הקדמה:

בעת טיפול בחולה איידס או בנשא HIV, אסור לסמן בסימול מיוחד את הרשומה הרפואית שלו או דגימות ונוזלים מגופו
על הצוות הרפואי להקפיד על שמירת הסודיות הרפואית של המטופל


  • על פי הנחיות משרד הבריאות, בעת הטיפול בחולה איידס או בנשא HIV, אין לסמן בסימול מיוחד את הרשומה הרפואית שלו או דגימות ונוזלים מגופו.
  • על הצוות הרפואי לשמור על הסודיות הרפואית של המטופל.
  • הנחיות אלו נועדו בין היתר למנוע תיוג מיותר של המטופל, למנוע מקרים של אפליה ולאפשר למטופל שירות רפואי ידידותי ורגיש לצרכיו.

מי זכאי?

  • חולה המטופל במוסד רפואי וידוע כי הוא נשא HIV או חולה איידס.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.