הקדמה:

פעוטות עם ליקוי שמיעה השוהים במעון או משפחתון לילדים שומעים זכאים לליווי סייעת
הסיוע ניתן רק לילדים המשולבים במסגרות שבפיקוח ממשלתי


פעוטות המטופלים במרכז לשיקום שמיעה ונמצאים במסגרת מעון או משפחתון לילדים שומעים (מעונות נעמת, ויצ"ו וכו') באזור מגוריהם, זכאים לליווי סייעת בהיקף שבין 1-4 שעות ליום.

 • הסייעת מקבלת הדרכה מהגורמים הפארא-רפואיים המטפלים בילד.
 • הזכאות היא רק לילדים המשולבים במסגרות רגילות הנמצאות בפיקוח ממשלתי.
 • הסיוע לא ניתן לילדים המבקרים במעונות פרטיים שאינם בפיקוח ממשלתי, או לילדים שאינם מוכרים במשרד הרווחה.
 • בנוסף, ב-21 ישובים פועלת תוכנית מסיכון לסיכוי של משרד הרווחה שבמסגרתה ניתן לקבל סייעת משלבת, שלא מתוקף החוק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה במחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים (לאיתור המחלקה הקרובה למקום המגורים).
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • דו"ח עו"ס (מהמחלקה לשירותים חברתיים או מהמרכז הטיפולי שבו מטופל הילד).
  • אבחון של מכון להתפתחות הילד.
 • להרשמה – ניתן לפנות ישירות למעון באזור המגורים, ההרשמה למעונות היום מתחילה בחודש ינואר בכל שנה.

חשוב לדעת

 • לעתים ניתן לקבל הנחה בתשלום למעון, לפרטים יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים