כל מי שסובלים מחרדה בעקבות אירוע של פעולת איבה זכאים לסיוע נפשי מטעם המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות
אין צורך להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה כדי לקבל את הסיוע
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם משרד הבריאות פתחו מרכזים לטיפול ותמיכה רגשית למי שנחשפו לפעולת איבה וחשים תסמיני חרדה.

 • הטיפולים ניתנים על-ידי פסיכולוגים, פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים קליניים, וכוללים:
  • טיפול מיידי.
  • סדרה של עד 12 טיפולים (או יותר במידת הצורך).
  • טיפולים אישיים שמותאמים לילדים, בני נוער ומשפחות.

מי זכאי?

 • מי שנכחו באירוע של פעולת איבה וחשים חרדה בעקבות האירוע.
שימו לב
אין צורך להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה או להיות מוכרים כנפגעי פעולת איבה כדי לקבל את הסיוע הנפשי.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שחשים חרדה יפנו לאחד מהמרכזים והמוקדים לטיפול ותמיכה רגשית. לרשימות המרכזים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • בהתאם לבדיקה ראשונית ייקבע אם יש צורך לתת לפונה טיפול מיידי.
 • אם לא נדרש טיפול מיידי, ייבחן הצורך של הפונה לקבל סדרה של עד 12 טיפולים נפשיים.
  • הטיפולים יינתנו בהתאם להמלצת אנשי מקצוע לאורך תקופה שבין חודשיים ל-4 חודשים.
  • מי שקיבלו בעבר סדרת טיפולים ופונים שוב בעקבות תחושות חרדה עשויים להיות זכאים לסדרה נוספת של עד 12 טיפולים. במקרים מיוחדים ניתן לקבל עד 24 טיפולים נוספים (במקרים אלה מומלץ להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה).

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים