נפגע שנקט הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין פרסום לשון הרע נגדו, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי
בנוסף או במקום פיצוי כספי, בית-המשפט מוסמך גם להורות על החרמת הפרסום, הסרתו, פרסום פסק-הדין וכו'
בהליך פלילי, בית-המשפט מוסמך בנוסף או במקום פיצוי כספי והוראות אחרות, לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס
בית-המשפט רשאי להתחשב בשיקולים מסוימים לטובת הנתבע או הנאשם בעת פסיקת הפיצוי, הסעדים והעונשים (פירוט בהמשך)
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא לשון הרע הינו כללי ומבוסס על חוק איסור לשון הרע והפסיקה
 • פסיקת בתי-המשפט בנושא אינה אחידה, מתפתחת ומשתנה לפי העובדות והנסיבות הייחודיות של כל מקרה.
 • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני נקיטת צעדים משפטיים או אחרים.

נפגע שנקט הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין פרסום לשון הרע נגדו, עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי.

 • בנוסף או במקום פיצוי כספי, לבית-המשפט הסמכות לתת סעדים נוספים, כלומר, הוראות וצווים בקשר לאותו הפרסום שנקבע כי כולל לשון הרע.
 • בהליך פלילי, בנוסף או במקום פיצוי כספי, בית-המשפט מוסמך לגזור על נאשם שהורשע בביצוע העבירה, בין היתר, גם עונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס.
 • בקביעת גובה הפיצוי הכספי, הסעדים הנוספים והעונש, בית-המשפט רשאי להתחשב בשיקולים מסוימים, חלקם לטובת הנתבע או הנאשם (פירוט בהמשך).

מי זכאי?

 • נפגע שנקט הליך משפטי (אזרחי או פלילי) בגין פרסום לשון הרע ובית-המשפט קיבל את התביעה (הליך אזרחי) או הרשיע את הנאשם (הליך פלילי).

פיצוי כספי לנפגע וסעדים נוספים

 • בהליך אזרחי, תובע (נפגע) מפרסום לשון הרע שבית-המשפט יקבל את תביעתו (באופן מלא או חלקי), עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי:
  • בסך של עד כ-80,000 ₪ (נכון ל-2023) בגין כל פרסום לשון הרע, מבלי שהוא נדרש להוכיח כי נגרם לו נזק כתוצאה מהפרסום.
  • בסך של עד 160,000 ₪ (נכון ל-2023), בגין כל פרסום לשון הרע, אם יוכיח כי הנתבע עשה את הפרסום בכוונה לפגוע בו.
  • אם התובע (הנפגע) יוכיח כי נגרם לו נזק מהפרסום, בית-המשפט מוסמך לחייב את הנתבע בתשלום פיצוי בהתאם להיקף וגובה הנזק.
 • בהליך פלילי, אם בית-המשפט קבע כי בוצעה עבירה של פרסום לשון הרע, הוא מוסמך לגזור על הנאשם לשלם לנפגע (הקובל) פיצוי בסך של עד כ-80,000 ₪ (נכון ל-2023) בגין כל פרסום לשון הרע, ללא הוכחת נזק.
 • סכום הפיצוי (בשני ההליכים) צמוד למדד ומשתנה מעת לעת (הסכום מחושב לפי המדד הבסיסי בשנת 1998, השנה שבה נקבע הפיצוי בחוק ועמד אז על 50,000 ₪).
 • הן בהליך אזרחי והן בהליך פלילי, בית-המשפט מוסמך, בנוסף או במקום פיצוי כספי או עונשים אחרים, להורות על:
  • איסור הפצה של עותקי הפרסום הכוללים לשון הרע.
  • החרמת עותקי הפרסום הכוללים לשון הרע.
  • פרסום תיקון או הכחשה של הפרסום הכולל לשון הרע.
  • פרסום פסק-הדין (כולו או חלקו).
שימו לב
 • גובה הפיצוי הכספי ייקבע על-ידי בית-המשפט, אשר במסגרת השיקולים רשאי להתחשב, בין היתר ב:
  • היקף הפרסום, חומרתו ואמינותו.
  • מעמד הנפגע לפני ואחרי הפרסום.
  • ההשפלה, הכאב והסבל שנגרמו לנפגע כתוצאה מהפרסום ומההשלכות שיהיו לכך בעתיד.
  • התנהגותם של הצדדים (הנפגע והמפרסם) לפני הפרסום ואחריו.

הרשעה ועונשים בהליך פלילי

 • ככלל, אם בית-המשפט קבע כי המפרסם (הנאשם/הנקבל) ביצע עבירה של פרסום לשון הרע, הוא ירשיע אותו.
 • בית-המשפט מוסמך לגזור על נאשם שהורשע, בנוסף או במקום פיצוי כספי וסעדים אחרים, בין היתר גם:
  • לשלם קנס כספי לטובת אוצר המדינה, בסכום שיקבע בית-המשפט.
  • לחתום על התחייבות כספית שלא לעבור שוב את אותה עבירה בה הורשע במשך תקופה מסוימת.
  • מאסר בפועל לתקופה של עד שנה.
  • מאסר על תנאי.

הקלות לטובת נתבע או נאשם בהליך משפטי בגין פרסום לשון הרע

 • במסגרת פסיקת הפיצוי הכספי, הסעדים והעונשים, בית-המשפט רשאי להתחשב לטובת הנתבע או הנאשם באלו:
  • הפרסום בגינו ננקטו ההליכים מהווה פרסום חוזר על מה שכבר נאמר והוא ציין את מקור הפרסום.
  • הוא היה משוכנע כי התוכן שפרסם הוא אמת.
  • הוא לא התכוון לנפגע.
  • הוא התנצל בשל הפרסום, תיקן או הכחיש את הפרסום או נקט צעדים להפסקת המשך הפרסום, בתנאי שההתנצלות, התיקון או ההכחשה פורסמו באותו מקום ודרך שבה פורסמה לשון הרע.

חשוב לדעת

 • כשכל אחד יכול ברגע להעלות פוסט, סטורי, לשלוח הודעה, להגיב ואפילו "רק לשתף"- כדאי לשים לב לתוכן ולמילים.
 • כל פרסום יכול במהירות להגיע למאות, אלפים, מאות אלפים ואף יותר מכך והסרת והעלמת תוכן שפורסם באינטרנט, לעתים לא אפשרית.
 • גם מי שלא פרסם את התוכן המקורי, אך חזר עליו או לא הסיר אותו או לא מנע את הפצתו או פרסומו, עלול לשאת באחריות על הפרסום.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים