הקדמה:

סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות לידה זכאים עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידו
למידע רשמי ראו סעיף 15 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות לידה זכאים עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידו (או להטבה שוות ערך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות אחרי לידה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

סטודנטים

גורמי ממשל

סטודנטים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות