הקדמה:

נפגע פעולת איבה שקיבל אמצעי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי באחד ממסלולי השיקום, ושיקומו נכשל, עשוי להיות זכאי לשיקום חוזר בהתאם לתנאים המפורטים בערך זה


נפגע פעולת איבה שקיבל אמצעי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי באחד ממסלולי השיקום, ושיקומו נכשל, יהיה זכאי לשיקום חוזר אם הוא עומד בתנאים המפורטים להלן.

מי זכאי?

  1. הוא נכה בדרגת נכות 20% או יותר;
  2. גילו אינו עולה על 55;
  3. הוא קיבל אמצעי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי באחד ממסלולי השיקום, ושיקומו נכשל;
  4. נכותו המוכרת היוותה גורם עיקרי בכישלון שיקומו;
  5. חלה החמרה במצב נכותו.
הערת עריכה
לבדוק מול הביטוח הלאומי אם תנאים מס' 4 ו-5 הם מצטברים או חלופיים: האם צריך שגם הסיבה לכישלון תהיה הנכות ובנוסף שתהיה החמרה מצב נכותו? או שמספיק שיתקיים רק אחד התנאים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2014, 13:50 (IST)

תהליך מימוש הזכות

  • על הנפגע להגיש בקשה להכיר בו כבלתי-משוקם ולבקש לאשר לו שיקום חוזר.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות עובד השיקום המטפל בו, אל ועדת ערעורים עליונה באגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים