עולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בשנותיהם הראשונות בארץ
משך הזכאות הוא 42 או 54 חודשים - בהתאם למועד העלייה לארץ
שווי ההטבה נע בין 726 ₪ ל-242 ₪ בממוצע לחודש (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי)
אם שנת המס הסתיימה ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד ל-6 שנים רטרואקטיבית
למידע רשמי ראו סעיף 35 לפקודת מס הכנסה


עולים חדשים ועולות חדשות זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בשנותיהם הראשונות בארץ.

 • משך הזכאות משתנה בהתאם למועד העלייה לארץ.
 • מי שעלו לארץ לפני 2022 זכאים להטבה במשך 42 החודשים הראשונים ממועד עלייתם.
 • מי שעלו לארץ בשנת 2022 או מאוחר יותר זכאים להטבה במשך 54 החודשים הראשונים ממועד עלייתם.
 • נכון לשנת 2024 ערכה השנתי של נקודת זיכוי הוא 2,904 ₪ וערכה החודשי הוא 242 ₪.
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את כל נקודות הזיכוי זכאים לנצל נקודות אלה גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

מי זכאי?

מי שעלו לארץ לפני 2022

 • מי שעלו לארץ לפני 2022 זכאים להטבה במשך 42 החודשים הראשונים ממועד עלייתם.
 • שיעורי ההטבה (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי כפי שמפורט בהמשך):
  • במשך כל אחד מ-18 החודשים הראשונים מאז עלייתם זכאים העולים ל-1/4 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 726 ₪ לכל חודש).
  • במשך כל אחד מ-12 החודשים הבאים זכאים העולים ל-1/6 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 484 ₪ לכל חודש).
  • במשך כל אחד מ-12 החודשים הנותרים זכאים העולים ל-1/12 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 242 ₪ לכל חודש).
 • 42 החודשים מתחילים עם קבלת תעודת עולה ונמשכים ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה - אם במשך 42 החודשים לא הייתה לעולה הכנסה, לא יהיה ניתן לנצל יותר את ההטבה.
 • תקופה של שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני לא תיספר בתוך 42 החודשים - מי שעלו לארץ והתגייסו לצה"ל או התחילו ללמוד במוסד על תיכוני לפני שהשלימו 42 חודשים בארץ, יוכלו ליהנות מההטבה אחרי שישתחררו מצה"ל או יסיימו את לימודיהם. אם ניצלו חלק מההטבה לפני הגיוס או לפני תחילת הלימודים, הם יהיו זכאים לאחר השחרור או סיום הלימודים ליתרת ההטבה שטרם ניצלו.

מי שעלו לארץ בשנת 2022 או לאחר מכן

 • מי שעלו לארץ בשנת 2022 או מאוחר יותר זכאים להטבה במשך 54 החודשים הראשונים ממועד עלייתם.
 • שיעורי ההטבה (כאשר הזיכוי מחושב באופן שנתי כפי שמפורט בהמשך):
  • במשך כל אחד מ-12 החודשים הראשונים מאז עלייתם זכאים העולים ל-1/12 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 242 ₪ לכל חודש).
  • במשך כל אחד מ-18 החודשים הבאים זכאים העולים ל-1/4 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 726 ₪ לכל חודש).
  • במשך כל אחד מ-12 החודשים הבאים זכאים העולים ל-1/6 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 484 ₪ לכל חודש).
  • במשך כל אחד מ-12 החודשים הנותרים זכאים העולים ל-1/12 נקודת זיכוי שנתית (כלומר בממוצע 242 ₪ לכל חודש).
 • 54 החודשים מתחילים עם קבלת תעודת עולה ונמשכים ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה - אם במשך 54 החודשים לא הייתה לעולה הכנסה, לא יהיה ניתן לנצל יותר את ההטבה.
 • תקופה של שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני לא תיספר בתוך 54 החודשים - מי שעלו לארץ והתגייסו לצה"ל או התחילו ללמוד במוסד על תיכוני לפני שהשלימו 54 חודשים בארץ, יוכלו ליהנות מההטבה אחרי שישתחררו מצה"ל או יסיימו את לימודיהם. אם ניצלו חלק מההטבה לפני הגיוס או לפני תחילת הלימודים, הם יהיו זכאים לאחר השחרור או סיום הלימודים ליתרת ההטבה שטרם ניצלו.

אופן חישוב ההטבה

 • ההטבה ניתנת לפי מספר החודשים ממועד העלייה, כאשר בפועל הזיכוי ניתן לכל שנת מס - עבור כל שנת מס ייבדק הוותק של העובד בכל אחד מחודשי אותה שנה, וסך כל נקודות הזיכוי שמגיעות לו עבור כל אחד מהחודשים יחוברו ויהוו את גובה הזיכוי השנתי שיינתן לו.
 • אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מהשנה שבו עבד.
דוגמה
מי שעלה לארץ לפני 2022
 • עולה שעלה ב-01.09.2020 היה זכאי בשנת המס 2020 ל-1/4 נקודת זיכוי לכל חודש מיום עלייתו, כלומר באותה שנה הוא היה זכאי לנקודת זיכוי אחת (1/4 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-4 החודשים: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • אם העולה התחיל לעבוד רק ב-01.12.2020, כלומר עבד חודש אחד בלבד בשנת המס, הוא יכל לקבל את מלוא נקודת הזיכוי ממס הכנסה באותו חודש.
 • בשנת 2021 הוא היה זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי עבור כל אחד מחודשי השנה (סה"כ 3 נקודות זיכוי עבור 12 חודשים). העולה יכל לנצל את מלוא 3 הנקודות בשנת המס גם אם לא עבד בחלק מהשנה.
 • בשנת המס 2022 הוא זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 16 מתוך 18 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה) ו-1/6 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2022 ל-2.167 נקודות זיכוי בחישוב שנתי. העולה יכול לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2023 הוא יהיה זכאי ל-1/6 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה) ו-1/12 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2023 ל-1.167 נקודת זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2024 יהיה זכאי ל-1/12 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה). סה"כ יהיה זכאי באותה שנה ל-1/6 נקודת זיכוי.
דוגמה
מי שעלה לארץ בשנת 2022
 • עולה שעלה ב-01.09.2022 זכאי בשנת המס 2022 ל-1/12 נקודת זיכוי לכל חודש מיום עלייתו, כלומר באותה שנה הוא יהיה זכאי ל-1/3 נקודת זיכוי (1/12 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-4 החודשים: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
 • אם העולה החל לעבוד רק ב-01.12.2022, כלומר עבד חודש אחד בלבד בשנת המס, הוא יוכל לנצל את מלוא ההטבה (1/3 נקודת זיכוי) על ההכנסה באותו חודש.
 • בשנת המס 2023 הוא יהיה זכאי ל-1/12 נקודת זיכוי עבור 8 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 4 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה) ו-1/4 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-4 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2023 ל-1.67 נקודות זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2024 הוא יהיה זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי עבור כל אחד מחודשי השנה (סה"כ 3 נקודות זיכוי עבור 12 חודשים) שכן הוא ניצל 4 מתוך 18 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה. העולה יוכל לנצל את מלוא 3 הנקודות בשנת המס גם אם לא עבד בחלק מהשנה.
 • בשנת המס 2025 הוא יהיה זכאי ל-1/4 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 16 מתוך 18 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה: 4 חודשים בשנת 2022 ו-12 חודשים בשנת 2023), ו-1/6 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2025 ל-2.167 נקודות זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2026 הוא יהיה זכאי ל-1/6 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה) ו-1/12 נקודת זיכוי עבור כל אחד מ-10 החודשים הנותרים. סה"כ זכאי העולה בשנת המס 2026 ל-1.167 נקודת זיכוי בחישוב שנתי. העולה יוכל לנצל אותן גם אם עבד רק בחלק מהשנה.
 • בשנת 2027 הוא יהיה זכאי ל-1/12 נקודת זיכוי עבור 2 החודשים הראשונים (מכיוון שניצל 10 מתוך 12 החודשים שבהם הוא זכאי להטבה). סה"כ יהיה זכאי באותה שנה ל-1/6 נקודת זיכוי.

תהליך מימוש הזכות

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

 • נקודות זיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד.
 • נקודות הזיכוי ניתנות לעולים בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות להם על היותם תושבי ישראל.
 • מי שעונים על קריטריונים נוספים שמזכים בנקודות זיכוי עשויים לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים