הקדמה:

נפגעי חרדה עקב פעולת איבה עשויים להיות זכאים ל-12 פגישות של טיפול נפשי
אין צורך להיות מוגדר כנפגע פעולת איבה או להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה לצורך הזכאות
הטיפולים ניתנים בחינם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי, בשיתוף עם משרד הבריאות פתחו מרכזי סיוע לנפגעי חרדה, כדי לתת מענה מיידי למי שנחשף לפעולת איבה, ובעקבותיה חש תסמיני חרדה.

 • נפגעי חרדה עשויים להיות זכאים, על פי המלצת אנשי מקצוע, לקבלת טיפולים נפשיים, עד 12 טיפולים פרטניים.

מי זכאי?

 • מי שנכח באירוע של פעולת איבה והומלץ על ידי איש מקצוע כי יקבל את הטיפולים, גם אם לא הוכר כנפגע פעולת איבה.

תהליך מימוש הזכות

 • נפגע שנכח באירוע פעולת איבה וחש חרדה בעקבות האירוע, יפנה לבדיקה ראשונית לאחד ממרכזי הסיוע לנפגעי חרדה או לאחד ממרכזי חוסן בעוטף עזה.
 • עבור נפגעים אשר שוחררו מהבדיקה הראשונית במצב שאינו מצריך טיפול מיידי, יתקיים אבחון באמצעות ריאיון טלפוני בתוך 3 ימים ממועד הבדיקה.
 • בהתאם לתוצאות הריאיון הטלפוני, יוחלט האם לזמן נפגעים אלה לפגישת אבחון והתאמת הטיפול ("אינטייק").
 • במקרה בו הצוות המקצועי מתרשם כי יש צורך בטיפול מיידי, האינטייק עשוי להתקיים מיד לאחר הבדיקה הראשונית.
 • נפגע שזומן לאינטייק ונקבע כי יש צורך בטיפול נפשי עבורו, יזומן בתוך 3 ימים ממועד האינטייק להמשך הטיפול.
 • החבילה הטיפולית תהיה עד 12 טיפולים, שיינתנו במשך לא פחות מחודשיים, ולא יותר מ-4 חודשים ממועד תחילת הטיפול.
טיפ
אין צורך להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה, או להיות מוכר כנפגע פעולת איבה, לצורך קבלת הטיפולים הנפשיים.

נפגעי חרדה חוזרים שכבר שקיבלו בעבר סדרת טיפולים

 • עבור נפגעי חרדה אשר קיבלו בעבר סדרת טיפולים, ומגיעים למרפאה שוב בעקבות חרדה, יבוצע אינטייק, בו יוחלט אם יש צורך במתן טיפול נפשי נוסף.
 • החבילה הטיפולית שתינתן במקרה זה תהיה גם היא עד 12 טיפולים למטופל, ותימשך לא פחות מחודשיים ולא יותר מ-4 חודשים מתחילת הטיפול.
 • במקרים מיוחדים ניתן להרחיב את סל הטיפולים לעד 24 טיפולים פרטניים, אך במקרה זה מומלץ להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה.

חשוב לדעת

 • אין צורך להגיש תביעה להכרה כנפגע פעולת איבה, או להיות מוכר כנפגע פעולת איבה, לצורך קבלת הטיפול.
 • קיימים מוקדים לסיוע נפשי מטעם קופות החולים ההמעניקים תמיכה נפשית למבוטחי קופות החולים השונות, הסובלים מטראומה וחרדה בעקבות המצב הביטחוני.
 • בנוסף קיימים מרכזים לתמיכה נפשית בבתי החולים שערי צדק בירושלים וסורוקה בבאר שבע, המעניקים תמיכה נפשית לנפגעי טראומה וחרדה בעקבות המצב הביטחוני.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים