הקדמה:

תכנית קהילה תומכת מסייעת לאנשים עם מוגבלות החיים בקהילה להתמודד עם מצבי חירום, לתפקד באופן עצמאי ולהתערות בחיי הקהילה
זכאים להשתתף בתכנית מי שנקבעו להם לפחות 40% נכות רפואית על-ידי המוסד לביטוח לאומי
קבלת סל השירותים כרוכה בתשלום השתתפות עצמית
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה


תכנית "קהילה תומכת" פועלת ביישובים שונים בארץ במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות לקיים חיים עצמאיים בבית, באמצעות מערכת שירותים אישית ומקצועית תומכת.

 • במסגרת התכנית ניתן סל שירותים אישי וקהילתי הכולל:
  • אב קהילה הזמין במשך 24 שעות
  • עובדת סוציאלית למתן תמיכה ולסיוע במימוש זכויות שונות ותיווך עם ארגונים בקהילה
  • חיבור למערכת מצוקה למצבי חירום
  • שירותי רופא בלילה, בסופי שבוע ובחגים - 24 שעות ביממה
  • תיקונים קלים בתחזוקת הבית
  • תיקונים קלים בעזרים מסייעים (כיסא גלגלים, הליכון, מכשור רפואי ביתי) וסיוע בהעברת העזרים לסדנת תיקונים
  • סיוע בהבאת תרופות ובעריכת קניות
  • תיווך בשירותי הסעה לנכים
  • פעילות חברתית מותאמת, המשולבת בחלקה בפעילות הקהילתית (כגון יציאה לאירועים, לנופש ולטיולים).

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

טיפ
כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.
לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

אופן קבלת השירות

שיעורי ההשתתפות העצמית

 • שיעור ההשתתפות העצמית השוטפת נקבע בהתאם לגובה ההכנסה הממוצעת לנפש במשפחה, על-פי שוויה של נקודת זיכוי (נ"ז) חודשית.
  • נכון לשנת 2021, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 218 ש"ח.
  • בהגדרת "משפחה" נכללים הורים וילדים עד גיל 18, וכן ילדים עד גיל 21 המשרתים בשירות חובה בצה"ל או בשירות לאומי/אזרחי ותלמידי החינוך המיוחד.
  • ההכנסה הממוצעת לנפש מחושבת על-פי סך הכנסות ההורים מעבודה ושלא מעבודה ב-3 החודשים שקדמו לבקשת השירות, מחולק במספר הנפשות במשפחה ומחולק ב-3 (לפרטים נוספים על ההכנסות הנלקחות בחישוב ראו סעיף 3 להוראה 1.22 בתע"ס).
 • דרגות ההשתתפות העצמית החודשית:
הכנסה חודשית ממוצעת לנפש במשפחה סכום ההשתתפות החודשית לפי טבלת ההשתתפות מיום 01.12.2011 (הסכומים מתעדכנים מעת לעת)
עד 2,398 ש"ח (11 נקודות זיכוי) 40 ש"ח
עד 3,270 ש"ח (15 נקודות זיכוי) 60 ש"ח
עד 4,360 ש"ח (20 נקודות זיכוי) 80 ש"ח
4,360 ש"ח ומעלה 125 ש"ח
 • בנוסף, השירותים הבאים כרוכים בתשלום השתתפות עצמית, ללא התניה בגובה ההכנסות:
  • עבור הזמנת רופא או אמבולנס יש לשלם 31 ש"ח (חשוב לשים לב, שבהזמנת אמבולנס ללא הפניית רופא ייתכן שלא יינתן פטור מתשלום בפנייה לחדר מיון).
  • עבור נופש יש לשלם 218 ש"ח.
  • עבור יום טיול (הכולל הסעה נגישה, כניסה לאתר, הדרכה וכיבוד) יש לשלם 35 ש"ח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על אתר ג'וינט ישראל.