משרד העלייה והקליטה מממן קורס הכנה לעולים שלמדו רוקחות בחו"ל, לקראת בחינות הרישוי הממשלתיות ברוקחות
בתקופת הקורס העולים עשויים לקבל סיוע בדמי קיום והשתתפות בהוצאות הנסיעה


עולים שלמדו רוקחות בחו"ל ונדרשים להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות ברוקחות כדי לקבל רישיון לעסוק ברוקחות בישראל, זכאים להשתתף בקורס הכנה לקראת הבחינות.

  • הקורס נערך פעמיים בשנה, לקראת מועדי בחינות הרישוי של משרד הבריאות ונמשך כ-6 חודשים.
  • הקורס מורכב מטרמינולוגיה מקצועית ברוקחות ומלימודים מקצועיים בתחום הרוקחות.
  • בסיום הקורס מתקיים מבחן פנימי. ציון 70 ומעלה במבחן מזכה בציון "מגן" שיתווסף לציון מבחן הרישוי הממשלתי.
  • בתקופת הלימודים העולים עשויים לקבל סיוע בדמי קיום והשתתפות בהוצאות הנסיעה, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • הקורס מאורגן וממומן על-ידי אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה וההשתתפות בו לא כרוכה בתשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים