הקדמה:

ישראל חתומה עם מדינות שונות על אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, המקנות זכויות למבוטחים העוברים בין המדינות (זכאות לקצבאות, שמירה על רצף ביטוחי ועוד)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מופקד על יישום אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, שישראל חתמה עליהן עם מדינות שונות.

כפל קצבאות

  • מי שצברו תקופת ביטוח מלאה (תקופת אכשרה) בענפי ביטוח מסוימים הן בישראל והן במדינת האמנה, עשויים להיות זכאים לקצבה באותו ענף ביטוח מכל מדינה בנפרד (בהתאם לכללי האמנה שנחתמה עם אותה מדינה).
  • אם לא צברו תקופת ביטוח המזכה בקצבה מלאה, הם עשויים להיות זכאים לקצבה חלקית מכל אחת מהמדינות, בהתאם לתקופות הביטוח שנצברו בכל מדינה ובתנאי שאינן חופפות.

מי זכאי?

  • תושב ישראל שעובר להתגורר באופן זמני במדינה שחתומה עם ישראל על אמנה.
  • תושב ישראל שעלה לארץ ממדינה שחתומה עם ישראל על אמנה, וצבר תקופות ביטוח באותה מדינה.
  • מי שהיה תושב ישראל וצבר תקופת ביטוח בארץ, ועבר להתגורר במדינה שחתומה עם ישראל על אמנה.
  • תושב מדינה שחתומה עם ישראל על אמנה, שעובר להתגורר בישראל לצורכי עבודה.
  • בחלק מהאמנות - עובדי חברות תעופה ומפעלי תובלה, עובדי ציבור, אנשי צוות כלי שייט, פליטים וחסרי נתינות שצברו תקופות ביטח באחת מהמדינות.

תהליך מימוש הזכות