הקדמה:

חולה המאושפז במחלקה פסיכאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי זכאי לקבל מידע באשר למצבו
לוועדת האתיקה של בית החולים סמכות לאשר אי-מסירת מידע, אם הרופא המטפל סבור כי מסירת המידע תגרום לנזק לחולה או לאחרים


חולה זכאי לקבל מידע רפואי בקשר למצבו.

  • המידע יימסר לו לפי שיקול דעתו של הרופא.
    • אם הרופא המטפל סבור כי מסירת המידע לחולה עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית או לסכן אותו או את אחרים, המידע לא יימסר לחולה, בתנאי שהדבר אושר על ידי ועדת האתיקה של בית החולים.
    • החולה זכאי להציג את עמדתו בפני ועדת האתיקה של בית החולים לפני שזו תחליט בנושא זה.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. המידע יימסר על ידי הרופא המטפל.
  • במקרה שהרופא מסרב למסור מידע, הוא חייב לקבל אישור מוועדת האתיקה של בית החולים. לחולה יש זכות להשמיע את עמדתו בפני הוועדה, לפני שתיתן את החלטתה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.