משרת מילואים שבעקבות שירותו במלחמת חרבות ברזל נדרש להוצאות אישיות חריגות עבור ציוד אישי, עשוי במקרים חריגים להיות זכאי לפיצוי בגין הוצאותיו
מדובר בפיצוי חריג שניתן בנוסף למענק הוצאות אישיות ששולם לכל משרתי המילואים במלחמה
סכום הפיצוי המירבי שיינתן הוא 500 ₪
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


משרת מילואים שבעקבות שירותו במלחמת חרבות ברזל נדרש להוצאות אישיות חריגות על ציוד אישי, עשוי במקרים חריגים, לקבל פיצוי בגין ההוצאות.

 • הפיצוי יינתן בנוסף למענק הוצאות אישיות בסך 1,100 ₪ שמשולם לכל מי ששירתו בצו 8 במלחמה.
 • הפיצוי יינתן רק במקרים חריגים שנבחנו באופן פרטני ולמול צורך ממשי.
 • הפיצוי שיינתן יהיה עד לגובה של 500 ₪.

מי זכאי?

 • משרת מילואים שגויס בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא שירת במשך תקופה של 8 ימים לפחות.
  2. כתוצאה משירותו הוא נדרש להוצאות אישיות חריגות עבור ציוד אישי, מעבר לתשלום מענק הוצאות אישיות.
 • הזכאות תקבע לאחר בחינה של הבקשה באופן פרטני למול צורך ממשי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון, ובנושא הפניה לבחור "סיוע/פיצוי בגין הוצאות אישיות חריגות".
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. נימוק לחריגה מעבר למענק הוצאות אישיות שהוענק לכל משרתי המילואים
  2. חשבונית חתומה על ידי מפקד בדרגת סא"ל ומעלה (מילואים או סדיר)
שימו לב
קרן הסיוע פועלת החל מ-15.112023 למשך שנה, עד ל-15.11.2024

ערעור

 • אם הבקשה לא אושרה, או אושרה באופן חלקי, ניתן להגיש בקשת ערעור מנומקת לוועדת הערעורים.
 • ניתן להגיש בקשת ערעור עד 21 ימים מיום קבלת התשובה. במקרים חריגים ובשיקול דעת יו"ר ועדת הערעור, ניתן יהיה לדון גם בערעורים שיתקבלו לאחר 21 ימים.
 • ניתן לצרף מסמכים שיכולים לתמוך ולאשר את הטענות בערעור.
 • הוועדה תשקול את הנסיבות האישיות של המערער ואת כלל המענים שניתנו לו.
 • ועדת הערעורים תתכנס בסוף השבוע השני בכל חודש (במידת הצורך ניתן לכנס את הוועדה מוקדם יותר).

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.


חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים