סטודנטית שנעדרה לפחות 21 ימים בסמסטר בגלל טיפולי פוריות זכאית עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידה
למידע רשמי ראו סעיף 15 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטית שנעדרה 21 ימים לפחות בסמסטר בגלל טיפולי פוריות זכאית עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידה (או להטבה שוות ערך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על טיפולי הפוריות.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות שעוברות טיפולי פוריות וכיצד ניתן לממש אותן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות