על הצוות המטפל לשתף את המטופל, במידת האפשר, בתוכנית הטיפול שלו

תקציר

מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי, ישותף, במידת האפשר, בתוכנית הטיפול בו.

  • על צוות בית החולים לראות במטופל שותף פעיל לתוכנית הטיפול בו והתקדמות הטיפול תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה שלו. לכן, קיימת ציפייה מהמטופל לקחת חלק פעיל בפעילויות, בטיפולים ובתוכניות השונות שמיועדות לו.

מי זכאי?

  • מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי ועל הצוות המטפל לשתף את המטופל, במידת האפשר בתוכנית הטיפול בו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.