מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים בזמנים ועל-פי הסדרים שקבע מנהל המוסד הרפואי
למרות שמטופל זכאי לנוכחות אדם נוסף בעת ביצוע בדיקה גופנית, לבני המשפחה המבקרים את המאושפז אין זכות להיות נוכחים בעת ביקור רופאים במחלקה


חוק זכויות החולה מדגיש את חשיבות קביעת הסדרים לביקורי משפחות המאושפזים.

  • על פי החוק, מנהל מוסד רפואי בו מאושפזים מטופלים, חייב לקבוע הסדרים וזמנים סבירים לביקור המאושפזים, בשעות שונות של היממה.
  • המוסד הרפואי צריך להודיע על הסדרים אלו למטופלים בעת הקבלה לאישפוז ולפרסמם באופן בולט בבית החולים.

מי זכאי?

  • כל מטופל המאושפז בבית החולים.

תהליך מימוש הזכות

  • הנהלת בית החולים אמורה לקבוע כללים להסדרת ביקורי אורחים באמצעות קביעת נוהל פנימי, שמובא לידיעת עובדי בית החולים, המטופלים ובני משפחותיהם, על-ידי שילוט ודפי מידע.
  • הנוהל של המוסד הרפואי צריך להתייחס בין השאר לנושאים כגון: זמני ביקור קבועים, משך זמן הביקור, מספר המבקרים בו זמנית, כניסות מבקרים למחלקות מיוחדות (כמו טיפול נמרץ, מחלקת ילדים, תינוקות), וכן קביעת מועדי פניה אל הרופא המטפל/האחות לצורך קבלת מידע אודות המאושפז.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י