זכותון זה מרכז את המידע על ההליכים והזכויות של אדם המאושפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי


למי מיועד הזכותון?

זכויות מאושפז בתוך בית החולים

טיפול רפואי נאות

 • חולה המאושפז בבית חולים זכאי לקבל טיפול בהתאם למצבו הרפואי, הן הנפשי והן הגופני, בהתאם לתנאים ולסדרים הנהוגים במערכת הבריאות בישראל.
 • אין לאשפז אדם בבית חולים רק לשם הגנה עליו או על הציבור.
 • למידע נוסף ראו קבלת טיפול רפואי נאות.
 • טבעונים וצמחונים המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי זכאים לקבל מזון צמחי לבקשתם. למידע נוסף ראו מזון למטופלים טבעונים וצמחונים באשפוז פסיכיאטרי.

מסירת מידע

זכויות בתחום האישי

קשר עם אנשים אחרים

 • אסור למנוע מהמאושפז לשלוח או לקבל מכתבים בדואר, למעט במקרים חריגים. למידע נוסף ראו שליחה וקבלת דברי דואר.
 • זכותו של המאושפז לשמור במהלך האשפוז על קשר טלפוני או על קשר בכתב עם כל אדם וכן לקבל אורחים בשעות הביקור, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת. בכל מקרה אסור להגביל את זכותו להיפגש עם עורך דינו בלי קשר למצבו הרפואי. למידע נוסף ראו קשר עם אנשים מחוץ לבית החולים וקבלת אורחים.

חופש תנועה, יציאה משטח בית החולים וחופשות

 • המאושפז זכאי לחופש תנועה בשטחים ציבוריים של בית החולים, כל עוד מצבו הרפואי מאפשר זאת.
 • יציאה משטח בית החולים מצריכה אישור הגורמים המוסמכים.
 • חופשות מחוץ לכותלי בית החולים מהוות חלק מתוכנית הטיפול, ויאושרו בהתאם לשיקולי הצוות המטפל. במקרה של אשפוז בצו בית משפט (אשפוז של חשוד בעבירה או של נאשם במשפט פלילי), יוכל המאושפז לצאת לחופשה רק אם בנוסף לאישור הצוות המטפל, ניתן גם אישור של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.
 • למידע נוסף ראו חופש תנועה בבית החולים וחופשות.

העברת מאושפז לבית חולים אחר

גמלת ילד נכה לקטין המאושפז במחלקה פסיכיאטרית

 • ילדים המאושפזים בבית חולים לצורך טיפול נפשי זכאים לקבל גמלת ילד נכה.

זכויות ייחודיות במקרה של אשפוז כפוי

זכויות ייחודיות במקרה של אשפוז מרצון

זכויות ייחודיות למי שאושפז במסגרת הליך פלילי

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע