חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי פטורים מתשלום בתחבורה הציבורית
כדי לקבל את הפטור צריך כרטיס רב קו או יישומון שטעון בהם פרופיל "משוחררים"
הזכאות לנסיעה בחינם היא למשך שנה מיום השחרור משירות סדיר או מיום סיום השירות, ולכל המאוחר עד 31.12.2024

תקציר

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי ושירות לאומי-אזרחי זכאים לנסוע בחינם בתחבורה הציבורית, במשך שנה מיום השחרור משירות סדיר או מיום סיום השירות.

 • ההטבה ניתנת בכל אמצעי התחבורה הציבורית - אוטובוסים, רכבת ישראל, הרכבת הקלה, מטרונית, רכבלית וכרמלית.
 • הזכאות לפטור מתשלום היא לשנה ממועד השחרור או מיום הגדרת פרופיל "משוחררים" בכרטיס הרב-קו או היישומון - לפי המאוחר מביניהם.
 • הזכאות תהיה לשנה מיום הגדרת הפרופיל בתנאי שהוא הוגדר לפני שעברו 60 ימים מיום השחרור או סיום השירות.
 • הסדר הפטור מתשלום לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי תקף מ-25.03.2024 ועד 31.12.2024.

מי זכאי?

 • חיילים משוחררים משירות סדיר למשך שנה מיום השחרור
 • מסיימי שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, למשך שנה מיום סיום השירות

תהליך מימוש הזכות

 • יש לעדכן פרופיל "משוחררים" בכרטיס הרב קו או ביישומון (אפליקציה), בתקופה של 60 ימים מיום סיום השירות. הפרופיל יהיה בתוקף למשך שנה מיום הגדרת הפרופיל, בתנאי שהוא הוגדר לפני שחלפו 60 ימים מיום סיום השירות.
 • בעת טעינת הפרופיל יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת שחרור מהשירות
  • צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה
 • ההטבה תינתן החל מהמועד שבו אושר הפרופיל.
  • זמן הטיפול בבקשות בעדכון פרופיל הינו עד 5 ימי עסקים.
 • לאחר אישור הפרופיל יש לתקף את היישומון או כרטיס ה"רב-קו" בכל נסיעה.


ראו גם

גורמים מסייעים


גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים