דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות עובדים בעקבות המצב המיוחד בעורף שהוכרז באוגוסט 2022
המידע מתייחס לזכויות של מי שנפגע בגופו או שרכושו נפגע בהתקפות הטילים וכן לזכויות של עובדים שכירים או עצמאים וחיילי מילואים
חשוב לעקוב אחר הנחיות פיקוד העורף המתעדכנות באופן שוטף הן באתר הפיקוד והן באפליקציה
המידע בדף זה מתעדכן באופן שוטף בהתאם להתפתחויות

מה זכויות של אדם שנפצע כתוצאה מפגיעת טיל?

 • אדם שנפצע כתוצאה מפגיעה של טיל באזור שבו הוא נמצא, עשוי להיות מוכר כנפגע פעולות איבה.
 • נפגעי פעולות איבה זכאים לזכויות שונות כגון תגמולים, מימון טיפול רפואי, סיוע בדיור, זכויות תעסוקתיות ועוד. למידע נוסף ראו פורטל נפגעי פעולות איבה.
 • במקרים רבים יוצרות הרשויות קשר עם מי שנפגע בפעולות איבה באופן יזום, ודואגות לכך שיוכר כנפגע איבה ויקבל את הזכויות המגיעות לו.
 • אם הרשויות אם לא יצרו עם הנפגע קשר, עליו לפנות למוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו:

פיצויים בשל נזק לרכוש עקב פגיעת טיל או כתוצאה מפגיעה מכוונת באירועי האלימות ביישובים בישראל

הבית שלי נפגע מטיל, האם אני זכאי לפיצוי?

נגרם נזק לחפצים בתוך הבית, האם אני זכאי לפיצוי?

הרכב שלי נפגע מטיל או מרסיסים, האם אני זכאי לפיצוי?

אני בעל עסק וכתוצאה מפגיעת טיל נגרם נזק לעסק שלי, האם אני זכאי לפיצוי?

למי עלי לפנות לבירורים במקרה שנגרם נזק לרכוש שבבעלותי?

 • מענה טלפוני בנוגע לפיצויים בגין נזקים ישירים לרכוש ניתן על-ידי רשות המסים.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.

האם מותר לפטר עובד בגלל היעדרות ממקום העבודה?

קיבלתי צו 8 וגוייסתי למילואים, האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

נעדרתי מהעבודה על מנת להשגיח על ילדי שנשארו בבית כיוון שהמסגרת החינוכית שלהם סגורה עקב המצב הביטחוני. האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו שנמצא עמו, כאשר הסיבה להימצאות הילד בבית היא שהמסגרת החינוכית שבה מבקר הילד, סגורה בהוראת פיקוד העורף. ההוראה מתייחסת לילד שגילו עד 14 שנים, או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים.
 • ההגנה מפני פיטורים ניתנת להורה אחד בלבד:
  • אם מדובר בהורה שהוא הורה יחיד, הוא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה ולהיות מוגן בפני פיטורים.
  • אם לילד שני הורים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, זכאי הורה זה להיעדר מעבודתו ולהיות מוגן מפני פיטורים.
  • אם שני ההורים מגדלים את הילד, זכאי רק אחד ההורים להיעדר מעבודתו וליהנות מהגנה מפני פיטורים, וזאת בתנאי שההורה השני הינו עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילדים.
שימו לב
אם בעת ההיעדרות היה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו סידור מתאים להשגחה על הילד, העובד לא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה. אם בחר להיעדר מעבודתו, לא יהיה זכאי להגנת החוק מפני פיטורים. המעסיק יכול לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14 (או ילד עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21), ההורה אינו זכאי להיעדר על דעת עצמו מהעבודה. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל זה, רשאי המעסיק לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.

האם עובד זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשאר בבית בשל סגירת מוסדות הלימוד של ילדיו, גם אם מקום עבודתו לא היה סגור?

 • ביום 20.09.2023 פורסם צו הרחבה אשר הרחיב על כלל העובדים במגזר הפרטי את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביוני 2023 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בדבר חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "עלות השחר".
 • הורה שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו שטרם מלאו לו 14 שנים, הנמצא עמו עקב סגירת מוסדות החינוך באזור הנמצא עד 40 ק"מ מהרצועה, זכאי לתשלום שכר בגין ימי היעדרותו. הזכאות לתשלום שכר היא בתנאי שבמקום העבודה לא קיימת מסגרת נאותה להשגחה על הילד ובנוסף מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של ההורה או שהעובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • בן או בת הזוג של העובד הם עובדים שכירים או עצמאים והם לא נעדרו מהעבודה כדי להשגיח על הילד.
  • בן או בת הזוג של העובד לא עובדים, אך הם אינם יכולים להשגיח על הילד.
  • אם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, הורהו הביולוגי של הילד לא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד או שהוא לא עובד אך אינו יכול להשגיח על הילד.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מבצע "עלות השחר" (אוגוסט 2022).

האם הורה לילד עם מוגבלות שנאלץ להישאר בבית כדי להשגיח עליו, זכאי לשכר עבור ימי היעדרותו מהעבודה?

 • ביום 20.09.2023 פורסם צו הרחבה אשר הרחיב על כלל העובדים במגזר הפרטי את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביוני 2023 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בדבר חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "עלות השחר".
 • עובד שנעדר מעבודתו בתקופת המבצע בשל היותו הורה לילד עם מוגבלות (ללא הגבלת גיל) זכאי לתשלום שכר בגין ימי היעדרותו בהתקיים התנאים הבאים:
  • המעסיק יודע על המוגבלות של הילד.
  • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלות ילדו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
  • העובד הצהיר בכתב על אחד מאלה:
   • הילד נמצא בחזקתו הבלעדית.
   • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
   • בן זוגו של העובד הוא עובד שכיר או עצמאי שלא נעדר מעבודתו כדי להשגיח על הילד, או שהוא אינו עובד ונבצר ממנו להשגיח על הילד.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מבצע "עלות השחר" (אוגוסט 2022).

אם מקום העבודה סגור בשל המצב, האם עובד אמור לקבל שכר או תשלום כלשהו בתקופה זו?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

 • ביום 20.09.2023 פורסם צו הרחבה אשר הרחיב על כלל העובדים במגזר הפרטי את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביוני 2023 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בדבר חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "עלות השחר
 • עובד שנעדר מעבודתו בתקופת המבצע בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מקום העבודה, זכאי לתשלום שכר עבור ימי היעדרותו.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מבצע "עלות השחר" (אוגוסט 2022)

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת, מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על 7 ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו חופשה ביוזמת המעסיק.

מה קורה כאשר עובד עם מוגבלות אינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף?

 • ביום 20.09.2023 פורסם צו הרחבה אשר הרחיב על כלל העובדים במגזר הפרטי את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ביוני 2023 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בדבר חובת תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב מבצע "עלות השחר".
 • עובד שנעדר מעבודתו בתקופת המבצע בשל היותו אדם עם מוגבלות זכאי לשכר בגין ימי היעדרותו בהתקיים התנאים הבאים:
  • המעסיק יודע על מוגבלותו של העובד.
  • העובד לא היה יכול להגיע לעבודה כיוון שמוגבלותו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מבצע "עלות השחר" (אוגוסט 2022).

אם מקום העבודה עובד כרגיל אבל העובד פוחד ללכת לעבודה, האם הוא זכאי להגנה כלשהי או לשכר?

 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, אזי עובד שנעדר מהעבודה יהיה זכאי לשכר ובנוסף הוא מוגן מפני פיטורים.
 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה בשל הפחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה מוגן מפני פיטורים, והמעסיק יוכל לנכות היעדרות זו מהשכר או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל מבצע "עלות השחר" (אוגוסט 2022).
שימו לב
אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, העובד חייב להגיע לעבודה. עובד שלא התייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.

האם בעל עסק צריך לשלם משכורת לעובד שגויס למילואים עקב המצב הביטחוני?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים מסוימים בעבר נהג המוסד לביטוח לאומי לשלם למעסיקים מקדמה על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם.

האם בעלי עסקים ועובדים עצמאים זכאים לקבל פיצויים בשל נזקים עקיפים שנגרמו להם?

 • בעלי עסקים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, שנגרם להם נזק עקיף בתקופה שבין 02.08.2022 - 09.08.2022 עקב מבצע "עלות השחר", עשויים להיות זכאים לפיצויים.
 • גובה הפיצוי הוא עד 460 ש"ח על כל יום היעדרות של בעל העסק או של עובד ששולם לו שכר עבור אותו יום כפול מספר העובדים (מסלול שכר).
 • בעלי מסעדות, אולם שמחות, גן אירועים, בתי מלון, בתי הארחה ואתרי תיירות שפתוחים בימי שישי אחר הצהרים זכאים בנוסף לפיצוי בשל חומרי גלם שהתקלקל.
 • בעלי עסקים בישובי ספר ובטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה יכולים לבחור בפיצוי על מלוא ההפסד שנגרם להם (מסלול אדום) במקום הפיצוי במסלול שכר.
 • המועד האחרון להגשת התביעה לפיצויים הוא 31.12.2022.
 • למידע נוסף ראו פיצויים לעסקים שנגרם להם להם נזק עקיף במהלך מבצע "עלות השחר" (אוגוסט 2022)

אני עובד עצמאי ולא הספקתי להעביר את תשלומי המסים עד ה-15 לחודש, האם אני יכול לקבל ארכה?

 • בשל אירועי מבצע "עלות השחר", הודיעה רשות המסים על "מסלול ירוק" לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים ותשלום מע"מ עבור חודש יולי 2022, בתנאי שהדיווח יוגש והמס ישולם לכל המאוחר עד 23.08.2022.
 • ההקלה תינתן לעצמאים (עוסקים מורשים או עוסקים פטורים) שמקום מגוריהם או עסקם נמצא במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
 • לקריאת הודעת רשות המיסים ראו כאן.

הזמנתי חופשה בארץ וביטלתי אותה בשל המצב הביטחוני. האם אהיה חייבת בתשלום עבור החופשה?

 • אם ההזמנה בוצעה מרחוק (למשל באמצעות האינטרנט), ניתן לבטל אותה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה, וכל עוד נותרו לפחות 7 ימים עסקים עד מועד החופשה.
 • במקרה זה בעל העסק רשאי לגבות מכם 100 שקלים או 5% משווי ההזמנה (על פי הנמוך מבניהם).
 • אם הביטול נעשה לאחר 14 ימים, או כאשר נותרו מ-7 ימי עסקים עד למועד החופשה, בעל העסק לא חייב לזכות אתכם, והתשלום ייעשה בהתאם לתנאים המופיעים בחוזה.
 • אם בעל העסק עצמו ביטל את החופשה, הוא מחוייב להחזיר לכם את מלוא התשלום.
 • אם החופשה בוטלה משום שהאיזור הוכרז "מסוכן" על ידי פיקוד העורף, תהיו זכאים להחזר כספי מלא או לאפשרות לדחיית החופשה.
 • לפרטים נוספים ראו ביטול רכישה שנעשתה באינטרנט או בטלפון והחזרת המוצר.

אלו זכויות נוספות אני עשוי לקבל בשל המצב הביטחוני?

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים