זכותו של מטופל לנוכחות אדם נוסף בעת ביצוע בדיקה גופנית
האדם הנוסף יכול להיות קרוב משפחה, איש צוות רפואי או אדם אחר לפי בחירתו של המטופל
החל משנת 2014 מטופל זכאי גם לנוכחות של מלווה בטיפול רפואי, ולא רק בעת ביצוע בדיקה


זכותו של מטופל לנוכחות אדם נוסף בעת ביצוע בדיקה גופנית.

 • האדם הנוסף יכול להיות קרוב משפחה, איש צוות רפואי או אדם אחר לפי בחירתו של המטופל.
 • הזכאות לנוכחות של איש צוות רפואי מותנית בזמינותו של איש הצוות בזמן הבדיקה.
 • החל משנת 2014 הורחבה הזכאות לליווי, וכיום מטופל זכאי גם לנוכחות של מלווה בטיפול רפואי, בהתאם לבחירתו.

מי זכאי?

 • כל מטופל.

תהליך מימוש הזכות

 • הנבדק זכאי לבקש את נוכחותו של קרוב או כל אדם אחר, לפי בחירתו, בבדיקה הגופנית.

נוכחות בן משפחה בעת ביקור רופאים

 • בחוק לא מוסדרת הזכות של בן משפחה להיות נוכח בעת ביקור רופאים במחלקה, ואין חובה לבית החולים לאשר נוכחות של בני המשפחה.
 • במקרה שבן משפחה מעוניין בקבלת הסבר על מצב החולה, יש לרוב נוהל בבית החולים לקביעת שיחה עם רופא בכיר /מנהל המחלקה בשעות הקבלה שהוגדרו.

בדיקה גופנית של קטינים

חשוב לדעת

 • אין למלווים ולבני המשפחה של המטופל מעמד חוקי במערכת הבריאות.
 • בבדיקה גופנית של קטינים, חסרי ישע, מחוסרי הכרה, או מתמודדי נפש, חייב להיות נוכח אפוטרופוס של הנבדק או איש צוות רפואי, בנוסף לבודק.
 • בבדיקה המערבת קרינה, כגון בדיקת רנטגן או שיקוף, חל איסור על נוכחות אנשים שאינם נדרשים לצורך הבדיקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.