הקדמה:

במקומות ציבוריים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של ילד מגיל 12 או בוגר עם מוגבלות נפשית
במקום ציבורי שנדרשים בו שירות אישי או הקצאת מקום למלווה (למשל בקולנוע), לא יינתן פטור מהתשלום עבורו
במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה לאדם עם לקות נפשית, אין חובה לתת פטור גם למלווה של אותו אדם


על-פי תקנה 14 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), במקומות ציבוריים מסוימים המספקים שירות ציבורי אין לגבות תשלום דמי כניסה ממלווה של אדם עם מוגבלות נפשית.

דוגמה
בכניסה למוזיאון, המלווה של האדם עם המוגבלות יהיה פטור מתשלום, היות שאין צורך בהקצאת מקום ספציפי עבורו. באולם קולנוע או תאטרון לא יינתן פטור מהתשלום למלווה מכיוון שיש צורך להקצות לו כיסא בנפרד.
 • במקום שניתן בו פטור מתשלום דמי כניסה לאדם עם המוגבלות, אין חובה לתת פטור גם למלווה.
דוגמה
נער עם לקות נפשית קיבל פטור מתשלום דמי כניסה לשמורת טבע. מהמלווה של אותו נער ניתן היה לגבות דמי כניסה.

מי זכאי?

 • הפטור ניתן עבור אדם המלווה במקום ציבורי אנשים עם מוגבלות נפשית בעלי תעודת נכה, שהם אחד מאלה:
  • ילד מגיל 12 ומעלה עם מוגבלות נפשית בעל תעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי.
  • בוגר עם מוגבלות נפשית בעל תעודת נכה של המוסד לביטוח לאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% ומעלה.
  • בעל תעודת נכה צה"ל המוכר בגין סעיף נפש (70) ו/או פגוע ראש (10,12) באחוז נכות (מצטבר לנפש ולראש) של 50% ומעלה.
 • תעודות הנכה הותאמו לאוכלוסיות הזכאיות ונוסף על גביהן הכיתוב "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה", ללא פירוט של סוג המוגבלות או היקפה (ראו בסימון האדום):

תעודת נכה עם פטור.jpg

תהליך מימוש הזכות

 • בכניסה למקום הציבורי יש לפנות לנותן השירות ולבקש לקבל את השירות ללא תשלום דמי כניסה למלווה.
 • נותן השירות רשאי לדרוש שתוצג לו תעודת נכה בתוקף, כדי לוודא שקיימת זכאות.
 • נותן השירות אינו רשאי לשאול על איזו מוגבלות מדובר.
 • ייתכן שתידרש בנוסף תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות), במקרים שבהם תעודת הנכה היא ללא תמונה.

מהם שירות ציבורי ומקום ציבורי?

 • על-פי סעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שירות ציבורי הוא שירות הניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
 • מקום ציבורי, בהתאם לסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות, הוא מקום שניתן בו שירות לכלל האוכלוסיה או לחלק לא מסוים שלה.
דוגמה
המקומות הבאים מוגדרים כמקומות ציבוריים, ולרוב יש לשלם בכניסה אליהם, אך אין הקצאת מקומות פרטנית לכל מבקר: גן חיות, מועדון, שמורת טבע, מוזיאון, פארק שעשועים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים