משך רצף התעסוקה המבצעית בשנה לא יעלה על 25 ימים רצופים
במקרים חריגים ניתן לאשר רצף שמ"פ (שירות מילואים פעיל) בתעסוקה מבצעית מעבר לימים שנקבעו
ניתן לקרוא לחייל לשירות מילואים בתעסוקה מבצעית פעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות
בתפקידים ומקצועות מסויימים ניתן לקרוא לשירות בתעעסוקה מבצעית יותר מפעם אחת
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


משך רצף שירות מילואים בתעסוקה מבצעית

  • משך רצף התעסוקה המבצעית בשנה לא יעלה על 25 ימים (למעט מקרים חריגים).

חריגים למשך רצף התעסוקה המבצעית

  • ניתן להצמיד לתע"ם עד ארבעה ימי אימון (סה"כ משך התע"ם והימים המוצמדים יעמוד על 29 ימים).
  • ראש אכ"א רשאי לאשר הצמדת ימי אימון נוספים לתע"ם, ובלבד שמשך השירות הרצוף כולל התע"ם לא יעלה על 36 ימים, ומשך התע"ם לא יעלה על 25 ימים.
  • ניתן לקרוא לחייל לשירות מילואים לתקופה ארוכה יותר, רק בתנאי שהוא הסכים לכך על גבי טופס מתאים, וההתנדבות אושרה על-ידי קצין משאבי אנוש (משא"ן) בדרגת רס"ן.

מספר קריאות לשמ"פ בתעסוקה מבצעית בשלוש שנים

  • ניתן לקרוא לחייל לשירות מילואים בתעסוקה מבצעית פעם אחת בתקופה של שלוש שנים רצופות.
  • שר הביטחון קבע בצו רשימה של מקצועות ותפקידים, שמי שמשרת בהם יכול להיקרא לתעסוקה מבצעית יותר משלוש פעמים בשנה. רשימת המקצועות והתפקידים מפורטת בצו המתעדכן מדי שלוש שנים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים