בתוכנית "חיסכון לכל ילד" יופקדו לאורך השנים סכומים של עד 11,350 ₪ על-ידי המוסד לביטוח לאומי עם אפשרות של ההורים להוסיף עד 10,800 ₪ מקצבת הילדים (הסכומים מחושבים על-פי סכומי ההפקדות והמענקים הנכונים לינואר 2017)
ההורים רשאים להחליט היכן יופקדו הכספים (בקופות גמל להשקעה או בחיסכון בנקאי) ובאלו מסלולי חיסכון ספציפיים הם יושקעו
דף זה מכיל הסברים, כולל דוגמאות מספריות, על סכומי החיסכון הצפויים, על משמעות הבדלי הריבית בין המסלולים השונים ועל משמעות סיכוני אינפלציה עתידית
ההסברים יכולים לסייע לקורא לקבל החלטה מושכלת לגבי עתידם הכלכלי של ילדיו

בתוכנית "חיסכון לכל ילד" יופקדו לאורך השנים סכומים של עד 11,350 ₪ ע"י המוסד לביטוח לאומי עם אפשרות של ההורים להוסיף עד 10,800 ₪ מתוך קצבת הילדים. הסכומים מחושבים על-פי סכומי ההפקדות והמענקים הנכונים לינואר 2017.

 • ההורים רשאים להחליט היכן יופקדו הכספים (בקופות גמל להשקעה או בחיסכון בנקאי) ובאלו מסלולי חיסכון ספציפיים הם יושקעו.
אזהרה
המידע בדף זה נועד לסייע לכם להבין את התוכנית ואינו מהווה ייעוץ או המלצה
דף זה מכיל מידע שמסביר בהרחבה את פרטי תוכנית "חיסכון לכל ילד". אין לראות באמור בערך זה משום ייעוץ או המלצה מכל סוג.
אתם מוזמנים לסייע בעדכון הדף, ולהאיר את עינינו לטעויות באמצעות כפתור "הצעת שינוי" המופיע למעלה בצד שמאל.
 • הנושא לא פשוט, וכסיוע לתהליך ההחלטה ראו בהמשך הסבר מפורט עם דוגמאות מספריות שכולל:
  • השוואה ביו הסכומים שהילד צפוי לקבל בגיל 18 (או 21) באפיקי החיסכון השונים.
  • השוואה בין הריביות המוצעות במסלולים השונים והשפעתן על גובה החיסכון.
  • הסבר על המשמעות של סיכוני אינפלציה עתידית.

סכומי החיסכון הצפויים

 • הטבלאות בהמשך מציגות בקירוב את גובה הסכומים שייצברו בחיסכון עבור כל הילדים שייוולדו אחרי 01.01.2017, וכן דוגמאות עבור ילדים שנולדו ב-01.01.2008 (בני 9 בפתיחת התוכנית) וב-01.01.2001 (בני 16 בפתיחת התוכנית).
אזהרה
הסכומים והחישובים המוצגים בטבלאות הם לצורך הדגמה בלבד
הסכומים המוצגים בטבלאות מחושבים על-פי סכומי ההפקדות (50 ₪) והמענקים (500 ₪) הנכונים לינואר 2017 לפני ניכוי מס רווחי הון בשיעור 15% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-25% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).

ובנוסף, במקרה של אינפלציה גבוהה בעתיד יש סיכון לרבים מאפיקי החיסכון ובפרט לחיסכון בנקאי בריבית קבועה. במקרה של ירידה משמעותית של שוק ההון, ובעיקר בסמוך למועד המשיכה הצפוי (גיל 18 או 21) - קופות הגמל עלולות להשיג תשואות נמוכות משמעותית מהתחזיות, ובמיוחד אלה המושקעות באחוז גבוה במניות.

לסכומי ההפקדות והמענקים העדכניים ראו תוכנית "חיסכון לכל ילד".
 • לכל קבוצת גיל מוצגים:
  • יישום התוכנית עם הפקדות מטעם המוסד לביטוח לאומי בלבד (50 ₪ לחודש) ויישום התוכנית עם תוספת הפקדות של ההורים (סה"כ 100 ₪ לחודש).
  • סה"כ ההפקדות לתוכנית וערך החיסכון הצפוי בגיל 18 ובגיל 21.
 • חישובי הרווח בוצעו על סך ההפקדה השנתית והתעלמו מחישוב חודשי רציף. מכאן שהתוצאות המוצגות הן מעט נמוכות לעומת הצפוי.

השוואת צפי חיסכון עבור תינוק שמצטרף לתוכנית עם לידתו

 • עבור חיסכון בנקאי, הריבית הקבועה חושבה לפי 4% לשנה- הריבית הקבועה המקסימלית עבור קבוצת גיל זו במסלול ללא תחנות יציאה.
 • הסכומים המתוארים בטבלאות הם לאחר תוספת של מענקים מטעם המוסד לביטוח לאומי - 500 ₪ בגיל 18 (או 250 ₪ בגיל 3 + 250 ₪ בגיל מצוות, בהתאם לשנת הלידה של הילד), ו-500 ₪ נוספים בגיל 21. ולפני ניכוי מס רווחי הון, העומד על 15% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-25% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).


 • טבלה 1: סכומי החיסכון במקרה של הפקדות על-ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד (ללא הפקדות הורים)
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתוכנית (ביטוח לאומי) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 4%*
18 11,350 ₪ 25,331 ₪ 18,239 ₪ 16,663 ₪ 15,937 ₪
21 11,850 ₪ 33,304 ₪ 21,917 ₪ 19,515 ₪ 16,678 ₪*
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום בגיל 21 חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18.


 • טבלה 2: סכומי החיסכון במקרה שגם ההורים מפקידים לחיסכון
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתוכנית (ביטוח לאומי + ההורים) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 4%*
18 22,200 ₪ 50,162 ₪ 35,977 ₪ 32,826 ₪ 31,374 ₪
21 22,700 ₪ 65,461 ₪ 42,746 ₪ 37,960 ₪ 32,347 ₪*
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום בגיל 21 חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18.

השוואת צפי חיסכון עבור ילידי 01.01.2008

 • עבור חיסכון בנקאי, הריבית הקבועה חושבה לפי 2.70% לשנה - הריבית הקבועה המקסימלית עבור קבוצת גיל זו במסלול ללא תחנות יציאה.
 • הסכומים המתוארים בטבלאות הם לאחר תוספת של מענקי המשיכה מטעם המוסד לביטוח לאומי (500 ₪ בגיל 18, ו-500 ₪ נוספים בגיל 21) ולפני ניכוי מס רווחי הון, העומד על 15% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-25% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).


 • טבלה 3: סכומי החיסכון במקרה של הפקדות על-ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד (ללא הפקדות הורים)
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתוכנית (ביטוח לאומי) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 2.70%*
18 6,950 ₪ 10,355 ₪ 8,838 ₪ 8,453 ₪ 7,809 ₪
21 7,450 ₪ 13,910 ₪ 10,878 ₪ 10,147 ₪ 8,*427
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום בגיל 21 חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18.


 • טבלה 4: סכומי החיסכון במקרה שגם ההורים מפקידים לחיסכון
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתוכנית (ביטוח לאומי + ההורים) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 2.70%*
18 12,400 ₪ 18,218 ₪ 15,642 ₪ 14,985 ₪ 13,880 ₪
21 12,900 ₪ 24,093 ₪ 18,868 ₪ 17,600 ₪ 14,590 ₪*
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום בגיל 21 חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18.

השוואת צפי חיסכון עבור ילידי 01.01.2001

 • עבור חיסכון בנקאי, הריבית הקבועה חושבה לפי 1.20% לשנה - הריבית הקבועה המקסימלית עבור קבוצת גיל זו ללא תחנות יציאה.
 • הסכומים המתוארים בטבלאות הם לאחר תוספת המענקים מטעם המוסד לביטוח לאומי (500 ₪ בגיל 18, ו-500 ₪ נוספים בגיל 21) ולפני ניכוי מס רווחי הון, העומד על 15% מהרווח הנומינלי בקופות הגמל ו-25% מהרווח הריאלי בחיסכון הבנקאי (נכון לשנת 2016).


 • טבלה 5: סכומי החיסכון במקרה של הפקדות על-ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד (ללא הפקדות הורים)
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתוכנית (ביטוח לאומי) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 1.20%*
18 2,750 ₪ 2,894 ₪ 2,838 ₪ 2,822 ₪ 2,769 ₪
21 3,250 ₪ 4,248 ₪ 3,832 ₪ 3,720 ₪ 3,311 ₪*
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום בגיל 21 חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18.


 • טבלה 6: סכומי החיסכון במקרה שגם ההורים מפקידים לחיסכון
גיל הילד בזמן משיכת החיסכון סה"כ הפקדות לתוכנית (ביטוח לאומי + ההורים) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מוגבר (אם תושג תשואה שנתית של 9%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון בינוני (אם תושג תשואה שנתית של 5.5%) שווי החיסכון בקופ"ג בסיכון מועט (אם תושג תשואה שנתית של 4.5%) שווי החיסכון במסלול בנקאי בריבית קבועה של 1.20%*
18 4,000 ₪ 4,198 ₪ 4,121 ₪ 4,099 ₪ 4,026 ₪
21 4,500 ₪ 5,937 ₪ 5,339 ₪ 5,178 ₪ 4,587 ₪
* שיעור הריבית לאחר גיל 18 יורד. הסכום בגיל 21 חושב על בסיס ריבית של 0.5%, שהיא הריבית המקסימלית שתינתן במסלול זה לאחר גיל 18.

השוואת ריביות/תשואות בין כל התוכניות

 • לבחירת המסלול הספציפי והריבית שניתן להשיג בו, יש חשיבות רבה בכל הנוגע לגובה הסכום והרווחים שיצטברו בחיסכון בסוף תקופת ההפקדות.
 • הטבלה הבאה מדגימה את המשמעות הכספית של הבדלי הריביות בין הבנקים השונים. הטבלה מציגה את גובה החיסכון שיצטבר עבור 3 שנתונים שונים, כאשר לכל שנתון מוצגים:
  • הריבית הקבועה הנמוכה ביותר והריבית הקבועה הגבוהה ביותר מבין כל הריביות שמוצעות על-ידי הבנקים המשתתפים בתוכנית במסלול ללא תחנות יציאה.
  • הפער בשווי החיסכון בין הריביות בגיל 18.
 • שימו לב שבשנתונים צעירים הפער גבוה מאוד.
תאריך לידה בזמן הצטרפות לתוכנית מספר שנים בתוכנית עד גיל 18 ריבית מינימלית ריבית מקסימלית הפער בשווי החיסכון בין הריבית המינימלית למקסימלית בגיל 21
מי שנולד אחרי 01.01.2017 18 2.16% 4.00% 4,713 ₪
מי שנולד ב-01.01.2008 9 1.38% 2.70% 749 ₪
מי שנולד ב-01.01.2001 2 0.12% 1.20% 19 ₪

הערה: הטבלה מתייחסת למקרה של הפקדות מקסימליות (כולל תוספת 50 ₪ על-ידי ההורים).

דוגמה
עבור משפחה עם 3 ילדים בגילאים 16, 9 ותינוק, הפער מגיע ל-5,481 ₪ רק בגלל שלא נבחר הבנק עם הריבית המקסימלית.

השוואת ריביות מקסימום במסלולים השונים בתוכנית "חיסכון לכל ילד"

 • הורים רבים עשויים לבחור במסלולי חיסכון בנקאי כלשהם. במקרים רבים יש להם "קשר" לבנק "שלהם". אבל בתוכנית כמו "חיסכון לכל ילד" ראוי לבדוק את הבדלי הריביות בין הבנקים, בהקשר של גיל הילד הספציפי.
 • לצורך זה ריכזנו עבורכם טבלה שמציגה את הריביות המקסימליות של תוכניות החיסכון הבנקאיות עבור כל גיל וכן את מרווח התשואות של קופות הגמל שיש להן היסטוריה ב-5 השנים האחרונות.
 • חשוב להבין שהריביות של תוכניות החיסכון הבנקאיות נקבעות על פי שנת הצטרפות הילד לתוכנית.
 • חשוב גם לזכור שבתוכניות החיסכון הבנקאיות יש תוכניות עם ריבית משתנה: מבוססת מדד המחירים לצרכן או מבוססת ריבית הפריים, וזאת לצד התוכניות עם ריבית קבועה. ראו הסברים על החיסכון במסלול הבנקאי.
 • לצורך הצגת הנתונים יצאנו מהנחה של 0% שינוי במדד והסתמכנו על ריבית הפריים שבדצמבר 2016 עומדת על 1.60%.
השוואת תוכניות חיסכון לכל ילד.JPG

סימולציה להבנת המשמעות של תוכנית צמודה למדד

 • בשנים האחרונות מדד המחירים לצרכן נמוך ביותר או אפילו שלילי, וחוסכים רבים בוחרים במסלול של ריבית קבועה כאשר טווח החיסכון הוא שנים ספורות.
 • חשוב לחוסכים לטווח ארוך שיהיו מודעים למשמעות של אינפלציה גבוהה בעתיד.
 • הטבלה הבאה מציגה השוואה של גובה החיסכון בגיל 21 בין מסלול בריבית קבועה לבין מסלול בריבית צמודה ב-3 תסריטים שונים של אינפלציה עתידית אפשרית.
שווי החיסכון בריבית צמודה למדד + 2% שווי החיסכון בריבית קבועה של 4% הפער בין המסלולים הסבר
תסריט 1: אינפלציה נמוכה בכל תקופת החיסכון 14,985 ₪ 16,678 ₪ 1,692- ₪ באינפלציה נמוכה המסלול של ריבית קבועה רווחי יותר
תסריט 2: שיחזור האינפלציה של שנות האלפיים 21,848 ₪ 16,678 ₪ 5,170 ₪ ההצמדה למדד הוכיחה את עצמה
תסריט 3: שיחזור האינפלציה של שנות ה-90 56,759 ₪ 16,678 ₪ 40,082 ₪
 • באינפלציה גבוהה כמו שהיתה בשנות ה-90 חיסכון לא צמוד יגרום לשחיקה דרמטית של ערך החיסכון.
 • מצד שני, מה שניראה רווח מדהים במסלול צמוד מדד מטעה שכן כוח הקניה של החיסכון לא השתנה משמעותית.
 • המשמעות של תסריט 3 של אינפלציה גבוהה היא:
  • עבור החוסך במסלול צמוד + 2% מדובר לא על רווח פנטסטי של 40,082 ₪, אלא על התאמה לכוח הקנייה תוך שמירה על רווח צנוע של 2% לשנה.
  • עבור החוסך במסלול של ריבית קבועה מדובר על שחיקה דרמטית בכוח הקנייה של החיסכון, למרות שלכאורה גם הוא עלה מספרית.
 • כדי להסביר את משמעות הנושא בהקשר של כוח הקניה של החיסכון בעתיד ראו את הדוגמה הבאה:
דוגמה
המשמעות של כוח הקניה העתידי בהקשר של אינפלציה גבוהה
 • השכר הממוצע במשק בסוף 2016 עמד על בערך 9,600 ₪ שמייצגים כוח קנייה כגון "כמה חודשי שכר ממוצע מאפשרים קניית רכב".
 • לתינוק שנולד נחסכו במשך 21 שנה 11,850 ₪, שיחד עם ריבית קבועה של 4% שווים כ-16,678 ₪.
 • הסכום הזה שווה ערך למעט פחות מחודשיים של השכר הממוצע במשק בסוף 2016.
 • נניח שלאורך חיי החיסכון תהיה עלייה משמעותית באינפלציה ברמה של תסריט 3.
  • מצד אחד החיסכון הגיע לסכום גבוה של כ-55,000 ₪.
  • מצד שני, האינפלציה הגבוהה מרמזת שגם השכר המוצע במשק יעלה לרמה של 25,000-30,000 ₪.
  • המשמעות היא שמי שחסך במסלול ריבית קבועה והגיע לשווי חיסכון של 16,678 ₪, יקבל שווה ערך של פחות משכר ממוצע של חודש אחד בעוד שמי שדאג להצמדה יקבל שווה ערך של כחודשיים שכר ממוצע.
  • בדוגמה הזו החוסך במסלול ריבית קבועה יאבד גם את הערך של הסכום הנחסך (11,305 ₪), שבמקור היה שווה ערך ליותר מחודש שכר ממוצע, אבל בתום 18 שנה הוא שווה ערך לכחצי חודש שכר ממוצע בלבד.

טבלת ההסבר עם פירוט תסריטי האינפלציה השונים

 • הטבלה הבאה מראה בפירוט את שיעורי האינפלציה העתידית של הסימולציה בפירוט שנתי.
 • במקום להמציא מספרים לאינפלציה עתידית לקחנו נתונים היסטוריים של האינפלציה ב-25 השנים האחרונות והשתמשנו בהם בתסריטי האינפלציה הגבוהה.
 • למי ששוקל לבחור תוכנית בנקאית עם תחנות יציאה, כדאי להסתכל איך בתסריטי האינפלציה במודל, רואים בסביבות השנים 2029-2028 מגמה של התגברות האינפלציה שיכולה להוביל לשקילת מעבר מתוכנית של ריבית קבועה לתוכנית ריבית צמודה.
אזהרה
תסריטי האינפלציה המתוארים בטבלה שלהלן הינם לצורך הדגמה בלבד, ואינם מהווים הערכה לגבי צפי האינפלציה הצפוי בשנים אלה.

השוואה עם הצמדה למדד בתוכנית חיסכון לכל ילד.JPG

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות