על בית חולים לספק לכל מטופל שמתאשפז ביחידה פסיכיאטרית הסבר בכתב ובעל-פה על זכויותיו וחובותיו
בית החולים נדרש לתלות במקום בולט ביחידה עותק מטופס זכויות וחובות המתאשפז
את נוסח הטופס אפשר למצוא באתר משרד הבריאות


על כל מטופל שמתקבל לאשפוז ביחידה פסיכיאטרית לקבל מצוות היחידה טופס שמפרט את זכויותיו וחובותיו ועל הרופא שמטפל בו להסביר בעל פה את תוכן הטופס.

  • אם בשל מצבו הרפואי של החולה הוא אינו מסוגל להבין את תוכן הטופס, על הרופא לציין זאת בכתב בתיקו הרפואי ובהמשך, כשמצבו הרפואי של החולה יאפשר זאת, יסביר לו את תוכנו של הטופס.
  • על בית החולים להציג עותק מטופס זכויות החולה וחובותיו בכל מחלקה פסיכיאטרית במקום בולט.

מי זכאי?

  • כל חולה המתקבל לאשפוז ביחידה פסיכיאטרית.

תהליך מימוש הזכות

  • בעת הקבלה לאשפוז, החולה יקבל טופס המפרט את זכויותיו וחובותיו וכן הסבר בעל-פה מרופא.
  • במחלקה הפסיכיאטרית יהיה תלוי בדרך קבע העתק מטופס זכויותיו וחובותיו של המתאשפז.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.