הקדמה:

סטודנטית שנעדרה מלימודיה לפחות 21 ימים בסמסטר בשל היריון זכאית לצילום או הדפסה של חומר הלימוד שהפסידה
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי
בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנטית בהיריוןסטודנטית אשר נעדרה מלימודים 21 ימים לפחות בסמסטר בשל היריון זכאית ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודי שהפסידה, עבור כל יום לימודים שבו נעדרה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור רפואי המעיד על ההיריון כסיבה להיעדרות, הצגת אישור רפואי לגבי שמירת היריון וכיו"ב.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
  • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנטית בהיריון, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר מרדכי אנילביץ' 20 ג', חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות