ישראל חתומה עם מדינות שונות על אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, המקנות זכויות למבוטחים העוברים בין המדינות (זכאות לקצבאות, שמירה על רצף ביטוחי ועוד)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מופקד על יישום אמנות בינלאומיות בתחום הביטוח הסוציאלי, שישראל חתמה עליהן עם מדינות שונות.

כפל קצבאות

 • מי שצברו תקופת ביטוח מלאה (תקופת אכשרה) בענפי ביטוח מסוימים הן בישראל והן במדינת האמנה, עשויים להיות זכאים לקצבה באותו ענף ביטוח מכל מדינה בנפרד (בהתאם לכללי האמנה שנחתמה עם אותה מדינה).
 • אם לא צברו תקופת ביטוח המזכה בקצבה מלאה, הם עשויים להיות זכאים לקצבה חלקית מכל אחת מהמדינות, בהתאם לתקופות הביטוח שנצברו בכל מדינה ובתנאי שאינן חופפות.

מי זכאי?

 • תושב ישראל שעובר להתגורר באופן זמני במדינה שחתומה עם ישראל על אמנה.
 • תושב ישראל שעלה לארץ ממדינה שחתומה עם ישראל על אמנה, וצבר תקופות ביטוח באותה מדינה.
 • מי שהיה תושב ישראל וצבר תקופת ביטוח בארץ, ועבר להתגורר במדינה שחתומה עם ישראל על אמנה.
 • תושב מדינה שחתומה עם ישראל על אמנה, שעובר להתגורר בישראל לצורכי עבודה.
 • בחלק מהאמנות - עובדי חברות תעופה ומפעלי תובלה, עובדי ציבור, אנשי צוות כלי שייט, פליטים וחסרי נתינות שצברו תקופות ביטח באחת מהמדינות.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שעובר מישראל למדינת אמנה או ממדינת אמנה לישראל, יפנה אל האגף לקשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי, כדי להסדיר את זכויותיו הסוציאליות.
 • לחוברות הסברה על אופן מימוש הזכויות בכל אחת ממדינות האמנה ולהורדת טפסים רלוונטיים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • השירותים הניתנים באגף לקשרי חוץ כוללים:
  • הגשת תביעה לקצבה מהמוסד לביטוח סוציאלי במדינת אמנה שהמבוטח התגורר בה.
  • הגשת בקשה לפטור מכפל תשלום דמי ביטוח.
  • קבלת טפסים ואישורים על תקופות ביטוח, הנדרשים לצורך מיצוי זכויות על פי האמנות.
  • קבלת מידע כללי אודות חוקי הביטוח הסוציאלי במדינות שישראל חתומה עימן על אמנה.
 • לפרטי יצירת קשר עם האגף לקשרי חוץ באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן להזמין אישורים על קבלת קצבאות מהמוסד ולהוריד טפסים ואישורים הנדרשים למיצוי זכויות על-פי האמנות.
 • ניתן גם לקבל את האישורים והטפסים השונים בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים