משרתי מילואים שגויסו בצו 8 ורכשו כרטיסי טיסה לשם הגעה לישראל זכאים לפיצוי בגין הוצאותיהם
משרתי מילואים שגויסו בצו 8 ונאלצו בשל כך לבטל או לדחות טיסות או חופשות בארץ או בחו"ל עשויים להיות זכאים לפיצוי
גובה הפיצוי המקסימלי הוא 5,000 ₪. אם יידרש פיצוי גבוה יותר הוא יידון בוועדת חריגים
למידע נוסף ראו אתר המילואים של צה"ל


משרתי מילואים שגויסו בצו 8 במלחמת חרבות ברזל זכאים לפיצוי בגין הוצאות שהוציאו לצורך טיסות כדי להגיע לישראל.

 • כמו כן, מי שגויסו בצו 8 ונאלצו בשל כך לבטל טיסות וחופשות בארץ ובחו"ל עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין ההפסדים הקשורים לחופשה, בתנאי שההזמנה נעשתה לפני שנקראו למילואים.
 • גובה הפיצוי שיינתן הוא עד 5,000 ₪. אם יידרש פיצוי גבוה יותר הוא יידון בוועדת חריגים.
טיפ
משרתי מילואים שמרכז חייהם אינו בישראל ומועסקים בחו"ל, עשויים להיות זכאים לפיצוי בגין אובדן הכנסותיהם. למידע נוסף ראו סיוע כספי למשרתים במילואים במלחמת חרבות ברזל שמרכז חייהם לא בישראל.

מי זכאי?

 • משרת מילואים שגויס בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל, ששירת במשך תקופה של 8 ימים לפחות ומתקיים לגביו אחד התנאים הבאים:
  • הוא גויס בצו 8 ורכש כרטיס טיסה לשם הגעה לארץ. במקרה של חייל מילואים שלא נקרא בצו 8 ולא נפתח שמ"פ - הבקשה תידון בוועדת חריגים.
  • משרת מילואים שאינו תושב ישראל, שרכש כרטיס טיסה לשם הגעה לארץ וגויס בצו 8.
 • משרת מילואים שגויס בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל שרכש כרטיס טיסה או חופשה שבוטלו, בתנאי שמתקיימים לגביו התנאים הבאים:
  1. הוא שירת יום אחד לפחות.
  2. הטיסה או החופשה נרכשו לפני שנקרא למילואים בצו 8.
  3. לא ניתן פיצוי כלשהו או זיכוי בגין ביטול החופשה מחברת התעופה, מהמלון או מביטוח הנסיעות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקרן הסיוע למשרתי המילואים במסגרת מלחמת חרבות ברזל, באמצעות טופס מקוון, ובנושא הפנייה לבחור "פיצוי בגין טיסות/ביטול חופשות".
 • לבקשה יש לצרף אישור, קבלה או תיעוד אחר על ביצוע התשלום עבור הטיסה או החופשה.
 • במקרה של ביטול טיסה או חופשה והפסדים נוספים הקשורים לחופשה - יש להציג אישור לאי קבלת פיצוי או פיצוי חלקי (מחברת התעופה, בית המלון,ספק החופשה, או חברת הביטוח)
שימו לב
קרן הסיוע פועלת החל מ-15.112023 למשך שנה, עד ל-15.11.2024

ערעור

 • אם הבקשה לא אושרה, או אושרה באופן חלקי, ניתן להגיש בקשת ערעור מנומקת לוועדת הערעורים.
 • ניתן להגיש בקשת ערעור עד 21 ימים מיום קבלת התשובה. במקרים חריגים ובשיקול דעת יו"ר ועדת הערעור, ניתן יהיה לדון גם בערעורים שיתקבלו לאחר 21 ימים.
 • ניתן לצרף מסמכים שיכולים לתמוך ולאשר את הטענות בערעור.
 • הוועדה תשקול את הנסיבות האישיות של המערער ואת כלל המענים שניתנו לו.
 • ועדת הערעורים תתכנס בסוף השבוע השני בכל חודש (במידת הצורך ניתן לכנס את הוועדה מוקדם יותר).

הגנה מעיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעביר אותה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו לזכאים.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של הזכאים, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהמועד שהועברו (לאחר מכן ניתן לעשות זאת).
 • ניתן יהיה לעקל את המענק במקרה שהזכאים למענק חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.


חשוב לדעת

 • הסיוע הכספי מהקרן מהווה הכנסה חייבת במס, ומסכום גובה הפיצוי ינוכה מס במקור.
 • לא ניתן להגיש בקשת פיצוי פעמיים בשל אותו נזק, ובמקרה שיינתן פיצוי כפול בשל אותו נזק, משרת המילואים יידרש להשיב את הכסף.
 • לא יאושר "כפל פיצוי" במסגרת קרן הפיצוי של רשות המיסים.
 • משרתי מילואים שיש להם ילד מתחת לגיל 14, זכאים במהלך מלחמת חרבות ברזל למענק משפחה בסך 2,000 ₪.
 • למידע נוסף על זכויות משרתי המילואים במלחמת חרבות ברזל ראו מדריך למשרתי מילואים במלחמת חרבות ברזל.
 • למידע על כל התשלומים למשרתי המילואים ראו תשלומים והחזרי הוצאות בגין שירות מילואים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים