נפגעי פעולת איבה שזכאים לרכב רפואי מקבלים דמי ניידות חודשיים
דמי הניידות משולמים גם למי שעונים על תנאי הזכאות לרכב רפואי ולא מימשו את זכאותם


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה שזכאים לרכב רפואי מקבלים מדי חודש דמי ניידות (בנוסף לתגמול הנכות).

 • דמי הניידות נועדו לסייע במימון הוצאות, כגון:
  • נסיעות לכל מטרה שהיא (עבודה, לימודים, פעילות ספורטיבית וכו'), לא כולל נסיעות לטיפולים רפואיים שקשורים לפגיעה.
  • טיפולים ותיקונים של הרכב הרפואי.

גובה התשלום

 • התשלום מחושב בהתאם לרמת הניידות, שנקבעת לפי סוג הפגיעה ודרגת הנכות המוכרת.
שיעורי דמי ניידות (נכון ל-01.06.2023)
סוג הפגיעה ודרגת הנכות סכום דמי הניידות
 • 50% ומעלה על פגיעה שלא מפורטת בהמשך
 • 50% ומעלה מחיבור (לא משוקלל) של פגיעות במערכת התנועה (עמוד שדרה מותני, אגן הירכיים או רגליים)
 • 50% ומעלה מחיבור (לא משוקלל) של פגיעות כאשר לפחות 10% על פגיעה אחת במערכת התנועה
 • 30% ומעלה על פגיעות בעמוד השדרה + 10% ומעלה על פגיעה אחת ברגליים
 • 50% ומעלה כאשר לפחות 30% על פגיעות ביד ימין או לפחות 20% על פגיעות ביד שמאל (או ההיפך - לשמאליים)
1,333.76 ₪
 • למי שעונים על אחד מהסעיפים הקודמים והוכרה להם נכות על פוסט טראומה
 • 30%-49% על פגיעות ברגליים
1,460.79 ₪
 • 50%-54% על פגיעות ברגליים שלא מפורטות בהמשך
 • 50% ומעלה על פגיעות ביד אחת
 • 100% על פגיעות בעמוד השדרה
 • 80%-99% על פגיעת ראש עם נזק מוחי או שיתוק בחצי גוף אנכי
1,752.57 ₪
 • 55% ומעלה על פגיעות ברגליים שלא מפורטות בהמשך
 • 50% ומעלה על קטיעת רגל שלא מפורטת בהמשך
 • 80% ומעלה על כוויות
 • 100% על פגיעת ראש עם נזק מוחי או שיתוק בחצי גוף אנכי
 • 50% ומעלה על פגיעה בכליות וצורך בטיפולי דיאליזה
2,641.4 ₪
 • 80% ומעלה על קטיעת רגל דרך פרק הירך, או פגיעה ברגל שמקבילה לקטיעה כזו
 • 80% ומעלה על קטיעת רגל בשליש העליון של הירך עם קיבוע של פרק הירך ברגל הקטועה
 • 100% על פגיעות ברגליים
 • 100% על פגיעות בידיים
2,844.62 ₪
דרגת נכות מיוחדת על עיוורון (עם או ללא כלב נחייה) 3,082.19 ₪

מי זכאי?

 • נפגעי פעולת איבה שזכאים לרכב רפואי (כולל מי שעונים על תנאי הזכאות לרכב רפואי ולא מימשו את זכאותם).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים