הקדמה:

סטודנטית שנעדרה לפחות 21 ימים בסמסטר בגלל היריון ולא השלימה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם/לשנה מתקדמת זכאית ללמוד בהם על תנאי
לפרטים על מימוש הזכות במוסד הלימודי יש לפנות לרכז ההתאמות
למידע רשמי ראו סעיף 8 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטית שנעדרה לפחות 21 ימים בסמסטר בגלל היריון והחסירה בחינה או לא הגישה מטלה בקורס שמהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם או לשנה מתקדמת זכאית ללמוד בהם עד להשלמת הבחינה/המטלה.

דוגמה
"מטלה"- תרגיל, עבודה כולל עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי לקבלת פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישורים רפואיים על ההיריון, על בדיקות היריון/שמירת היריון כסיבה להיעדרות וכו'.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את זכויותיהן של סטודנטיות בהיריון והדרכים למימושן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות