הקדמה:

משרד העלייה והקליטה מקיים קורס הכנה לעולים שלמדו רוקחות בחו"ל, לקראת בחינות הרישוי הממשלתיות ברוקחות
הקורס מתקיים פעמיים בשנה ונמשך כשישה חודשים
ההשתתפות בקורס ההכנה אינה כרוכה בתשלום
למידע בנושא הבחינות והליך הרישוי, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות


עולים שלמדו רוקחות בחו"ל ונדרשים להיבחן בבחינות הרישוי הממשלתיות ברוקחות, כדי לקבל רישיון לעסוק ברוקחות בישראל, רשאים להשתתף בקורס הכנה לקראת בחינות אלו.

  • הקורס מאורגן וממומן על-ידי אגף התעסוקה במשרד העלייה והקליטה.
  • הקורס נערך פעמיים בשנה, לקראת מועדי בחינות הרישוי של משרד הבריאות ונמשך כשישה חודשים.
  • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק ברוקחות בישראל, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות

מי זכאי?

  • עולה שעונה על שני התנאים הבאים:
  1. עלה לארץ ב-10 השנים האחרונות.
  2. קיבל הודעה ממשרד הבריאות, כי עליו להיבחן בבחינת הרישוי (לאחר שהגיש את כל המסמכים הנדרשים לפי הנחיות האגף לרישוי מקצועות רפואיים).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • קורס ההכנה מאורגן וממומן על-ידי משרד העלייה והקליטה וההשתתפות בו אינה כרוכה בתשלום.
  • בסיום הקורס, מתקיים מבחן פנימי. משתתף שיקבל במבחן זה ציון 70 ומעלה, יקבל ציון "מגן" שיתווסף לציון מבחן הרישוי הממשלתי.
  • עולה המשתתף בקורס המתקיים במרחק העולה על 100 ק"מ ממקום מגוריו, עשוי להיות זכאי להשתתפות בתשלום שכר דירה ובהוצאות נסיעה (פעם בשבוע).
  • למידע על הבחינות, הליך הרישוי והתנאים לקבלת רישיון לעסוק ברוקחות בישראל, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים