מי שרכושם נפגע בפעולת איבה, כולל פגיעות מהתקפות טילים או בקרבות במהלך מלחמת חרבות ברזל, זכאים לפיצוי
יש לקבל אישור מראש מאנשי מס רכוש לפני תיקון רכוש שנפגע
אסור לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים
ניתן לפנות למוקד רשות המסים בטלפון *4954
לשאלות ספציפיות בנושא מלחמת חרבות ברזל לחצו כאן
ראו גם

דף זה מרכז שאלות נפוצות ותשובות למי שרכושו נפגע כתוצאה מפעולת איבה, כולל פגיעות מהתקפות טילים או בקרבות במהלך מלחמת חרבות ברזל.

 • המידע מתבסס על מדריך רשות המסים, והוא אינו בא במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדף זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד.
שימו לב

הבית שלי נפגע מטיל - האם אני זכאי לפיצוי?

 • המדינה לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה, על נזק שנגרם למבנה כתוצאה מפעולת איבה. זאת כדי להשיב את המצב לקדמותו מהר אם ניתן.
 • עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע (מהנדסים, זגגים וכיו"ב) יבקרו במבנה שניזוק ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת גובה הפיצוי הכספי כדי לשקם את הנזק.
 • השיפוץ יבוצע על ידי אנשי מקצוע שאותם בוחר בעל המבנה.
 • למרות שעובדי קרן הפיצויים מבקרים ביוזמתם בנכסים שנפגעו על פי הנחיית כוחות הבטחון, מומלץ לבעל מבנה שנפגע להודיע ביוזמתו על פגיעה במבנה.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.
שימו לב
אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

נגרם נזק לחפצים בתוך הבית - האם אני זכאי לפיצוי?

שימו לב
אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בבית, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.

הרכב שלי נפגע מטיל או מרסיסים - האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי כלי רכב שניזוק בפעולת איבה זכאים לפיצוי.
 • על בעלי הרכב לפנות לעובדי מחלקת הפיצויים הנמצאים במקום, לצורך אומדן הנזק.
 • בעלי הרכב יופנו לתיקון הנזק בכל מוסך שהם יבחרו, אך כל זאת בתנאי שהשמאי מטעם מחלקת פיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו.
 • עוברי אורח שנקלעו לפעולת איבה ושרכבם נפגע מטיל זכאים גם הם לפיצוי. לשם כך עליהם לפנות לאנשי מחלקת הפיצויים. חשוב להציג את הרכב או החפצים שנפגעו כדי שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.

אני בעל עסק וכתוצאה מפגיעת טיל נגרם לעסק שלי נזק - האם אני זכאי לפיצוי?

 • בעלי עסקים זכאים לפיצוי עבור הנזקים שנגרמו להם.
  • ציוד: כיסוי הנזקים של ציוד עסקי שנפגע הנו, על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (כלומר על פי המחיר המקובל בעסקה בין מוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי), במצבו לפני הפגיעה.
  • מלאי: בעל עסק זכאי לפיצוי בגין מלאי שנפגע. גובה הפיצוי שיינתן יהיה בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע ללא מע"מ.
  • על בעל העסק להוכיח את בעלותו על התכולה שנפגעה.
   • להוכחת הנזק יש להציג את רשימת הציוד/המלאי שנפגע, דוחות כספיים או מסמכים המעידים כי הציוד/המלאי בבעלותו של בעל העסק (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רו"ח וכיו"ב).
   • את כל החומר יש להעביר לשמאים המועסקים על ידי רשות המסים בהתאם לדרישתם.
   • לטופסי התביעה יש לצרף אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, וזאת בנוסף לכל המסמכים שיידרשו על-ידי השמאים.
  • חשוב לדעת: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
  • בכל מקרה, אין זכאות לפיצוי בגין אובדן (או גניבה) של כסף מזומן והמחאות שנפגעו באירוע.

למי עלי לפנות לבירורים במקרה שנגרם נזק לרכוש שבבעלותי?

 • מענה טלפוני בנוגע לפיצויים בגין נזקים ישירים לרכוש ניתן על-ידי רשות המסים.
 • ניתן להודיע על הנזק למוקד רשות המסים: *4954 (בין השעות 08:15 - 19:00) או להגיש תביעה מקוונת לתביעת נזק ישיר באמצעות הקישור הזה.

אם יש לי שאלות בנושאים אחרים שקשורים למלחמת חרבות ברזל, היכן אוכל לקבל תשובות?