הורים שהם או ילדם זקוקים עקב מוגבלות להתאמה פיסית של גן או בית ספר, זכאים לרשום את הילד ברישום מוקדם כדי לאפשר את ביצוע ההנגשה בזמן


הורים שהם או ילדם זקוקים להתאמה פיסית של המוסד החינוכי שבו ילדם עתיד ללמוד (במסגרת החינוך הרגיל או החינוך המיוחד), יכולים לרשום את הילד לפני מועד הרישום הפורמלי, כדי לאפשר די זמן לביצוע ההתאמה.

  • ניתן לבצע רישום מוקדם בכל סוגי המעברים: רישום לגן ילדים, רישום לכיתה א', מעבר מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון, מעבר דירה וכו'.
  • הרישום המוקדם יכול להיעשות החל בחודש יוני של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים בה הילד יחל ללמוד, כלומר 15 חודשים לפני תחילת הלימודים.
דוגמה
ילד המתנייד באמצעות כיסא גלגלים, אמור להתחיל ללמוד בכיתה א' בשנת הלימודים תשפ"ג (ספטמבר 2024). הורי הילד זכאים לרשום אותו לביה"ס החל מיוני 2023, כך שלבית הספר יהיה די זמן לבצע את ההתאמות הנדרשות.

מי זכאי?

  • הורים שלהם או לילדם ישנה מוגבלות המצריכה הנגשה של הגן או של בית הספר.

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לרשום את הילד ברישום מוקדם, יש להודיע על כך למחלקת החינוך של הרשות המקומית.
  • במחלקת החינוך יש למלא טופס בקשה בו רושמים מהו מוסד החינוך המועדף על ההורים, ומהן ההתאמות הנדרשות (במקרה שיודעים מהן).
  • אל הטופס יש לצרף, במידת הצורך, מסמכים רלוונטיים.
  • במקרה שהרשות המקומית אינה מודעת לנוהל של הרישום המוקדם, ניתן לפנות אל היחידה המשפטית לפניות הציבור בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חשוב לדעת

  • הרישום המוקדם מיועד לילדים או הורים הזקוקים רק להתאמות הפיסיות שתוארו לעיל. לצורך התאמות אחרות אין צורך ברישום מוקדם.
  • הרשות המקומית מחוייבת לשבץ את הילד לפי השיקולים הפדגוגיים והמנהליים הרגילים והרלוונטיים לכל תלמיד, מבלי שהחובה לבצע התאמות נגישות תהווה שיקול בקביעת השיבוץ.
  • הרישום המוקדם הוא זכות ולא חובה. ההורים אינם מחויבים לעשות זאת, אך רישום מוקדם יגדיל את הסיכוי להנגשת המוסד החינוכי בזמן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות