הקדמה:

בעת טיפול באדם שחי עם HIV או איידס (המחלה הנגרמת כתוצאה מנגיף ה-HIV), אסור לסמן בסימול מיוחד את הרשומה הרפואית שלו או דגימות ונוזלים מגופו
על הצוות הרפואי להקפיד על שמירת הסודיות הרפואית של המטופל


  • על פי הנחיות משרד הבריאות, בעת הטיפול באדם שחי עם HIV איידס (המחלה הנגרמת כתוצאה מנגיף ה-HIV), אין לסמן בסימול מיוחד את הרשומה הרפואית שלו או דגימות ונוזלים מגופו.
  • על הצוות הרפואי לשמור על הסודיות הרפואית של המטופל.
  • הנחיות אלו נועדו, בין היתר, למנוע תיוג מיותר של המטופל, למנוע מקרים של אפליה ולאפשר למטופל שירות רפואי ידידותי ורגיש לצרכיו.

מי זכאי?

  • חולה המטופל במוסד רפואי וידוע כי הוא נשא של נגיף ה-HIV או באיידס (המחלה הנגרמת כתוצאה מנגיף ה-HIV).

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.