הקדמה:

חברת החשמל מפצה במקרים מסוימים לקוחות בגין נזקים שנגרמו באחריותה למכשירי חשמל
למידע נוסף ראו את נוהלי הפיצוי (חלק ראשון ושני) באתר רשות החשמל


חברת החשמל מפצה במקרים מסוימים צרכנים עבור מכשירי חשמל שנפגעו בעת תקלות בצריכת החשמל.

מי זכאי?

  • כל צרכן, שמכשיר חשמל שברשותו נפגע בעת אחת התקלות בצריכת החשמל המפורטות בנהלי החברה.

תהליך מימוש הזכות

  • על הצרכן להגיש לחברת החשמל תלונה באופן מקוון, ולפרט בה את התאריך המדויק, היום והשעה שבהם אירע הנזק.
  • הצרכן עשוי להידרש על ידי חברת החשמל להגיש לה מסמכים ובהם פירוט פרטי התקלה במכשיר החשמלי, חלקים שהוחלפו במכשיר והצעת מחיר מפורטת או חשבון תיקון.
  • על חברת החשמל להעביר לצרכן, בהתאם לדרישתו, נתונים על תקלות באספקת החשמל שהביאו לפגיעה במכשיר.
  • הפיצוי יועבר לצרכן לא יאוחר מ-90 ימי עבודה מיום המענה הסופי לתלונה.

חשוב לדעת

  • הפיצוי לא יעלה בכל מקרה על שווי מכשיר החשמל בעת התקלה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

  • נוהלי הפיצוי (חלק ראשון ושני) באתר רשות החשמל.