בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה זכאים למענקים בגין אירועים שונים, כגון נישואין ובר מצווה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה זכאים לקבל מענקים מהמוסד לביטוח לאומי בגין אירועים שונים בחייהם.

מי זכאי?

סוגי המענקים

מענק תלויים

 • אלמן שילדיו בגרו והוא קיבל את קצבת התלויים רק עבורם, מאבד את זכאותו לקצבת תלויים חודשית וישולם לו מענק חד-פעמי בשווי 36 קצבאות.
 • אלמן שאינו מסוגל לכלכל את עצמו או שהכנסתו אינה עולה על 7,146 ₪ (נכון ל-2024), ימשיך לקבל את הקצבה החודשית, כפי שמפורט בתנאי הזכאות לגמלת תלויים.

מענק נישואין

 • לאלמן או אלמנה שנישאו מחדש ישולם מענק בשני שיעורים:
  • לאחר היום שבו נישאו מחדש - בסכום השווה לקצבת התלויים ששולמה להם בחודש נישואיהם מחדש (ללא התוספת עבור ילדיהם), כפול 18.
  • שנתיים לאחר היום בו נישאו מחדש - בסכום השווה לקצבת התלויים כפי שהייתה משולמת להם בחודש האחרון של אותן שנתיים, אלמלא היו נישאים מחדש, כפול 18.
 • אלמן או אלמנה שנישאו מחדש אינם זכאים עוד לקצבה חודשית (מלבד למקרים המפורטים בתנאי הזכאות לגמלת תלויים), אולם ילדיהם ימשיכו לקבל את הקצבה למרות הנישואין.

מענק בר/בת מצווה

 • מענק בר/בת מצווה משולם לבת של נפטר מפגיעה בעבודה בהגיעה לגיל 12 שנים ולבן בהגיעו לגיל 13 שנים.
 • המענק משולם לבני ובנות כל הדתות.
 • המענק הוא בשווי 6,620 ₪, נכון ל-2024.

מענק פטירה

תהליך מימוש הזכות

 • יש להודיע למוסד לביטוח לאומי בכתב על כל שינוי שחל אצל מקבל קצבת תלויים בתוך 30 יום מיום השינוי.
 • פקיד המוסד ידריך את מבקשי המענק בהתאם למענק שהם זכאים לו. ניתן לבקש הדרכה זו גם באופן מקוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים