בעלי עסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, שנגרם להם נזק עקיף בתקופה שבין 02.08.2022 - 09.08.2022 עקב מבצע "עלות השחר", עשויים להיות זכאים לפיצויים
גובה הפיצוי הוא עד 460 ש"ח על כל יום היעדרות של בעל העסק או של עובד ששולם לו שכר עבור אותו יום כפול מספר העובדים (מסלול שכר)
בעלי עסקים בישובי ספר ובטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה יכולים לבחור בפיצוי על מלוא ההפסד שנגרם להם בהתאם למסלול האדום, במקום הפיצוי במסלול שכר
המועד האחרון להגשת התביעה לפיצויים הוא 31.12.2022
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים

בעלי עסקים, שעסקם בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, רשאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף שנגרם להם בתקופה שבין 02.08.2022 - 09.08.2022 עקב מבצע "עלות השחר".

 • בעלי העסקים שנעדרו מעבודתם או ששילמו שכר לעובדיהם שנעדרו בשל אחת הסיבות המפורטות בהמשך, זכאים לפיצוי בגובה 460 ש"ח ליום עבודה מלא עבור כל עובד (כולל בעל העסק עצמו) שנעדר מעבודתו בשל המבצע (מסלול שכר).
 • בעלי מסעדות, אולם שמחות, גן אירועים, בתי מלון, בתי הארחה ואתרי תיירות שפתוחים בימי שישי אחר הצהרים זכאים לפיצוי מוגדל בשל חומרי גלם שהתקלקלו.
 • בעלי עסקים ביישובי ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה יכולים לבחור במסלול האדום המקנה פיצוי עבור הנזק הממשי שנגרם להם וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך, במקום פיצויים במסלול שכר.

מי זכאי?

זכאות לפיצויים במסלול שכר

 • עצמאים ובעלי עסקים, שעסקם נמצא בישובים אשר בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ונעדרו מעבודתם או שילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה במהלך התקופה שבין 02.08.2022 ל-09.08.2022 והם עונים על אחד מהתנאים הבאים:
  1. העובד או העצמאי נעדר מעבודתו עקב סגירת מוסד החינוך שבו הוא מועסק והמוסד נמצא בטווח של עד 40 ק"מ מהרצועה או בשל איסור על התקהלות לפי הוראות פיקוד העורף. הפיצוי בגין היעדרות זו של העובד הינה עבור ימי העבודה שבין 05.08.2022 - 08.08.2022.
  2. העובד או העצמאי מתגורר באחד היישובים המפורטים בתוספת השנייה לתקנות, שהכניסה אליו והיציאה ממנו נאסרו או הגישה אליו הוגבלה עקב חסימת דרכים. הפיצוי בשל היעדרות העובדה הוא עבור ימי העבודה שבין 02.08.2022 ועד 09.08.2022.
  3. העובד או העצמאי מתגורר עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, והוא נעדר מעבודתו בתקופה שבין 05.08.2022 ועד 09.08.2022. הפיצוי יינתן גם לבן/בת הזוג העובד, אם שניהם נעדרו בשל המצב הביטחוני.
  4. העובד או העצמאי הוא הורה (כולל הורה במשפחת אומנה) שנעדר מהעבודה בתקופה בין 05.08.2022 ועד 08.08.2022 לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים, הנמצא עמו עקב סגירת מוסדות החינוך באזור הנמצא עד 40 ק"מ מהרצועה, אף אם המוסד לא היה פעיל באותה תקופה. הזכאות לפיצויים היא בתנאי שבמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מאלה:
   • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד)
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד
   • בן הזוג אינו עובד אך נבצר ממנו להשגיח על הילד
   • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו הביולוגי של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
  5. העובד או העצמאי הוא אדם עם מוגבלות או שהוא הורה של אדם עם מוגבלות (ללא הגבלת גיל), והעונה על כל התנאים הבאים:
   • המוגבלות של העובד או של ילדו ידועה למעסיק,
   • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו או מוגבלות ילדו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף ו
   • מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
    • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד)
    • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד
    • אם בן הזוג אינו עובד - נבצר ממנו להשגיח על הילד
    • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו של הילד לא קיבל פיצוי בשל אותו יום היעדרות.
 • גם מעסיק שעסקו מצוי מחוץ "לאזור המיוחד" (40 ק"מ מרצועת עזה), יהיה זכאי להגיש תביעה במסלול השכר, ובלבד שיצהיר על כך שהעובד נעדר מהעבודה בשל סגירת היישוב בו הוא מתגורר, או בשל השגחה על ילדו או בשל מוגבלותו כמפורט למעלה והעובד מתגורר באזור המיוחד או באזור שבין 0-7 ק"מ מהרצועה.
שימו לב
מקרים שבהם לא יינתן פיצויים במסלול שכר
 • מי שדיווח על סגירת עסקו או שעסקו לא היה פעיל לפני 02.08.2022
 • בכל מקרה שסיבת ההיעדרות של העובד היא מחלה, שהייה בבידוד, תאונה, חופשה שנתית, מילואים או מנוחה שבועית

זכאות לפיצויים במסלול האדום

 • רשאים להגיש פיצויים לפי המסלול האדום:
  • בעלי עסקים ביישוב ספר או בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה, ושמפורטים בנספח א' בהוראות הביצוע, שנגרם להם נזק או נמנע מהם רווח כתוצאה ממבצע "עלות השחר" או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים עקב המבצע,
  • חקלאים שיש להם גידולים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה ביישובים שמפורטים בנספח א' בהוראות הביצוע, וששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הביטחוני.
שימו לב
מי שזכאים להגיש תביעה במסלול האדום יכולים לבחור בין מסלול זה לבין תביעה במסלול שכר.

גובה הפיצוי

גובה הפיצוי במסלול שכר

 • גובה הפיצוי הוא מכפלה של 460 ש"ח כפול מספר העובדים שנעדרו מהעבודה (כולל בעל העסק אם הוא עצמו נעדר) כפול מספר ימי ההיעדרות.
 • אם העובד נעדר רק בחלק מהיום, יינתן פיצוי על החלק היחסי של יום העבודה שבמהלכו נעדר העובד (ובכל מקרה לא יינתן פיצוי על היעדרות קצרה משעה).
 • אם העובד מועסק במשרה חלקית, גובה הפיצוי למעסיק יהיה יחסי לאחוז המשרה של העובד.
 • מסעדות, אולמי שמחות, גני אירועים, מוסדות תרבות ופנאי, בתי מלון, פנסיון, בתי מרגוע, בתי הארחה וכן אתרי תיירות שפועלים באופן רגיל בימי שישי אחה"צ, שנגרם להם נזק עקב היעדרות העובדים ביום שישי 05.08.2022, זכאים לתוספת של 20% מסכום הפיצוי המקורי, עבור חומרי גלם שהתקלקלו.

גובה הפיצוי במסלול האדום

 • גובה הפיצוי לבעלי עסקים שאינם חקלאים, שבחרו במסלול האדום נקבע לפי הנזק הממשי שנגרם להם בגין הפסד או מניעת רווח בשל המצב הביטחוני.
  • סכום הנזק הממשי יחושב לאחר ניכוי השיפוי מחברת הביטוח, תגמולי מילואים, פיצוי מלקוחות או ספקים.
  • לצורך הוכחת הנזק על בעל העסק לצרף לתביעתו מסמכים ונתונים המפרטים את סוגי הנזקים שנגרמו לו ותחשיב של סכום התביעה.
  • למידע נוסף לגבי המסלול האדום ראו סעיף 4 להוראת הביצוע.
 • גובה הפיצוי לחקלאים במסלול האדום נקבע בהתאם לאזור בו נמצאים השטחים החקלאיים:
  • אם הגידולים נמצאים ביישובים שהכניסה אליהם נאסרה בשל המצב הביטחוני - גובה הפיצוי הוא 2,760 ש"ח כפול מספר העובדים של אותו חקלאי המועסקים באותם שטחים.
  • אם הגידולים נמצאים ביישובים שהכניסה אליהם לא נאסרה - גובה הפיצוי הוא 1,380 ש"ח כפול מספר העובדים של אותו חקלאי המועסקים באותם שטחים.
  • למידע נוסף לגבי גובה הפיצוי במסלול זה ראו סעיף 5 להוראת הביצוע.

תהליך מימוש הזכות

מסלול שכר

 • יש למלא ולהגיש טופס תביעת פיצויים בגין "נזק עקיף".
 • יש לצרף גיליון חישוב השכר הכולל רשימה מרכזת של העובדים שנעדרו, לרבות מספר טלפון נייד של העובד וסיכום הפיצויים לכלל העובדים, כמפורט בטופס התביעה המקוון.
 • בעת הגשת תביעה במסלול שכר נדרש העובד להיכנס למערכת הצהרת עובדים ולהצהיר על היעדרותו והסיבה לה.
  • העובדים יקבלו מסרון או הודעה קולית עם קוד אישי למערכת הצהרת עובדים. עובד שיבקש לשחזר את הקוד שלו יוכל לפנות למרכז המידע של הרשות בטלפון: 4954*.
  • עובדים זרים ימלאו את טופס הצהרת עובד, שיצורף לתביעה.
שימו לב
תביעה תיחשב כתביעה שהושלמה, רק לאחר הצהרת כל העובדים לגבי יום היעדרות.

המסלול האדום

 • יש למלא את טופס התביעה.
 • חקלאים יצרפו לתביעה המקוונת את טופס הצהרת המגדל, בו מתבקש המגדל להצהיר בדבר מיקום שטחי הגידול החקלאים וגודלם בדונמים וכן בדבר העובדים המועסקים בשטחים החקלאים.
 • שאר בעלי העסקים התובעים לפי המסלול האדום יצרפו לתביעה את המסמכים הבאים:
  • הסבר על העסק והנזקים שנגרמו לו בעקבות מבצע "עלות השחר"
  • דוחות רווח והפסד לפי חודשים (מתוך תוכנת הנהלת חשבונות בלבד לשנים 2019, -2021, מאושר בחתימת רואה חשבון או יועץ מס
  • דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2019 ו-2020
  • מאזן בוחן תנועות ויתרות לשנים 2019 ו-2021
  • גיליון חישוב סכום הפיצוי
  • כל מסמך נוסף שיש בו כדי לבסס את התביעה.

קבלת הפיצויים

 • אם התביעה הוגשה במלואה כנדרש ונמצאה תקינה תשולם לבעל העסק מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים שדרש.
 • המקדמה תשולם לבעל העסק בכל מקרה שבו מנהל קרן פיצויים לא הודיע על החלטתו בתוך 45 יום מהמועד שבו התביעה הוגשה במלואה.
 • בהמשך תשולם לבעל העסק יתרת הפיצויים ויופחתו ממנה מסים וסכומים מעוקלים (אם קיימים).
 • הפיצויים והמקדמה ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה.
 • לסכום התביעה שיאושר יתווספו הפרשי ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום.
טיפ
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המוקד לטיפול בנזק עקיף בטלפון *4954 או 02-5656400 בימים א' עד ה' בין השעות: 08:15 -15:30 וכן לפנות לקבלת מידע נוסף בדואר אלקטרוני: .

ערעור

ערעור על החלטת רשות המסים

 • ניתן להגיש ערר על גובה הפיצוי שעליו הוחלט וכן על החלטת רשות המסים שלא להעניק פיצוי כלל.
 • את הערר יש להגיש תוך 30 יום מקבלת ההחלטה של רשות המסים.
 • את הערר יש להגיש לוועדת ערר לעניין נזק מלחמה ונזק עקיף.
 • את הערר יש להגיש ב- 4 עותקים ולצרף את טופס התביעה לפיצויים ואת כל המסמכים הדרושים לשם בחינת הטענות שפורטו בערר.
טיפ
באתר רשות המיסים פורסם טופס אשר על גביו ניתן להגיש ערר, אך טופס זה מהווה דוגמה מוצעת בלבד.
 • מגיש הערר יכול לייצג את עצמו בהליך הערר או להיות מיוצג באמצעות עו"ד.
 • ועדת הערר רשאית לבטל, להפחית, לאשר או להגדיל את סכום הפיצויים שנקבע למבקש הערר.
 • ליצירת קשר וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות:
  • מזכירות ועדת ערר בטלפון 074-7617005 או בטלפון 074-7617030
  • דואר אלקטרוני:

ערעור על החלטת ועדת הערר

 • על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית בלבד.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה של ועדת הערר.
 • על המערער להעביר העתק מהערעור, עם הגשתו, לפרקליטות המחוז.

חשוב לדעת

 • ביום 20.09.2023 פורסם צו הרחבה אשר הרחיב על כלל העובדים במגזר הפרטי את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביוני 2023 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בדבר חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "עלות השחר". למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מבצע "עלות השחר" (אוגוסט 2022).
 • קיבוצים ומוסדות ללא כוונת רווח עשויים להיות זכאים אף הם לפיצויים בגין שכר ששילמו לעובדיהם שנעדרו מהעבודה בשל המצב הביטחוני, אולם לשם כך עליהם לעמוד בתנאים מסוימים המפורטים בסעיף 3.3 להוראות הביצוע.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים