נפגע פעולת איבה שקיבל אמצעי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי באחד ממסלולי השיקום, ושיקומו נכשל, עשוי להיות זכאי לשיקום חוזר בהתאם לתנאים המפורטים בערך זה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגע פעולת איבה שקיבל אמצעי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי באחד ממסלולי השיקום, ושיקומו נכשל, יהיה זכאי לשיקום חוזר אם הוא עומד בתנאים המפורטים להלן.

מי זכאי?

  1. הוא נכה בדרגת נכות 20% או יותר;
  2. גילו אינו עולה על 55;
  3. הוא קיבל אמצעי שיקום מהמוסד לביטוח לאומי באחד ממסלולי השיקום, ושיקומו נכשל;
  4. נכותו המוכרת היוותה גורם עיקרי בכישלון שיקומו;
  5. חלה החמרה במצב נכותו.

תהליך מימוש הזכות

  • על הנפגע להגיש בקשה להכיר בו כבלתי-משוקם ולבקש לאשר לו שיקום חוזר.
  • את הבקשה יש להגיש באמצעות עובד השיקום המטפל בו, אל ועדת ערעורים עליונה באגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים