לפני התחלת פעילות לימודית בשילוב אמצעים טכנולוגיים (מחשבים או טאבלטים), על בית הספר לוודא שהם זמינים ללמידה באופן שוויוני עבור כלל התלמידים
הלמידה באמצעות מחשבים ובטאבלטים מוגבלת בזמן, בהתאם לגיל התלמידים
במקרה ששילוב מחשבים וטאבלטים בתוכנית הלימודים כרוך בתשלום מההורים, נדרשת הסכמה של לפחות 70% מהורי התלמידים
התשלום שייגבה מההורים עבור המחשבים או הטאבלטים לא יעלה על 667 ₪ לשנת לימודים אחת, ו-2,000 ₪ לכל שלוש שנים


בית ספר שעושה שימוש באמצעי קצה (מחשב או טאבלט) לצורך משימות לימודיות צריך לוודא לפני התחלת הפעילות שלכל התלמידים יש גישה לאמצעי הקצה וכן לחיבור לאינטרנט (אם נדרש) וכי הם זמינים ללמידה באופן שוויוני עבור כלל התלמידים.

הבטחת שוויון וזמינות המחשבים והטאבלטים לכל התלמידים

 • לפני התחלת משימה לימודית המשלבת שימוש במחשב או בטאבלט, על הצוות החינוכי לוודא שלכל התלמידים יש גישה למכשיר ולחיבור לאינטרנט (אם נדרש) - בין אם מדובר בפעילות לימודית בבית הספר או במשימת למידה לאחר שעות הלימודים.
 • בית הספר צריך לוודא שיש ברשותו כמות מספקת של מכשירים, שיהיו זמינים ללמידה באופן שוויוני לכל התלמידים. במקרה שבו ההורים משתתפים ברכישת המכשירים, על בית הספר לספק מכשירים לשימוש התלמידים שלא רכשו מכשיר.

הגבלת זמן השימוש

 • קיימת הגבלה על זמן השימוש בכיתה באמצעים טכנולוגיים, כגון מחשבים ומחשבי לוח (טאבלטים):
  • בכיתות א'-ג' - עד 20% מזמן הלמידה הכולל.
  • בכיתות ד'-ו' - עד 30% מזמן הלמידה הכולל. באישור מנהל בית הספר, ניתן להרחיב את השימוש עד 40%.
  • בכיתות ז'-י"ב - ללא הגבלה, בהתאם לצורך הלימודי (תוך שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת לבין למידה בחומרי למידה פיזיים).
 • קיימת הגבלה גם על זמן הלמידה היומי של תלמידים באמצעים טכנולוגיים לאחר שעות הלימודים:
  • בכיתות א'-ג' - עד שעה אחת.
  • בכיתות ד'-ו' - עד שעתיים.
  • בכיתות ז'-י"ב - ללא הגבלה, בהתאם לצורך הלימודי, (תוך שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת לבין למידה בחומרי למידה פיזיים).

הגבלת השימוש ברשת אלחוטית

 • בכיתות א'-ג' קיימת מגבלת שימוש בהיקף השעות והימים שבהם אפשר להשתמש ברשת אלחוטית בכיתה:
  • בכיתות א'-ב': עד שעת לימוד אחת ביום, ולא יותר מ-3 ימים בשבוע (סה"כ 3 שעות בשבוע).
  • בכיתה ג': עד 2 שעות לימוד ביום ולא יותר מ-4 ימים בשבוע (סה"כ 8 שעות בשבוע).
 • למידע נוסף על הגבלת השימוש ברשת אלחוטית ראו הגבלת השימוש ברשת אינטרנט אלחוטית בבית הספר.

מי זכאי?

 • כל התלמידים במערכת החינוך.

תהליך מימוש הזכות

 • על בית הספר להודיע לרשות המקומית או לבעלות ולגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך, כי בכוונתו ליישם באופן מערכתי שילוב של אמצעי קצה (טאבלטים או מחשבים) באופן מערכתי (בכל הכיתות, בשכבה או בכיתה מסויימת).
 • על בית הספר לוודא שמורים המשלבים אמצעי קצה בהוראה ובלמידה עברו הכשרה ומקבלים ליווי והדרכה ממשרד החינוך.
 • על בית הספר ליידע את הורי התלמידים בכל המידע הרלוונטי, ובכלל זה מידע בנוגע לתשלומים, אם יידרשו.

תשלום עבור שימוש במחשבים או טאבלטים

 • תשלום עבור שימוש במחשבים או טאבלטים נחשב לרכישת שירותים מרצון על-ידי ההורים - אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה, ואין לחייב את ההורים לרכוש אותם.
 • במקרה שבו שילוב אמצעי הקצה (מחשב או טאבלט) כרוך בהשתתפות ההורים בתשלום, על בית הספר לוודא שניתנה הסכמה בכתב של 70% לפחות מהורי התלמידים:
  • אם התוכנית מופעלת ברמה שכבתית, תידרש הסכמה של 70% לפחות מהורי התלמידים הלומדים בשכבה. אם התוכנית מופעלת ברמה כיתתית, תידרש הסכמה של 70% לפחות מהורי תלמידי הכיתה.
 • התשלום שייגבה מההורים לא יעלה על 667 ₪ לשנת לימודים, למשך שלוש שנים - כלומר, לא יעלה על 2,000 ₪ לכל שלוש שנים. סכום זה כולל ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש, ומע"מ.
 • השאלת מחשבים או טאבלטים: בית הספר יכול להשאיל מחשבים או טאבלטים לתלמידים המעוניינים בכך, למשך שנת הלימודים, תמורת תשלום. במקרה כזה, סכום התשלום שייגבה עבור ההשאלה יהיה לא יותר מ-300 ₪ לשנה. סכום זה כולל ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש, ומע"מ.
 • על בית הספר להעביר להורים בכתב מידע והנחיות בדבר אופן בקשת מלגה או סיוע לרכישת מחשבים או טאבלטים.

חשוב לדעת

 • פעילות פדגוגית תתבצע באמצעות מחשב או טאבלט. פעילות באמצעות אמצעי אחר (טלפון סלולרי חכם, וכדומה) לא תאושר - עד שיפורסמו הנחיות מתאימות על-ידי משרד החינוך.
 • על בית הספר לוודא שהתלמידים מקבלים הדרכה ושהם מודעים להנחיות לשימוש בטוח ברשת ובמחשבים.
 • על בית הספר להעביר להורים בכתב מידע והנחיות בדבר אופן בקשת מלגה או סיוע לרכישת מחשבים או טאבלטים.
 • לצורך גביית תשלום עבור רכישה מרוכזת של מחשבים או טאבלטים חובה על בית הספר לקבל אישור בכתב של כל הורי התלמידים המעוניינים לרכוש את המוצר בצורה מרוכזת, והרכישה תוכל להתבצע רק לאחר קבלת אישור מהמפקח.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים