שיק בנקאי הוא כלי כלכלי-משפטי שמשמש הן כאמצעי תשלום והן כערובה לקיום התחייבויות
המידע בדף זה עוסק בשיק בנקאי שמשמש כערובה
בשיק בנקאי שמשמש כערובה נעשה שימוש, בין השאר, במסגרת חוזה שכירות למגורים
החוק מגביל את סכום השיק הבנקאי שמשכיר דירה יכול לדרוש וכן קובע תנאים למימוש השיק
ראו גם
אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.

שיק בנקאי הוא סוג מסוים של ערובה שנועדה להגן על הנושה (מי שחייבים לו) ולהבטיח שהחייב ימלא את התחייבויותיו, כפי שנקבעו בהסכם ביניהם.

 • בשיק בנקאי נעשה שימוש בסוגים שונים של הסכמים והתחייבויות מסחריות-כלכליות וכן במסגרת חוזה לשכירת דירה למגורים, כערובה יחידה או בצירוף עם ערובות אחרות.
 • החוק מגביל את השימוש ואופן המימוש של שיק בנקאי כשהוא ניתן כערובה במסגרת חוזה שכירות למגורים.
דוגמה
 • משכיר דירה (נושה) ושוכר דירה (חייב) סיכמו על תקופת שכירות של 12 חודשים ושכר דירה חודשי בסך 2,000 ₪.
 • משכיר הדירה דרש מהשוכר שיק בנקאי בסכום של 6,000 ₪ כערובה לקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.
 • אם השוכר לא ישלם את שכר הדירה או לא יפנה את הדירה במועד, משכיר הדירה יוכל בתנאים מסוימים להפקיד את השיק.

מהו שיק בנקאי?

 • שיק בנקאי נראה כמו שיק "רגיל", אבל בשונה משיק רגיל, יש לו מאפיינים ייחודיים:
  • הוא מונפק על-ידי הבנק לפי בקשה ספציפית של הלקוח ובסכום מסוים, כשלמעשה הבנק הוא הבעלים של השיק, חתום עליו וערב לפרעונו.
  • ככלל, כדי שבנק יסכים להנפיק שיק בנקאי ללקוח, על סכום הכסף שנקוב בשיק להיות זמין ונגיש בחשבונו של הלקוח בעת הבקשה.
  • בעת הנפקת השיק, הבנק למעשה "שם בצד" מתוך חשבונו של הלקוח את סכום הכסף שנקוב בשיק וכל עוד השיק בתוקף, סכום הכסף לא יהיה זמין ללקוח.
  • התוקף של שיק בנקאי הוא 7 שנים.
  • שיק בנקאי שווה ערך לכסף מזומן, כלומר, ניתן לפדות אותו בכל זמן (כל עוד הוא בתוקף).
  • אובדן שיק בנקאי הוא כמו אובדן כסף מזומן, כלומר- בעל החשבון לא יוכל להנפיק שיק חדש במקום השיק שאבד וסכום הכסף שהבנק "סגר" בצד, לא ישוחרר עד שהשיק יוחזר לבנק או עד שתוקפו של השיק יחלוף.
  • לא ניתן לבטל שיק בנקאי מרגע שהונפק.
  • הנפקת שיק בנקאי כרוכה בתשלום עמלה לבנק.

הנפקת שיק בנקאי

 • יש לפנות לסניף הבנק שבו מתנהל חשבון הלקוח (או באמצעות שירותי הדיגיטל של הבנק, ככל וקיימים) בבקשה להנפיק שיק בנקאי.
 • במסגרת הפניה, יש לנקוב בסכום השיק ובשמו של המוטב (הגורם שאליו מיועד השיק).
 • ככלל, אם בחשבון הבנק של הלקוח ישנו סכום הכסף הנדרש, הבנק ינפיק את השיק הבנקאי במקום וימסור אותו ללקוח.
 • הבנק יוריד מחשבון הלקוח את סכום הכסף שמופיע על השיק ולמעשה "יסגור" את הסכום בצד כדי להבטיח את פירעונו בעת הצורך (תשלומו למוטב).
 • הנפקת שיק בנקאי כרוכה בתשלום עמלה בין כ-12 ₪ לכ-26 ₪ ומשתנה בהתאם לבנק, סוג החשבון והסכם ההתקשרות של הלקוח עם הבנק.
שימו לב
 • סכום הכסף שירד מהחשבון לצורך הנפקת השיק הבנקאי יוחזר ללקוח באחד מהמקרים הבאים בלבד:
  • פקע התוקף של השיק (7 שנים מיום הנפקתו).
  • השיק הבנקאי הוחזר על-ידי הלקוח לבנק.

שיק בנקאי שמשמש כערבות במסגרת חוזה לשכירת דירה למגורים

  • בשונה מערובות אחרות כגון שטר-חוב ושיק ביטחון, על שיק בנקאי ישנן הגבלות מסוימות:
  • סכום השיק לא יכול להיות גבוה יותר מהסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:
   • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
   • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).
  • מימוש השיק והפקדתו אפשרי רק לאחר שמשכיר הדירה הודיע לשוכר הדירה, זמן סביר מראש, על כוונתו להפקיד את השיק ולאפשר לשוכר לתקן את הדרוש תיקון בתוך זמן סביר.
   • אם השוכר לא שילם את דמי השכירות – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה דמי השכירות שלא שולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, לפי תנאי החוזה.
   • אם השוכר לא תיקן ליקויים שהוא אחראי לתיקונם – המשכיר רשאי לממש את הערובה עד גובה עלות התיקון.
   • אם השוכר לא פינה את הדירה בתום תקופת השכירות – המשכיר רשאי לממש את הערובה, לפי הסכום שנקבע בחוזה על איחור בפינוי הדירה.
  • על המשכיר להחזיר לשוכר את השיק הבנקאי עד 60 ימים מהמועד שבו השיב השוכר את הדירה לרשותו או עד למועד שבו נפרעו חובות השוכר, לפי המאוחר מביניהם.
 • למידע נוסף ראו:
אזהרה
אם בכל זאת ניתנה ערובה מסוג ערבות בנקאית או שיק בנקאי בסכום גבוה מהמותר, היא תהיה תקפה בכל מקרה והבנק עשוי לכבד אותה במלואה בלי לבדוק האם המשכיר עמד בחובותיו לפי החוק כגון: מתן התראה לפני המימוש או מגבלת סכום הערובה המקסימלי.

חשוב לדעת

 • שיק בנקאי, בדומה לשיק "רגיל" ניתן להסב (להעביר לאחר) בתנאי שהוא לא כולל את הכיתוב "למוטב בלבד" "לא סחיר" או כל הגבלה אחרת.
 • בשיק בנקאי נעשה שימוש גם כאמצעי תשלום, בעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים כגון: רכישת רכב או נכס.