הקדמה:

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות הקשורות לזכויות עובדים בעקבות המצב המיוחד בעורף שהוכרז באוגוסט 2022
המידע מתייחס לזכויות של מי שנפגע בגופו או שרכושו נפגע בהתקפות הטילים וכן לזכויות של עובדים שכירים או עצמאים וחיילי מילואים
חשוב לעקוב אחר הנחיות פיקוד העורף המתעדכנות באופן שוטף הן באתר הפיקוד והן באפליקציה
המידע בדף זה מתעדכן באופן שוטף בהתאם להתפתחויות
שימו לב
ביום 20.09.2022 ועדת הכספים אישרה את מתווה הפיצויים עבור נזקים עקיפים שנגרמו במבצע "עלות השחר". לאחר שרשות המסים תפרסם את ההנחיות והטפסים של הפיצויים, נעדכן את האתר בהתאם .

מה זכויות של אדם שנפצע כתוצאה מפגיעת טיל?

 • אדם שנפצע כתוצאה מפגיעה של טיל באזור שבו הוא נמצא, עשוי להיות מוכר כנפגע פעולות איבה.
 • נפגעי פעולות איבה זכאים לזכויות שונות כגון תגמולים, מימון טיפול רפואי, סיוע בדיור, זכויות תעסוקתיות ועוד. למידע נוסף ראו פורטל נפגעי פעולות איבה.
 • במקרים רבים יוצרות הרשויות קשר עם מי שנפגע בפעולות איבה באופן יזום, ודואגות לכך שיוכר כנפגע איבה ויקבל את הזכויות המגיעות לו.
 • אם הרשויות אם לא יצרו עם הנפגע קשר, עליו לפנות למוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו:

פיצויים בשל נזק לרכוש עקב פגיעת טיל או כתוצאה מפגיעה מכוונת באירועי האלימות ביישובים בישראל

הבית שלי נפגע מטיל, האם אני זכאי לפיצוי?

 • המדינה לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה, על נזק שנגרם למבנה כתוצאה מפעולת איבה. זאת כדי להשיב את המצב לקדמותו מהר אם ניתן.
 • עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע (מהנדסים, זגגים וכיו"ב) יבקרו במבנה שניזוק ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת גובה הפיצוי הכספי כדי לשקם את הנזק.
 • השיפוץ יבוצע על ידי אנשי מקצוע שאותם בוחר בעל המבנה.
 • למרות שעובדי קרן הפיצויים מבקרים ביוזמתם בנכסים שנפגעו על פי הנחיית כוחות הבטחון, מומלץ לבעל מבנה שנפגע להודיע ביוזמתו על פגיעה במבנה.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:30 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.
שימו לב
אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

נגרם נזק לחפצים בתוך הבית, האם אני זכאי לפיצוי?

שימו לב
אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

הרכב שלי נפגע מטיל או מרסיסים, האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי כלי רכב שניזוק בפעולת איבה זכאים לפיצוי.
 • על בעלי הרכב לפנות לעובדי מחלקת הפיצויים הנמצאים במקום, לצורך אומדן הנזק.
 • בעלי הרכב יופנו לתיקון הנזק בכל מוסך שהם יבחרו, אך כל זאת בתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו.
 • עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה ושרכבם נפגע מטיל זכאים גם הם לפיצוי. לשם כך עליהם לפנות לאנשי מחלקת הפיצויים. חשוב להציג את הרכב או החפצים שנפגעו כדי שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:30 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.

אני בעל עסק וכתוצאה מפגיעת טיל נגרם נזק לעסק שלי, האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי עסקים זכאים לפיצוי עבור הנזקים שנגרמו להם.
  • ציוד: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (כלומר על פי המחיר המקובל בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה.
  • מלאי: בעל עסק זכאי לפיצוי בגין מלאי שנפגע. גובה הפיצוי שיינתן יהיה בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע ללא מע"מ.
  • על בעל העסק להוכיח את בעלותו על התכולה שנפגעה.
   • להוכחת הנזק יש להציג את רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותו של בעל העסק (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב).
   • את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידי רשות המסים בהתאם לדרישתם.
   • לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו על-ידי השמאים.
  • חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
  • בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.
  • ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה או פעולות איבה

למי עלי לפנות לבירורים במקרה שנגרם נזק לרכוש שבבעלותי?

 • מענה טלפוני בנוגע לפיצויים בגין נזקים ישירים לרכוש ניתן על-ידי רשות המסים.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:30 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.

האם מותר לפטר עובד בגלל היעדרות ממקום העבודה?

קיבלתי צו 8 וגוייסתי למילואים, האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המילואים או תדירות השירות.
 • בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים.
 • אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך 30 הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

נעדרתי מהעבודה על מנת להשגיח על ילדי שנשארו בבית כיוון שהמסגרת החינוכית שלהם סגורה עקב המצב הביטחוני. האם מותר למעסיק לפטר אותי?

 • על פי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, חל איסור לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו שנמצא עמו, כאשר הסיבה להימצאות הילד בבית היא שהמסגרת החינוכית שבה מבקר הילד, סגורה בהוראת פיקוד העורף. ההוראה מתייחסת לילד שגילו עד 14 שנים, או ילד עד גיל 21 שהוא עם צרכים מיוחדים.
 • ההגנה מפני פיטורים ניתנת להורה אחד בלבד:
  • אם מדובר בהורה שהוא הורה יחיד, הוא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה ולהיות מוגן בפני פיטורים.
  • אם לילד שני הורים, והילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של אחד ההורים, זכאי הורה זה להיעדר מעבודתו ולהיות מוגן מפני פיטורים.
  • אם שני ההורים מגדלים את הילד, זכאי רק אחד ההורים להיעדר מעבודתו וליהנות מהגנה מפני פיטורים, וזאת בתנאי שההורה השני הינו עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד או במקרה שההורה השני אינו מסוגל להשגיח על הילדים.
שימו לב
אם בעת ההיעדרות היה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו סידור מתאים להשגחה על הילד, העובד לא יהיה זכאי להיעדר מהעבודה. אם בחר להיעדר מעבודתו, לא יהיה זכאי להגנת החוק מפני פיטורים. המעסיק יכול לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
 • אם הילד הוא מעל גיל 14 (או ילד עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21), ההורה אינו זכאי להיעדר על דעת עצמו מהעבודה. במקרה שהעובד נעדר מעבודתו כדי להשגיח על ילד מעל גיל זה, רשאי המעסיק לפטרו וגם לנכות את ימי ההיעדרות משכרו של העובד או ממכסת ימי החופשה שצבר.
 • למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד שנעדר מעבודתו בשל מצב ביטחוני.

האם עובד זכאי לשכר עבור הימים שבהם נשאר בבית בשל סגירת מוסדות הלימוד של ילדיו, גם אם מקום עבודתו לא היה סגור?

 • החוק לא מסדיר את סוגיית התשלום להורים שנעדרו מעבודתם בשל סגירת מוסדות החינוך של ילדיהם עקב המצב הביטחוני.
 • עם זאת, בעבר נקבעו הוראות בהסכמים קיבוציים לתשלום שכר להורים שנעדרו מעבודתם על מנת להשגיח על ילדיהם בשל סגירת מוסדות החינוך עקב המצב הביטחוני.
 • מומלץ לעקוב אחר פרסומים בנושא.

אם מקום העבודה סגור בשל המצב, האם עובד אמור לקבל שכר או תשלום כלשהו בתקופה זו?

אם פיקוד העורף הורה על סגירת מקום העבודה

 • החוק לא מתייחס לשאלת התשלום לעובד שנעדר מעבודתו עקב המצב הביטחוני, כך שאין חובה על מעסיק לשלם לעובד שכר עבור ימי היעדרותו.
 • עם זאת, בעבר נקבעו הוראות בהסכמים קיבוציים לתשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני.
 • מומלץ לעקוב אחר פרסומים בנושא.

אם פיקוד העורף לא הורה על סגירת מקום העבודה

 • בעקרון מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ולנכות את ימי ההיעדרות של העובדים ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • עם זאת, מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה באורך שעולה על מכסת הימים הצבורים שעומדים לזכותם (במקרה כזה יכול המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה, אך חייב לשלם להם שכר מלא בגין ימים היעדרותם). למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.
 • מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה ללא התראה, כלומר עליו להודיע להם זמן מה מראש.
 • אם מדובר בחופשה שעולה על 7 ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובדים שבועיים מראש. כלומר מעסיק לא יכול להוציא את עובדיו לחופשה, שעולה על שבוע רצוף, במהלך השבועיים הראשונים של מצב החירום. אם החליט המעסיק להוציא את עובדיו לחופשה בהתראה קצרה יותר, הוא לא יוכל לנכות את ימי ההיעדרות ממכסת ימי החופשה שצבר העובד.
 • למידע נוסף ראו חופשה ביוזמת המעסיק.

מה קורה כאשר עובד עם מוגבלות אינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף?

 • החוק אינו קובע הוראות ספציפיות לגבי אנשים עם מוגבלות, כך שאין חובה על מעסיק לשלם שכר כלשהו לעובדים שנעדרו גם אם יש להם מוגבלות ובשל הוראות פיקוד העורף הם אינם יכולים לעבוד.
 • עם זאת, בעבר נקבעו הוראות בהסכמים קיבוציים לתשלום שכר לעובד העונה על הגדרת אדם עם מוגבלות אשר מוגבלותו מנעה ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו מפאת אי מסוגלותו לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.
 • מומלץ לעקוב אחר פרסומים בנושא.

אם מקום העבודה עובד כרגיל אבל העובד פוחד ללכת לעבודה, האם הוא זכאי להגנה כלשהי או לשכר?

 • אם הנחיות פיקוד העורף קבעו שבאזור שבו העובד מועסק יש להישאר במרחב מוגן ולא לצאת לעבודה, ועל-פי קביעת פיקוד העורף מקום העבודה אינו מוגן, אזי עובד שנעדר מהעבודה יהיה מוגן מפני פיטורים.
 • החוק לא מתייחס כלל לסוגיית תשלום השכר במקרים אלה, ולרוב הנושא מוסדר מאוחר יותר באמצעות הסכמים או תקנות.
 • אם מקום העבודה נמצא מחוץ לטווח הסכנה, והעובד לא הגיע לעבודה בשל הפחד לצאת מביתו, הוא לא יהיה מוגן מפני פיטורים, והמעסיק יוכל לנכות היעדרות זו מהשכר או ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
שימו לב
אם מקום העבודה הוכרז על ידי פיקוד העורף כמפעל חיוני, העובד חייב להגיע לעבודה. עובד שלא התייצב לעבודה במפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר.

האם בעל עסק צריך לשלם משכורת לעובד שגויס למילואים עקב המצב הביטחוני?

 • עובדים שכירים המשרתים במילואים זכאים לקבל מהמעסיקים את משכורתם במועד התשלום הרגיל. ההתחשבנות נעשית בין המעסיק למוסד לביטוח לאומי.
 • במקרים מסוימים בעבר נהג המוסד לביטוח לאומי לשלם למעסיקים מקדמה על חשבון תגמולי המילואים המגיעים להם.

אני עובד עצמאי ולא הספקתי להעביר את תשלומי המסים עד ה-15 לחודש, האם אני יכול לקבל ארכה?

 • בשל אירועי מבצע "עלות השחר", הודיעה רשות המסים על "מסלול ירוק" לביטול קנסות, ריבית והפרשי הצמדה בגין דיווחים חודשיים ותשלום מע"מ עבור חודש יולי 2022, בתנאי שהדיווח יוגש והמס ישולם לכל המאוחר עד 23.08.2022.
 • ההקלה תינתן לעצמאים (עוסקים מורשים או עוסקים פטורים) שמקום מגוריהם או עסקם נמצא במרחק של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.
 • לקריאת הודעת רשות המיסים ראו כאן.

הזמנתי חופשה בארץ וביטלתי אותה בשל המצב הביטחוני. האם אהיה חייבת בתשלום עבור החופשה?

 • אם ההזמנה בוצעה מרחוק (למשל באמצעות האינטרנט), ניתן לבטל אותה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה, וכל עוד נותרו לפחות 7 ימים עסקים עד מועד החופשה.
 • במקרה זה בעל העסק רשאי לגבות מכם 100 שקלים או 5% משווי ההזמנה (על פי הנמוך מבניהם).
 • אם הביטול נעשה לאחר 14 ימים, או כאשר נותרו מ-7 ימי עסקים עד למועד החופשה, בעל העסק לא חייב לזכות אתכם, והתשלום ייעשה בהתאם לתנאים המופיעים בחוזה.
 • אם בעל העסק עצמו ביטל את החופשה, הוא מחוייב להחזיר לכם את מלוא התשלום.
 • אם החופשה בוטלה משום שהאיזור הוכרז "מסוכן" על ידי פיקוד העורף, תהיו זכאים להחזר כספי מלא או לאפשרות לדחיית החופשה.
 • לפרטים נוספים ראו ביטול עסקת מכר מרחוק.

אלו זכויות נוספות אני עשוי לקבל בשל המצב הביטחוני?

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים