הקדמה:

חוק טיפול בחולי נפש קובע כי חולה ישותף במידת האפשר בתוכנית הטיפול בו


חולה המאושפז ביחידה פסיכיאטרית ישותף, במידת האפשר, בתוכנית הטיפול בו.

  • צוות בית החולים רואה במאושפז שותף פעיל לתוכנית הטיפול בו והתקדמות הטיפול תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה שלו.
  • מסיבה זו קיימת ציפייה מהמאושפז לקחת חלק פעיל בפעילויות, בטיפולים ובתוכניות השונות המיועדות לו.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. על הצוות המטפל לשתף את החולה, במידת האפשר בתוכנית הטיפול בו.

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.