הקדמה:

על בית החולים לספק למתאשפז הסבר בכתב ובעל-פה על זכויותיו וחובותיו ביחידה הפסיכיאטרית
על בית החולים לתלות במקום בולט במחלקה הפסיכיאטרית עותק מטופס זכויות החולה וחובותיו


  • לפי סעיף 35(ו) לחוק טיפול בחולי נפש וסעיף 12(ה) לתקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב - 1992, על בית החולים למסור לכל חולה, המתקבל לאשפוז, טופס המפרט את זכויותיו וחובותיו, ועל הרופא המטפל להסביר לו בעל פה על תוכנו של אותו טופס.
  • אם בשל מצבו הרפואי שך החולה, הוא אינו מסוגל להבין את תוכן הטופס, על הרופא לציין זאת בכתב בתיקו הרפואי, ובהמשך, כשמצבו הרפואי של החולה יאפשר זאת, יסביר לו את תוכנו של הטופס.
  • לפי סעיף 35 (ז) לחוק, על בית החולים להציג עותק מטופס זכויות החולה וחובותיו בכל מחלקה פסיכיאטרית במקום בולט.

מי זכאי?

  • כל חולה המתקבל לאשפוז ביחידה פסיכיאטרית

תהליך מימוש הזכות

  • בעת הקבלה לאשפוז, החולה יקבל טופס המפרט את זכויותיו וחובותיו וכן הסבר בעל-פה מרופא.
  • במחלקה הפסיכיאטרית יהיה תלוי בדרך קבע העתק מטופס זכויותיו וחובותיו של המתאשפז.

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.