סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות לידה זכאים עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידו
למידע רשמי ראו סעיף 15 לכללי זכויות הסטודנט


סטודנטיות וסטודנטים שנעדרו לפחות 21 ימים בסמסטר בעקבות לידה זכאים עבור כל יום היעדרות ל-20 צילומים/הדפסות של חומר הלימודים שהפסידו (או להטבה שוות ערך).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לרכז ההתאמות במוסד הלימודי כדי לקבל פרטים על מימוש הזכות.
  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי.
דוגמה
הצגת אישור ממשרד הפנים או מבית החולים על מועד הלידה.

חשוב לדעת

  • המוסד הלימודי מחויב לפרסם בכל שנה באתר האינטרנט ובשנתון/ידיעון את הפרטים על זכויותיהם של סטודנטים וסטודנטיות אחרי לידה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

סטודנטים

גורמי ממשל

סטודנטים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות