שאיריו של מקבל קצבת תלויים שנפטר מבלי ששולמה לו מלוא קצבתו יהיו זכאים לקבל את יתרת הקצבה המגיעה לו.
יש להגיש את התביעה לתשלום חוב הקצבה בתוך שנה מיום פטירתו של הזכאי.

תקציר

במקרה שמקבל קצבת תלויים נפטר בעודו זכאי לקצבה, או מבלי שהגיש תביעה לקבלת הקצבה - יהיו שאיריו זכאים לקבל את יתרת הקצבה שהוא זכאי לה.

מי זכאי?

  • שאיריו של מקבל קצבת תלויים שנפטר מבלי שגבה את מלוא הקצבה המגיעה לו.
  • שאיריו של זכאי לקבלת קצבת תלויים שנפטר מבלי שהגיש בקשה לקצבת תלויים.
  • אם לא היו שאירים למקבל הקצבה - מי שיוכיח כי סיפק למקבל הקצבה מצרכים או שירותים חיוניים מבלי שקיבל תמורה, במהלך השנה האחרונה לחייו.
    • הסכום המקסימלי שיוכל אדם זה לקבל הנו סכום הקצבה בעד ששת החודשים שלפני פטירת הזכאי.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות