גמלה לניצולי שואה ממשרד האוצר ליוצאי מחנות וגטאות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה ששהו במחנות או בגטאות זכאים לקבל קצבה בהתאם לחוק הטבות לניצולי שואה
החל מיום 01.06.2014, הושוו התגמולים של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 1953 עם אלו של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
גובה התגמול המינימלי הנו 2,308 ש"ח לחודש המשקף הכרה בסיסית ב-25% נכות. התגמול החודשי נגזר מאחוזי הנכות המוכרים לניצול השואה ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה) ערך זה עוסק בתגמול הבסיסי.
ניתן לבקש החמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת ולהעלות את אחוזי הנכות. העלאת אחוזי הנכות עשויה לזכות את ניצול השואה בתגמול גבוהה יותר. (לפרטים נוספים ראו החמרה במצב רפואי)
למידע נוסף ראו ב אתר הרשות לניצולי השואה

קצבה זו משולמת לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות אשר לא היו זכאים לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים בגין אחת הסיבות הבאות:

 1. עלו לישראל לאחר יום 01.10.1953.
 2. לא הייתה להם אזרחות ישראלית רצופה מיום 01.04.1957 ואילך.
 3. ההסכם בין ישראל לגרמניה לא שלל את זכותם לתבוע בשל נכותם.

מי זכאי?

 • ניצול שואה שהוא אזרח ותושב ישראל. העומד בשני התנאים הבאים:
  • בעל אישור על כך ששהה במחנה ריכוז, גטו, ומחנות עבודה בהם עבדו בעבודת פרך -
   • קיבל תגמול חד פעמי לניצולי מחנות ריכוז, גטאות ומחנות שעבדו בהם בעבודת פרך (כ- 7500 אירו).
   • היה זכאי לקבלת התגמול החד פעמי (כאמור בסעיף הקודם), אך לא קיבל את התגמול רק משום שלא הגיש במועד בקשה לקבלת התגמול.
   • הוא שהה במחנה או בגטו שהוכר על ידי קרן סעיף 2
    • לרשימת המחנות המוכרים על ידי ממשלת גרמניה וקרן סעיף 2 לחץ כאן
    • לרשימת הגטאות שהוכרו על ידי ממשלת גרמניה וקרן סעיף 2 לחץ כאן
  • אינו מקבל קצבה בשל רדיפות הנאצים, ולא קיבל קצבה כזו בעבר.
 • בעקבות החלטה מינהלית, החל מיום 03.12.2015 גם עובדי כפייה זכאים לקצבה זו ולהטבות הנוספות המגיעות ליוצאי מחנות וגטאות. לפרטים נוספים ראו: עובדי כפיה זכאים לסיוע בשווי התגמולים וההטבות הניתנים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • ילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפיה זכאים ,בתנאים מסויימים ,לקצבה זו ולהטבות הנוספות המגיעות ליוצאי מחנות וגטאות. לפרטים נוספים ראו :ילדים שהתלוו להוריהם בעבודות כפיה בתקופת השואה, זכאים לקצבה חודשית ולהטבות נלוות.
 • בעקבות החלטה מינהלית, ניצולי שואה אשר קיבלו בעבר תשלום מקרן "זיכרון, אחריות ועתיד" והיו זכאים למענק שנתי לעובדי כפיה, זכאים החל מחודש מאי 2016 לקצבה ולהטבות המשולמים ליוצאי מחנות וגטאות. הקצבה תשולם החל מחודש אוגוסט 2016 במקום המענק השנתי, והתשלום יהיה רטרואקטיבית מחודש מאי 2016. לפרטים נוספים ראו ניצולי שואה שקיבלו מענק שנתי לעובדי כפיה, זכאים לתגמול חודשי במקום המענק השנתי

גובה הקצבה


שינויים שנערכו בגובה הקצבה

 • בחודשים ינואר 2018 ודצמבר 2017 נכנס לתוקפו עדכון רטרואקטיבי, בשתי פעימות החל מחודש מרץ 2017. על פי עדכון זה גובה הקצבה המינימלית החל מחודש אוקטובר 2017 הנה 2,308 ש"ח לחודש.
 • בחודש אוקטובר 2016 נכנס לתוקפו עדכון רטרואקטיבי בשיעור התגמול המינימלי (2,248 ש"ח). השינוי בגובה התגמול המינימלי התבצע בשתי פעימות, רטרואקטיבית מיום 01.10.2015. בתגמול חודש נובמבר 2016 ישולמו ההפרשים בגובה הפרשי התגמול החל מיום 01.10.2015 .
 • ביום 25.11.2015 נכנס לתוקפו עדכון בשיעור התגמול. השינוי בשיעור התגמול חל רטרואקטיבית החל מיום 01.10.2014 בשלוש פעימות שונות: לתקופה שבין 01.10.2014-31.12.2014, לתקופה שבין 01.01.2015-31.03.2015 והחל מיום 01.04.2015 ואילך. בתגמול חודש נובמבר 2015 שולמו הפרשים לניצולים המקבלים תגמול זה ושינוי שיעור התגמול גרם להגדלת קצבתם.
 • ביום 09.06.2014 תוקן שוב חוק ההטבות לניצולי שואה והשווה את התגמולים וההטבות של ניצולי השואה יוצאי מחנות וגטאות שעלו לארץ לאחר 01.10.1953, הזכאים לגמלה על פי חוק ההטבות לניצולי שואה, לתגמולים ולהטבות להם זכאים ניצולי שואה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר. למידע על שינויי החקיקה שנערכו ביוני 2014 ראה תוכנית הסיוע הלאומית לניצולי שואה 2014 - השוואת תנאים.
 • ביום 10.02.2014 תוקן חוק ההטבות לניצולי שואה ונקבע כי החל מתגמול חודש מרץ 2014 סכום הקצבה החודשית יגדל ב-600 ש"ח ויעמוד על 1,850 ש"ח, וזאת במקום שובר השירותים בסך 600 ש"ח שניתן באמצעות הכרטיס הנטען.
 • עד לחודש מרץ 2014 עמד סכום הקצבה על 1,238 ש"ח, ובנוסף היו זכאים מקבלי הקצבה לכרטיס מגנטי נטען בסך 600 ש"ח בכל חודש.


תהליך מימוש הזכות

 • יוצאי מחנות וגטאות שביום 01.06.2014 היו מוכרים על-ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים לקצבה לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, או שהגישו בקשה להכרה עד ליום זה והוכרו כזכאים לאחר יום זה -
  • ניצולי שואה אלה אינם צרכים להגיש בקשה בעקבות שינוי החקיקה מיום 09.06.2014 והם יהיו זכאים לתגמולים ולהטבות כאילו היו מוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החל מיום 01.06.2014, ללא צורך בהגשת בקשה.
  • ניצולי שואה אלה יקבלו אוטומטית החל מחודש יוני 2014 גמלה מינימלית בגובה של 2,200 ש"ח המשקפת דרגת נכות של 25%.(הגמלה משולמת ביום 01.07.2014).
  • לכל אחד מהזכאים יש אפשרות לבקש החמרה במצב הרפואי או הכרה במחלה נוספת ולהעלות את אחוזי הנכות. כמו כן יש אפשרות לקבלת הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה
 • ניצולי שואה שביום 01.06.2014 טרם היו מוכרים על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה כזכאים לקצבה לפי חוק ההטבות לניצולי שואה -
  • ניצולי שואה אלה צרכים למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי חוק הטבות לניצולי שואה
  • יש למלא את הטופס במלואו, לרבות הצהרה, נספחים ומסמכים רפואיים, ולהעבירו אל הרשות לזכויות ניצולי השואה בכתובת: רחוב יצחק שדה 17, ת"ד 57380, תל אביב מיקוד 6157302.
  • ביחד עם טופס התביעה יש לשלוח מכתב מהרופא המטפל, המציין אבחנות רפואיות (אבחנה חשובה הנה התגובה הנפשית לרדיפות), טיפולים תרופתיים ואחרים אותם מקבל הניצול. במידה ורופא המשפחה רוצה להוסיף מספר פרטים בנושא התגובה הנפשית חשוב שירשום אותם בסוף מכתבו (מלל חופשי).
  • לאחר שמתקבל טופס התביעה לקבלת התגמול ברשות לזכויות ניצולי השואה, הכולל הצהרה, נספחים, ומסמכים רפואיים, יישלח לניצול השואה ו/או לבא כוחו מכתב אישור, ובו ציון של מספר התיק ברשות. יש לשים לב שבכל פנייה לרשות צריך לציין את מספר התיק.
  • טופס התביעה והחומר המצורף מועבר לבדיקת זכאות, קביעת אחוזי נכות וביצוע התשלום ככל שהניצול עומד בכל תנאי הזכאות.
  • ניצול שואה המתקשה למלא את טופס התביעה לקבלת התגמול, יכול להיעזר במתנדב שיגיע לביתו לצורך כך. למידע נוסף ולסיוע בכל שאלה הקשורה בתגמול זה, ניתן לפנות למרכז המידע של הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון 03-5682651.
  • עדכון פרטים - חשוב מאוד להודיע לרשות לזכויות ניצולי השואה על כל שינוי בפרטי הניצול, כגון:
   • שינוי כתובת מגורים
   • שינוי מען למכתבים
   • שינוי מצב אישי
   • מינוי אפוטרופוס לניצול
   • פרטי חשבון בנק - ניצול שמשנה פרטי חשבון בנק יודיע על כך טלפונית (03-5682651) או במכתב לרשות לזכויות ניצולי השואה על מנת שיישלח אליו טופס מתאים להודעה על שינוי פרטי חשבון בנק.

ערר וערעור על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה .
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.

חשוב לדעת

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות