הקדמה:

נפגעי פעולת איבה שזכאים לרכב רפואי זכאים לקבל דמי ניידות חודשיים (בנוסף לתגמול הנכות)
לדמי ניידות זכאים גם מי שלא מימשו את זכאותם לרכב, והם ישולמו להם כאילו רכשו רכב


נפגעי פעולת איבה הזכאים לרכב רפואי, זכאים לקבל מדי חודש, נוסף על תגמול הנכות, גם דמי ניידות.

  • דמי הניידות החודשיים נועדו להשתתפות בהוצאות אחזקת רכב ובהוצאות הכרוכות בניידות, כגון: נסיעות לעבודה, ללימודים, לאימוני ספורט או לכל מטרה אחרת, חוץ מנסיעה לשם קבלת טיפול רפואי הקשור בפגיעה, וכן השתתפות בהוצאות אחזקת הרכב, טיפול תקופתי, תיקונים ודמי חניה.

גובה התשלום

  • גובה התשלום תלוי בדרגת הניידות, הנקבעת על פי סוג הפגיעה, דרגת הנכות ומידת המוגבלות של הנכה בנהיגה.
  • גובה התשלום אינו קשור לסוג הרכב המוחזק על ידי הנכה בפועל (התשלום ניתן גם למי שאין ברשותו רכב).
  • הבסיס לחישוב דמי הניידות הוא תשלום אחזקת רכב שירות לעובדי מדינה (500 ק"מ בחודש), והוא מורכב מהוצאות משתנות (מכסת קילומטרים לכל דרגת ניידות) והוצאות קבועות המשתנות מעת לעת על פי הוראות משרד האוצר.

מי זכאי?

חשוב לדעת

  • לדמי ניידות זכאים גם מי שלא מימשו את זכאותם לרכב, והם ישולמו להם כאילו רכשו רכב.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים