זכותון זה מרכז את המידע על ההליכים והזכויות של מטופל שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית
מחלקה פסיכיאטרית יכולה להיות מחלקה בבית חולים כללי או מחלקה בבית חולים ייעודי לבריאות הנפש


למי מיועד הזכותון?

זכויות מאושפז בתוך בית החולים

טיפול רפואי נאות

  • המטופל זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הנפשי והגופני, בהתאם לתנאים ולהסדרים שנהוגים במערכת הבריאות.
  • אסור לאשפז אדם במחלקה פסיכיאטרית אם מטרת האשפוז היא רק להגן עליו או על הציבור מפניו.
  • מטופלים טבעונים וצמחונים זכאים לתזונה מותאמת.
  • למידע נוסף ראו:

מסירת מידע

זכויות בתחום האישי

קשר עם אנשים אחרים

חופש תנועה, יציאה משטח בית החולים וחופשות

  • המטופל יכול לנוע בחופשיות בשטחים הציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.
  • יציאה משטח בית החולים מצריכה אישור מהגורמים המוסמכים.
  • חופשות מחוץ לבית החולים מהוות חלק מתוכנית הטיפול ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל.
  • במקרה של אשפוז בצו בית משפט (חשוד בעבירה או נאשם במשפט פלילי) המאושפז יהיה רשאי לצאת לחופשה רק אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ינתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
  • למידע נוסף ראו חופש תנועה בבית החולים וחופשות.

העברת המטופל לבית חולים אחר

גמלת ילד נכה לקטין שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית

  • קטינים שמאושפזים בבית חולים לצורך קבלת טיפול נפשי עשויים להיות זכאים לגמלת ילד נכה.

זכויות ייחודיות במקרה של אשפוז כפוי

זכויות ייחודיות במקרה של אשפוז מרצון

זכויות ייחודיות למי שאושפז במסגרת הליך פלילי

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע