הקדמה:

חוק טיפול בחולי נפש קובע כי חולה ישותף במידת האפשר בתוכנית הטיפול בו


חולה המאושפז ביחידה פסיכיאטרית ישותף, במידת האפשר, בתוכנית הטיפול בו.

  • צוות בית החולים רואה במאושפז שותף פעיל לתוכנית הטיפול בו והתקדמות הטיפול תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה שלו.
  • מסיבה זו קיימת ציפייה מהמאושפז לקחת חלק פעיל בפעילויות, בטיפולים ובתוכניות השונות המיועדות לו.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. על הצוות המטפל לשתף את החולה, במידת האפשר בתוכנית הטיפול בו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.