פעוטות עם ליקוי שמיעה שנמצאים במעון או משפחתון לילדים שומעים זכאים לליווי של סייעת
הסיוע ניתן רק לילדים שמשולבים במסגרות שבפיקוח ממשלתי


פעוטות המטופלים במרכז לשיקום שמיעה ונמצאים במסגרת מעון או משפחתון לילדים שומעים (מעונות נעמת, ויצ"ו וכו') באזור מגוריהם, זכאים לליווי סייעת בהיקף שבין שעה ל-4 שעות ביום.

 • הסייעת מקבלת הדרכה מהגורמים הפרא-רפואיים שמטפלים בילד.
 • הזכאות היא רק לילדים שמשולבים במסגרות רגילות שנמצאות בפיקוח ממשלתי.

תוכנית מסיכון לסיכוי

 • בנוסף לאפשרות של שילוב יחידני, תוכנית "מסיכון לסיכוי" שפועלת ביישובים שונים מאפשרת ל-10-6 ילדים שמשולבים במעון יום רגיל לקבל טיפולים פרא-רפואיים בתוך המעון.
 • הטיפולים ניתנים על-ידי מטפלים מיחידה טיפולית להתפתחות הילד, בנוכחות סייעת מצוות המעון שתוכל לתרגל את הטיפול בעבודה השוטפת עם הילדים.
 • כדי לברר אם התוכנית פועלת באזור המגורים ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה.
 • לפרטים נוספים על התוכנית ראו אתר משרד הרווחה.

מי זכאי?

 • פעוטות מגיל שנה עד גיל 3 עם לקות שמיעה, שמוכרים במשרד הרווחה ומטופלים במרכז לשיקום שמיעה (מטעם ארגונים כגון מיחא, AV ישראל, שמע קולנו, שמעיה).
 • הפעוטות נמצאים בכל ימי השבוע או בחלקם במסגרת מעון או משפחתון לילדים שומעים, שנמצא בפיקוח ממשלתי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה במחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • דו"ח עו"ס (מהמחלקה לשירותים חברתיים או מהמרכז הטיפולי שבו מטופל הילד).
  • אבחון של מכון להתפתחות הילד.
 • להרשמה – ניתן לפנות ישירות למעון באזור המגורים, ההרשמה למעונות היום מתחילה בחודש ינואר בכל שנה.

חשוב לדעת

 • לעתים ניתן לקבל הנחה בתשלום למעון, לפרטים יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים