גמלת השלמה ממשרד האוצר לניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה הזכאים לקצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, זכאים בנוסף לגמלת השלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, עד לגובה הקצבה המשולמת לנכי רדיפות הנאצים
ניתן להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה ל הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה או להחמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת ולהעלות את גובה תגמול ההשלמה הבסיסי.
החל מחודש ספטמבר 2016 ניצולי שואה שהוכרו על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה כזכאים ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים לתגמול זה באופן מלא (ולא רק להשלמה עד לגובה תגמול זה) ובנוסף יהיו זכאים גם לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות
למידע נוסף ראו באתר הרשות לניצולי השואה

בעקבות תיקון חוק הטבות לניצולי שואה ביום 09.06.2014, הושוו התגמולים וההטבות של ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות עם אלו של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

גובה תגמול ההשלמה הבסיסי מהרשות לזכויות ניצולי השואה

התגמול הבסיסי ממשרד האוצר

דוגמה
ניצול שואה, בעל 25% נכות, מקבל מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות 352 יורו לחודש (כ 1,429 ש"ח-נכון לאוקטובר 2017).
 • ניצול שואה זה יהיה זכאי בנוסף לקצבה מקרן סעיף 2 לתגמול השלמה ממשרד האוצר עד לסכום של 2,308 ש"ח, שהינו גובה הקצבה הבסיסית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים .
 • גמלת ההשלמה לה יהיה זכאי ניצול השואה ממשרד האוצר הנה 879 ש"ח (1429+850=2,308)
.
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 רשאים להגיש בקשה לרשות לזכויות ניצולי השואה ל הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה וכן לעמוד בפני ועדה רפואית מטעם הרשות לזכויות ניצולי השואה, ולבקש החמרה במצב הרפואי או לבקש הכרה במחלות נוספות על מנת להגדיל את גובה תגמול ההשלמה הבסיסי.
 • גובה התגמול לניצולי שואה הזכאים ל תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

  תהליך מימוש הזכות

  • ניצולי שואה אשר ביום 01.06.2014 קיבלו קצבה מקרן סעיף 2 והיו מוכרים על-ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים להטבות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, מקבלים את תגמול ההשלמה ממשרד האוצר ואת ההטבות הנלוות, ללא צורך בהגשת בקשה.
  • ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 , אשר ביום 01.06.2014 טרם היו מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים להטבות לפי חוק ההטבות לניצולי שואה צרכים למלא את טופס הבקשה תביעה לתגמול למי שמקבל קצבה מקרן סעיף 2
   • יש למלא את הטופס במלואו, לרבות הצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים, ולהעבירו אל הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר לפי הכתובת המופיעה בטופס.
   • ביחד עם טופס התביעה יש לשלוח מכתב מהרופא המטפל, המציין אבחנות רפואיות (אבחנה חשובה הנה התגובה הנפשית לרדיפות), טיפולים תרופתיים ואחרים אותם מקבל הניצול. במידה ורופא המשפחה רוצה להוסיף מספר פרטים בנושא התגובה הנפשית חשוב שירשום אותם בסוף מכתבו (מלל חופשי).
   • לאחר שמתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול ברשות לזכויות ניצולי השואה, הכולל הצהרה, נספחים, ומסמכים רפואיים, יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
   • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
   • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.
   • עדכון פרטים - חשוב מאוד להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי הניצול, כגון:
    • שינוי כתובת מגורים
    • שינוי מען למכתבים
    • שינוי מצב אישי
    • מינוי אפוטרופוס לניצול
    • פרטי חשבון בנק - ניצול שמשנה פרטי חשבון בנק יודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.

  ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

  • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
  • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
  • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

  קצבת שארים

  חשוב לדעת

  • ההכרה ב-25% נכות, ובהשלמה לתגמול של 2,279 ש"ח לחודש בהתאם, הנה הכרה בסיסית.
  • ניתן לעמוד בפני ועדה רפואית ולבקש החמרה במצב רפואי או הכרה במחלות נוספות והעלאת אחוזי הנכות. במקרה שיועלו אחוזי הנכות ייתכן והדבר יוביל לזכאות לתגמול גבוה יותר (לפרטים נוספים ראו החמרה במצב רפואי).
  • גמלת ההשלמה לא נחשבת כהכנסה לצורך בדיקת הזכאות לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.
  • עיקול הגמלה- בדומה לגמלה המשולמת לנכי רדיפות הנאצים אסור לעקל גמלה זו, אלא בתנאים מיוחדים המפורטים בערך קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.

  פסקי דין

  ארגוני סיוע

  • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  גורמי ממשל


  חקיקה ונהלים