הקדמה:

סטודנטית שנעדרה מלימודיה לפחות 21 ימים בסמסטר בשל הריון זכאית לצילום או הדפסה של חומר הלימוד שהפסידה
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי
בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנטית בהריוןסטודנטית אשר נעדרה מלימודים 21 ימים לפחות בסמסטר בשל הריון זכאית ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודי שהפסידה, עבור כל יום לימודים שבו נעדרה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור רפואי המעיד על ההריון כסיבה להיעדרות, הצגת אישור רפואי לגבי שמירת הריון וכיו"ב.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
  • בחלק ממוסדות הלימוד ואגודות הסטודנטים ניתנות הטבות נוספות לסטודנטית בהריון, מעבר לזכויות הקבועות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות