמה בנאצים זכאים גם לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור. למידע נוסף ראו : פטור מהמתנה בתור לניצולי שואה ולנכי המלחמה בנאצים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הרשות לזכויות ניצולי השואה תשלח לזכאים תעודה שרשום עליה: "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה", ללא פירוט של סוג המוגבלות או היקפה.
  • בעת הכניסה למקום הציבורי יש לבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
  • נותן השירות רשאי לדרוש שתוצג לו התעודה שמקנה את הזכות לפטור מתשלום עבור המלווה (הוא אינו רשאי לשאול מה סוג המוגבלות).
  • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות).
  • אם התשלום עבור הכניסה מבוצע מראש בטלפון או באינטרנט, נותן השירות צריך לאפשר את הסדרת הפטור באמצעים אלה (למשל שליחת צילום של התעודה במייל או בווטצאפ). גם במקרים אלה יש להגיע עם התעודה בעת קבלת השירות למקרה שיבקשו להציג אותה.

שאלות ובירורים על הזכאות

  • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו תעודה שרשום עליה הפטור מהתשלום למלווה יכולים לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון *5105 או בדוא"ל , או להתקשר למוקד לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי בטלפון *8840.
  • בעלי תעודה שרשום עליה "פטור מתשלום למלווה" שמעוניינים לברר פרטים על השימוש בתעודה (למשל אילו מקומות מחויבים לכבד את התעודה) יפנו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות לנציבות באופן מקוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים