הקדמה:

סטודנטית שנעדרה מלימודיה 21 ימים לפחות בשל חופשת לידה זכאית לצילום או הדפסה של חומר הלימוד שהפסידה
הזכות חלה גם על סטודנט הבוחר לצאת לחופשת לידה
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


  • סטודנטית אשר נעדרה מלימודיה 21 ימים לפחות בסמסטר בשל חופשת לידה זכאית ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודי שהפסידה, עבור כל יום לימודים שבו נעדרה.
  • הזכות חלה גם על סטודנט היוצא לחופשת לידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' אנילביץ' 20 חיפה 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות