המחיר המקסימלי שניתן לגבות בחניונים של בתי חולים ממשלתיים כלליים הוא 25 ₪, למשך עד 24 שעות משעת הכניסה לחניון
אין לגבות תשלום מבעלי תג חניה לנכה, מטופלי דיאליזה, כימותרפיה או הקרנות, הורי פגים ומבקרים נוספים, כפי שיפורט בהמשך


משרד הבריאות קבע כללים לגבי גביית תשלום במגרשי חניה של מרכזים רפואיים ממשלתיים כלליים.

 • הכללים תקפים הן לגבי חניונים שמופעלים באופן ישיר על-ידי המרכז הרפואי והן לגבי חניונים שמופעלים באמצעות זכיינים.
 • המחיר המקסימלי שניתן לגבות בחניונים הוא 25 ₪ עבור 24 שעות משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר הכניסות והיציאות מהמרכז הרפואי במהלך שעות אלה.
 • בנוסף, ישנן אוכלוסיות שפטורות מכל תשלום עבור החניה (ראו סעיף זכאים לפטור מתשלום בהמשך).
טיפ
ישנם בתי חולים שאינם ממשלתיים, כולל בתי חולים פרטיים, המעניקים הסדרי חניה ופטורים לאוכלוסיות שונות (כגון מטופלים אונקולוגיים) ומומלץ לברר זאת במקום.

רשימת בתי החולים הממשלתיים הכלליים

מי זכאי?

 • מטופלים, בני משפחותיהם ומבקרים נוספים במרכזים רפואיים ממשלתיים.

זכאים לפטור מתשלום

 • האוכלוסיות הבאות זכאיות לפטור מלא מתשלום עבור החניה (הפטור יינתן עבור רכב אחד בלבד):
  • מטופלים אמבולטוריים (מטופלים באשפוז יום) בדיאליזה ומלוויהם.
  • מטופלים אונקולוגיים (בכימותרפיה או הקרנות) ומלוויהם.
  • מטופלים אמבולטוריים אחרים החייבים להגיע לבית החולים לצורך טיפול רפואי למשך חודש לפחות, בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע החל מתחילת הטיפול.
  • הורי פגים מאושפזים.
  • בעלי תג חניה לנכה.
  • בני משפחה של חייל מאושפז, על-פי אישור בקשה מצורף מטעם היק"ר (ר"מ 2).
  • בני משפחה של מטופלים המאושפזים לתקופה של מעל 14 יום (הפטור יינתן החל מהיום ה-15 לאישפוז).
  • רכב צבאי בתפקיד, נהוג על-ידי חייל במדים.
  • כלי רכב שנכנסים לחניון ויוצאים משטחו בתוך 30 דקות, לכל מטרה.
  • כלי רכב ציבוריים (מונית או אמבולנס) שאוספים או מסיעים מטופלים.
  • עמותות וארגוני מתנדבים מוכרים, המסיעים חולים לקבלת טיפולים במרכזים הרפואיים, לאחר שאושרו על-ידי הנהלת המרכז הרפואי.
  • עובדי משרד הבריאות בעלי אישורים מתאימים.
  • משפחות - על-פי המלצת השירות הסוציאלי של בית החולים.
  • מקרים נוספים, על-פי החלטת מנהל המרכז הרפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • כל המרכזים הרפואיים הממשלתיים מחוייבים ליידע את הציבור לגבי:
  • מחיר החניה
  • הנחות
  • זכאות לקבלת פטור מתשלום עבור החניה
  • פרטי הגורם האחראי על תחום החניה במרכז הרפואי
  • אופן מיצוי הזכות לקבלת פטור או הנחה בתשלום עבור החניה למטופלים ובני משפחותיהם
 • המידע יפורסם לציבור באמצעות דפי מידע למאושפזים ובני משפחותיהם, שילוט בכניסה וביציאה ממגרשי החניה ופרסום באתר האינטרנט של המרכז הרפואי.

חשוב לדעת

 • במקרים שבהם מחיר חניה יומית במרכז רפואי נמוך מהמחירים הנהוגים בחניונים פרטיים סמוכים, משרד הבריאות עשוי לתת למרכז הרפואי אישור לגביית תשלום עבור החניה לפי שעות, או בשיטה אחרת, במטרה למנוע את ניצול החניה למי שאינם באי המרכז הרפואי.
 • חלק מקופות החולים מאפשרות לחולים אונקולוגיים חופש בחירה של בית החולים שבו יקבלו טיפול. למידע מלא יש לבדוק את הסדרי הבחירה של קופת החולים המבטחת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים