הקדמה:

משניתן צו כינוס נכסים נגד חייב בפשיטת רגל, בית המשפט רשאי לצוות על עיכוב יציאתו מהארץ
צו עיכוב היציאה יעמוד בתוקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, אלא אם בית המשפט יבטל אותו קודם לכן

עם מתן צו כינוס נכסים, ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב.

  • צו עיכוב היציאה מהארץ יעמוד בתוקפו עד לסיום הליך פשיטת הרגל, אלא אם בית המשפט יבטל אותו קודם לכן.
  • החייב רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את הצו לצורך נסיעה לחו"ל.
  • במסגרת תכנית פירעון ניתן לקבוע שלאחר עמידה ב-75% מהתשלום שנקבע בתכנית, יבוטל צו עיכוב היציאה מהארץ.


חקיקה ונהלים