הקדמה:

בני משפחה של נפגעים או הרוגים יכולים להשתתף בקבוצות תמיכה, שיסייעו להם להתמודד עם המצב החדש שנוצר


בנוסף לסיוע שניתן מקופות החולים, מערכת החינוך והמחלקות לשירותים חברתיים למשפחות של נפגעים והרוגים בתאונות דרכים או בארועים אחרים, מומלץ להן גם להשתתף בקבוצות תמיכה.

  • השתתפות בקבוצות תמיכה נועדה לסייע למשפחות לחזור לתפקוד תקין במהירות רבה ככל הניתן, להתמודד עם האבדן על כל היבטיו, להסתגל למצב החדש ולחלוק את כאבם עם מי שעומדים בפני קשיים דומים.
  • במסגרת קבוצת התמיכה, מבטאים המשתתפים את רגשותיהם הקשורים לאבדן ולשכול ומרחיבים את דרכי ההסתגלות של המשפחה כולה, זוכים לתמיכה ולאוזן קשבת ממנחי הקבוצה ומיתר משתתפיה ומוצאים פתרונות למצוקותיהם השונות.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד

  • בני משפחה של נפגעים והרוגים.

אופן קבלת השירות

הרחבות ופרסומים