אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
משניתן צו כינוס נכסים נגד חייב בפשיטת רגל, בית המשפט רשאי לצוות על עיכוב יציאתו מהארץ
צו עיכוב היציאה יעמוד בתוקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל, אלא אם בית המשפט יבטל אותו קודם לכן

עם מתן צו כינוס נכסים, ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב.

  • צו עיכוב היציאה מהארץ יעמוד בתוקפו עד לסיום הליך פשיטת הרגל, אלא אם בית המשפט יבטל אותו קודם לכן.
  • החייב רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את הצו לצורך נסיעה לחו"ל.
  • במסגרת תוכנית פירעון ניתן לקבוע שלאחר עמידה ב-75% מהתשלום שנקבע בתוכנית, יבוטל צו עיכוב היציאה מהארץ.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים