סטודנט או תלמיד בלימודי תעודה, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין הוצאות כספיות שנגרמו לו בקשר ללימודיו בעקבות שירותו במילואים במלחמת חרבות ברזל
הפיצוי יינתן למי שרשומים ללימודים בשנת תשפ"ד וכנגד הצגת חשבונית
גובה הפיצוי המקסימלי הוא בן 1,000 ₪ ל-2,000 ₪ ומשתנה בהתאם לתקופת השירות במילואים כמפורט בהמשך
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל

תקציר

משרת מילואים שהוא סטודנט או לומד לימודי תעודה, ובעקבות שירותו במלחמת חרבות ברזל נדרש להוצאות הקשורות ללימודים - לדוגמה, תשלום עבור קורס חוזר או תשלום לשיעורים פרטיים, עשוי להיות זכאי לפיצוי בגין הוצאות אלו.

 • נושא הפיצוי לסטודנטים יטופל וייבחן עם פתיחת שנת הלימודים, הקורס או לימודי התעודה.

גובה הפיצוי

 • גובה הפיצוי המקסימלי משתנה בהתאם לתקופת השירות במילואים במסגרת צו 8:
  • עד 1,000 ₪ למי ששירת במילואים 10-5 ימים
  • עד 1,500 ₪ למי ששירת במילואים 20-11 ימים
  • עד 2,000 ₪ למי ששירת במילואים 21 ימים ומעלה

מי זכאי?

 • משרת מילואים ששירת במלחמת חרבות ברזל במסגרת צו 8 ומתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא סטודנט או לומד לימודי תעודה במוסד לימודים בשנת הלימודים תשפ"ד
  2. בעקבות שירות המילואים הוא נדרש להוצאות הקשורות ללימודים - קורס חוזר, תשלום לשיעורים פרטיים, וכד'.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון, ובנושא הפניה לבחור "אוכלוסיית הסטודנטים ".
 • לבקשה לסיוע בגין ביטול קורס או שנת לימודים, או בשל הצורך להירשם לקורס חוזר, יש לצרף את המסמכים הבאים:
  1. טופס רשמי ממוסד הלימודים, שכולל רישום לשנת הלימודים או לקורס ספציפי. בטופס יש לציין תאריכי פתיחת וסיום שנת הלימודים.
  2. אישור ממוסד הלימודים על כך שלא ניתנו פיצוי או אפשרות לדחייה
  3. חשבונית על שכר הלימוד או עלות הקורס
 • לבקשה לסיוע בגין הוצאות על שיעורים פרטיים יש לצרף קבלה.
שימו לב
קרן הסיוע פועלת החל מ-15.112023 למשך שנה, עד ל-15.11.2024

ערעור

 • אם הבקשה לא אושרה, או אושרה באופן חלקי, ניתן להגיש בקשת ערעור מנומקת לוועדת הערעורים.
 • ניתן להגיש בקשת ערעור עד 21 ימים מיום קבלת התשובה. במקרים חריגים ובשיקול דעת יו"ר ועדת הערעור, ניתן יהיה לדון גם בערעורים שיתקבלו לאחר 21 ימים.
 • ניתן לצרף מסמכים שיכולים לתמוך ולאשר את הטענות בערעור.
 • הוועדה תשקול את הנסיבות האישיות של המערער ואת כלל המענים שניתנו לו.
 • ועדת הערעורים תתכנס בסוף השבוע השני בכל חודש (במידת הצורך ניתן לכנס את הוועדה מוקדם יותר).

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.


חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים