הקדמה:

סטודנטית בהריון שלא ניגשה לבחינה או לא הגישה עבודה בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם מסיבות הקשורות בהריון, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


  • סטודנטית בהריון שלא ניגשה לבחינה או לא הגישה עבודה (כולל תרגיל, עבודה סמינריונית, פרויקט, רפרט) בקורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקדם או לשנה מתקדמת בשל סיבות הקשורות בהריון, זכאית ללמוד על תנאי בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל: הצגת אישור רפואי המעיד על ההריון כסיבה להיעדרות, הצגת אישור רפואי לגבי שמירת הריון וכיו"ב.

חשוב לדעת

  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
גג לחייל המשוחרר רח' שיבת ציון 83-85 חיפה 31012 04-8669414
מרכזי צעירים בישראל
אתר פרח - תוכנית לאומית להשפעה חברתית לרשימת מנהלות פרח 1-599-550-500

ראו בנוסף

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים