הקדמה:

במקומות ציבוריים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של ילד מגיל 12 או בוגר עם מוגבלות נפשית
במקום ציבורי שנדרשים בו שירות אישי או הקצאת מקום למלווה (למשל בקולנוע), לא יינתן פטור מהתשלום עבורו
במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה לאדם עם לקות נפשית, אין חובה לתת פטור גם למלווה של אותו אדם


במקומות ציבוריים מסוימים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם עם מוגבלות נפשית.

דוגמה
בכניסה למוזיאון, לגן חיות או לפארק שעשועים, המלווה של האדם עם המוגבלות יהיה פטור מתשלום (כי אין צורך בהקצאת מקום ספציפי עבורו), אך באולם קולנוע או תיאטרון לא יינתן פטור מהתשלום למלווה מכיוון שיש צורך להקצות לו כיסא בנפרד.
 • במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה לאדם עם המוגבלות, אין חובה לתת פטור גם למלווה.
דוגמה
נער עם לקות נפשית קיבל פטור מתשלום דמי כניסה לשמורת טבע. מהמלווה של אותו נער ניתן היה לגבות דמי כניסה.

מי זכאי?

 • הפטור ניתן עבור אדם המלווה במקום ציבורי אנשים עם מוגבלות נפשית בעלי תעודת נכה, שהם אחד מאלה:
  • ילד מגיל 12 ומעלה עם מוגבלות נפשית בעל תעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי.
  • בוגר עם מוגבלות נפשית בעל תעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% ומעלה.
  • בעל תעודת נכה צה"ל המוכר בגין סעיף נפש (70) ו/או פגוע ראש (10,12) באחוז נכות (מצטבר לנפש ולראש) של 50% ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • לאוכלוסיות הזכאיות נשלחת תעודת נכה שרשום עליה: "פטור מתשלום עבור מלווה", ללא פירוט של סוג המוגבלות או היקפה.
 • בעת הכניסה למקום הציבורי יש לבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
 • נותן השירות רשאי לדרוש שתוצג לו תעודת נכה בתוקף, כדי לוודא שקיימת זכאות (הוא אינו רשאי לשאול מה סוג המוגבלות).
 • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות).
 • אם התשלום עבור הכניסה מבוצע מראש בטלפון או באינטרנט, נותן השירות צריך לאפשר את הסדרת הפטור באמצעים אלה (למשל שליחת צילום של התעודה במייל או בווטסאפ). גם במקרים אלה יש להגיע עם התעודה בעת קבלת השירות למקרה שיבקשו להציג אותה.

מהם שירות ציבורי ומקום ציבורי?

 • שירות ציבורי הוא שירות הניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
 • מקום ציבורי הוא מקום שניתן בו שירות לכלל האוכלוסייה או לחלק לא מסויים שלה.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים